29-31 Май 2013
Уважаеми партньори и клиенти,
Всяка година в ЕС се генерират 2,7 милиарда тона отпадъци, 98 милиона тона от които са опасни. Средно само 40 % от твърдите отпадъци се използват повторно или се рециклират. Останалата част се депонира или се изгаря.

Благодарение на разработването на модерни технологии и актуализирането  на законодателството на страните-членки от ЕС през последните години се постигна значителен напредък в управлението на отпадъците – все по-голяма част от тях се превръщат в ресурси.

Остават само няколко месеца до началото на Save the Planet - единственото специализирано бизнес събитие за управление на отпадъци и рециклиране в България, което ще бъде отправна точка за стартиране на нови проекти и споделяне на ценен опит между експерти от цяла Европа.

Представяме на вашето внимание някои от чуждестранните изложители на Save the Planet 2013, които планират да разширят своята международна дейност.  

Приятно четене от екипа на Виа Експо!

тел.: 032/ 960 011, 512 905  office@viaexpo.com   www.viaexpo.com

 
 
 
 
Компанията участва в проекти, свързани с възстановяване на терени, замърсени с опасни вещества (напр. с нефтопродукти, хлорирани въглеводороди и метали). На изложбата Save the Planet ще представи и биофилтри за улавяне и пречистване на органични замърсители във въздуха. Друга алтернатива е пречистване на отпадъчни ...
                   
 
 
 
 
От създаването си през 1983 г., EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen GmbH се специализира в разработване и производство на системи за рециклиране на пластмаси и технологии за обработването им.
Продуктовото портфолио на компанията включва:
 • системи за рециклиране на пластмаси - за стандартни приложения, за производствени отпадъци и силно замърсени битови отпадъци ...
 
 
 
Австрийската компания Polytechnik е един от водещите в Европа производители на котли и горивни системи за биогенни горива. Тя има над 45 години опит и е известна с високото качество на своите отоплителни централи до ключ. Различните горивни системи са съобразени изцяло с изискванията на клиентите и използват топла/гореща вода, пара или термично масло като топлоносител в зависимост от вида на горивото и ...
             
 
 
Паралелни събития:  Конгрес и изложба Енергийна ефективност и Възобновяема енергия  
Организатор:  Виа Експо
Тел: +359 32 512 905, 960 011
www.viaexpo.com