Coronavirus HDC, Update 10
Beste ouders, beste leerlingen,
 
Zoals beloofd, verstrekken we u verdere info in verband met de komende weken. Waarschijnlijk zullen latere updates nog steeds nodig zijn. Maar vandaag zijn dit de richtlijnen (de wijzigingen ten opzichte van vorige update staan in het rood vermeld):
 
In verband met de opvang:

1.       We voorzien nog steeds opvang voor alle gezonde leerlingen van wie de ouders geen geschikte opvang kunnen voorzien. Dus niet alleen voor leerlingen van wie de ouders in zorg- of veiligheidsberoepen werken, of leerlingen die enkel bij personen uit de risicogroep terechtkunnen. In tegenstelling tot wat men in de pers soms stelt, is er geen leeftijdgrens bepaald voor leerlingen die je moet opvangen.
 
2.       Leerlingen die thuis weinig of geen ICT-faciliteiten hebben, zijn uiteraard welkom.
 
3.       Er zijn geen broodjes, geen warme maaltijden. Kinderen brengen zelf een lunchpakket mee.
 
4.       Er is geen avondstudie.
 
5.       We houden het midden tussen voortdurende animatie (we organiseren geen speelpleinwerking, sportkamp, …) en 3 weken verveling op school.
 
6.       Leerlingen kunnen altijd werken aan schooltaken, maar moeten dat niet de hele dag doen.
 
7.       We beperken het spelen met de smartphone.
We moedigen leerlingen aan zelf studiemateriaal, spelletjes, leesboeken … mee te brengen
 
8.       Kinderen die naar school komen, hoeven niet noodzakelijk de hele dag te komen.
 
 
                Ouders schrijven hun kinderen in via deze link.
 
 
 
In verband met het afstandsonderwijs

1.       De leerkrachten plegen per vakgroep overleg, zodat de taken/opdrachten dezelfde zijn voor leerlingen met eenzelfde leerplan.
 
2.       In principe wordt geen nieuwe leerstof gezien. Uitzondering: leerstofonderdelen die we in normale omstandigheden via begeleid zelfstandig leren (BZL) onderwijzen, kunnen nu ook via afstandsbegeleid zelfstandig leren. Die onderdelen kunnen, indien didactisch mogelijk, van het derde trimester naar voren gehaald worden.
Leerkrachten kunnen ook nieuwe leerstof aanbieden als extra uitdaging of als voorbereiding voor een latere studie. Deze leerstof zal geen examenleerstof zijn.
 
3.       Niet alle leerlingen verliezen evenveel les, gezien het 1e, 2e en 3e jaar paasexamens hadden voor tenminste de hoofdvakken. We vragen aan de leerkrachten om, afhankelijk van het studiejaar voldoende in de leerstof te snoeien, met de focus op het volgende leerjaar.
 
4.       De paasexamens (voor 1e, 2e en 3e jaar)  zullen niet in hun normale vorm kunnen doorgaan. Of we ze volledig afgelasten, uitstellen, of een alternatief voorzien, bekijken we pas later (ten vroegste na de paasvakantie) , als duidelijk is tot wanneer de corona-epidemie woedt .  
 
5.       De examens in juni (voor 1e, 2e en 3e jaar) zullen qua leerstof niet zwaarder wegen dan normaal. Maar het is mogelijk dat er een keuze gemaakt wordt uit leerstof van het tweede én het derde trimester. Bij die keuze richten we ons op de leerstof die belangrijk is voor de volgende jaren.
Leerstof die in het derde trimester wordt gezien, maar geen examenleerstof is, zal via DW geëvalueerd worden. 
 
6.       Vanaf vandaag, dinsdag 17/03, leggen de leerkrachten opdrachten op. Alle opdrachten staan vermeld in de Smartschoolagenda. Zo weten jullie zeker dat jullie geen opdrachten missen. Vaak wordt er in de agenda verder verwezen naar andere plaatsen in Smartschool.
Jullie vinden ook steeds een overzicht per vak terug onder ‘vaknieuws’.
 
7.       We verwachten dat leerlingen de geziene leerstof van het tweede trimester grondig herhalen en inoefenen. We zoeken manieren om dit te begeleiden en te controleren.
  • Sommige opdrachten zullen op punten staan. De leerkrachten geven dat dan duidelijk aan.
  • De punten die je tijdens deze weken verdient, tellen mee als ze je DW ten goede komen.
  • Vooral leerlingen met een begeleidingsplan, kunnen mits goed werk, een achterstand ophalen. Doen!
 
8.       We opteren om nu, indien mogelijk LTO’s op te geven (lange termijn opdrachten) die normaal in het derde trimester ingepland stonden. We willen ons in het derde trimester concentreren op de lessen en de verwerking daarvan.
 
9.       Eens er opdrachten op smartschool staan, kunnen de leerlingen met vakgebonden vragen via Smartschool bij hun vakleerkracht. De leerkrachten antwoorden binnen de 24u.
Voor vakoverschrijdende vragen, kunnen de leerlingen via Smartschool bij hun graadcoördinatoren terecht.
  • 1e graad: Jill Lemaire
  • 2e graad: Caroline Dewallens
  • 3e graad: Iris Caluwaerts
10.   Het is belangrijk dat leerlingen een vorm van regelmaat aan de dag leggen wat betreft het werken voor school. De paasvakantie blijven we echter zien als vakantie. Eventuele deadlines voor opdrachten en taken zullen dus ten laatste 3 april vallen, tenzij voor opdrachten die in normale omstandigheden ook net na de paasvakantie worden ingediend.
 
11.   Als een leerling ziek is, meldt een ouder/een voogd dat aan de directeur leerlingenzorg: Els.pitschon@hdc.ksleuven
 
12.   Er zal meer met smartschool en via digitale weg gewerkt en gecommuniceerd worden. Indien dat een struikelblok is, bekijken we dit graag met jullie. Neem dan contact op met de school.
 
Concreet:
 
 
Als je zoon/dochter thuis minder dan 4uur/dag individueel via computer op het internet kan, gebruik dan deze link.     

Heb je weet van een leerling die mogelijks erg beperkt toegang heeft tot internet, neem dan contact op met de directeur leerlingenzorg: els.pitschon@hdc.ksleuven.be
 
 
Houd de moed erin, en zorg goed voor mekaar, van op afstand.
Hartelijke groeten
De directie
 
 
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.