Bibliotheek Balie Antwerpen
Gerechtsgebouw
Bolivarplaats 20/16
Antwerpen
 Vleugel E, verdieping 0

Openingsuren:
8.30u - 12.30u
13.00u - 16.30u

JAARLIJKSE STATISTIEKEN HOVEN EN RECHTBANKEN 2022
 
NIEUWE WEBSITE PRIVAAT LUIK OVB
 
 
Nieuwsbericht 13 april 2023
OVB lanceert nieuwe website ter vervanging van het Privaat Luik
www.ordevanvlaamsebalies
BRUSSELS JUSTITIEPALEIS
 
 
Restauratie Brussels Justitiepaleis
Metamorfose van het Brusselse Justitiepaleis kan eindelijk beginnen: het Brussels Gewest heeft de stedenbouwkundige vergunning voor de gevelrestauratie en de verlichting van het Justitiepaleis afgeleverd
Persbericht Regie der gebouwen 28 april 2023
INSOLVENTIERECHT
Collectieve en individuele schade
Roel Verheyden, Intersentia 2023, 715 p.
Beschrijving + inhoudstafel

CONSUMENTENRECHT
Doorwerking van het Europees consumentenrecht in het nationaal procesrecht
Een analyse van termijnen, ambtshalve toepassing en werking van rechterlijke beslissingen
Jarich Werbrouck, Intersentia 2023, 917 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
Droit de la consommation - DCCR - Consumentenrecht
Driemaandelijks tijdschrift nr. 138, jan-feb-mrt 2023
Inhoudstafel
  VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Overzicht van rechtspraak. Vennootschappen en verenigingen (2012-2019)
C. Clottens, S. Cools, S. De Dier, K. Geens, Y. Le Paige, B. Van Baelen, J. Van Eetvelde, M. Wyckaert, TPR 2022/4, 1455
“Weliswaar bespreekt dit overzicht enkel rechtspraak betreffende de regels van vóór de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, maar die blijft niet enkel tijdens de overgangsperiode maar ook onder het nieuwe recht grotendeels relevant, en waar er effectief een wijziging in de wet is ingetreden, wordt dat duidelijk aangegeven door de auteurs” (M.E. Storme, p. 1249).
 
 SOCIAAL RECHT

Pensioenzakboekje 2023
M. Bruyninckx, M. Deeren, B. Vandenbussche, G. van Gool, Wolters Kluwer 2023, 438 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Havenarbeid: gesloten tewerkstellingssysteem onder jurisdictionele controle
I. Van Hiel, Soc.Kron. 2023/3, 129
JURIDISCHE VORMINGEN
Selectie uit het lopend aanbod van juridische vormingen en opleidingen vindt u hier
APRIL 2023
Nieuwe aanwinsten in april in onze bibliotheek
ADVOCATUUR
 
Le secret professionnel
Adrien Masset, Patrick Henry, Vanessa Franssen (eds.), CUP nr. 219, Anthemis 2023, 296 p.
Beschrijving + inhoudstafel
De justice à justesse: être avocat autrement
Séverine Evrard, Anthemis 2023, 195 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
 
Today’s Lawyer
nr. 2023/1
Advocatuur in transitie – Europese anti-SLAPP voorstellen en de advocatuur – Lorsque des associations citoyennes s’emparent de la déontologie – OVB keurt de invoering van het bediendenstatuut voor de advocaat goed! – To post or not to post, that is the question – Time to change gear – Hoe verder na het besluit van de OVB de verplichting van het zelfstandigen statuut overboord te gooien? – Psychologische veiligheid op kantoor – Communicatie

De advocaat als lid van een criminele organisatie
Pieter Tersago, noot onder Cass. 1 februari 2022, T.Strafr. 2023/2, 84-94

Hof van Justitie legt het «uurtje-factuurtje» voor advocaten aan banden
Jonas De Smet, ‘Actualiteit’, RW nr. 33, 15/04/2023, 1282
Bespreking HvJ 12 januari 2023 (C-395/21)

Advocaat – ereloon – advocatenvennootschap – vaststelling ereloon is persoonlijk recht van de advocaat
Brussel (5e Kamer F), 10 juni 2022, JLMB 2023/12, 530 met noot J.-P. Buylle, Le droit de taxer des honoraires est personnel à l’avocat
GERECHTELIJK RECHT
De uitvoerbare titel
Karen Broeckx, Stijn Van Schel, die Keure 2023, 205 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Rechterlijke onafhankelijkheid
Paul Bovend'Eert, Paul Lemmens, Raf Van Ransbeeck, Tamara Trotman, LeA Uitgevers 2023, 132 p.
Beschrijving + inhoudstafel
STRAFRECHT
 
Ondernemingsstrafrecht
Joëlle Rozie, Boom Juridisch Antwerpen 2023, 326 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
Antigoon wast niet altijd wit. Over onrechtmatig bewijs in de strafprocedure
Van Cauter advocaten, M&D News, 4 april 2023
Cassatie 4 april 2023, P.22.1730.N
ENERGIERECHT
Warmtenetten in het Vlaamse Gewest
Een juridische en praktijkgerichte analyse van grondgebruik voor de uitrol van warmtenetinfrastructuur
Maja Reynebeau, Intersentia 2023, 754 p.
Beschrijving + inhoudstafel
OMGEVINGSRECHT
Het juridisch concept ‘afval’
Rem voor circulaire ondernemingsprojecten?
R. Feltkamp, T. Hermans, NJW nr. 479, 05/04/2023, 242
AANKOOP BOEKEN VOOR UW EIGEN COLLECTIE
Advocaten van onze balie kunnen boeken aankopen voor hun eigen bibliotheek met 10% korting.
De boeken worden geleverd in onze bibliotheek zonder portokosten.
Stuur een mailtje naar:
DOORZOEK ONZE GEHELE BIBLIOTHEEKCOLLECTIE VIA DE A-NET CATALOGUS
Onze catalogus maakt onderdeel uit van de A-net catalogus van de Universiteit van Antwerpen.
In A-net zijn de collecties van vele wetenschappelijke en vakbibliotheken aangesloten, waaronder onze bibliotheek van de balie van Antwerpen (ADVO-A).
Wat wij niet in collectie hebben, kan heel snel (digitaal) opgevraagd worden bij de andere bibliotheken.
U kunt onze catalogus hier raadplegen
COLLECTIE JURIDISCHE DATABANKEN BIBLIOTHEEK BALIE ANTWERPEN
Bekijk ons groot aanbod van juridische databanken te raadplegen in de bibliotheek
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Studiedienst Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen