English below
 
Terwijl burgers, beleidsmakers, politici en projectontwikkelaars wakker liggen van de plannen voor Scheveningen start Satellietgroep een nieuw programma voor de artist in residency Badgast op surfdorp F.A.S.T..
Maak gebruik van deze unieke gelegenheid zolang het duurt!
Laat zien wat het betekent om als 'local' - prof of amateur - aan zee te wonen en werken, fotograferen, schilderen, schrijven, filmen, musiceren....!

JE KAN JE NU AANMELDEN:

Mail zo spoedig mogelijk je werkvoorstel naar satellietgroep@gmail.com en maak kans op een werkverblijf van maximaal 2 weken in Badgast aan zee op het scharnierpunt van boulevard en haven in Scheveningen.
 
Het programma 'Locals Only' veronderstelt dat je hard moet werken om je aan zee een 'local' te mogen noemen. Internationale, nationale en lokale kunstenaars, filmmakers, schrijvers, stedenbouwkundigen, architecten en  geluidscomponisten waren de afgelopen 5 jaar te gast als artist in resident van Badgast. Bewoners t/m kustexperts hebben genereus meegewerkt aan de meer dan 30 projecten. Zonder die bijdragen hadden veel projecten niet tot stand kunnen komen. Vissers, hengelaars, surfers, bunkergravers en wetenschappers hebben gasten van Badgast meegevoerd tijdens expedities thuis, in het havengebied, 's nachts in strandpaviljoens, op de pier en in zee om hun kennis, verhalen en fotoboeken te delen.
Satellietgroep stelt iedereen die een bijzondere relatie met de zee en kust heeft in de gelegenheid om als gast van Badgast daar werk van te maken. Laat zien welke kennis en kunde leeft onder de 'locals'!
Omdat Den Haag - stad aan zee - een internationale aantrekkingskracht heeft op studenten, migranten en expats volgt hieronder de uitnodiging in het Engels.

English
Because The Hague - city by the sea - has international appeal to students, migrants and expats this invitation is also in English.

As citizens, policymakers, politicians and developers lay awake over the future plans for Scheveningen Satellietgroep starts a new program for the artist in residency called Badgast at urban surf community F.A.S.T ..
Satelietgroep invites you to take advantage of this unique opportunity while it lasts!
Show us what it means to be 'local' -  professional or amateur - to live and work at the seaside,  with photography, painting, writing, filming, making music ....

YOU CAN APPLY NOW:
Mail as soon as possible your workproposal to satellietgroep@gmail.com for selection of a working period of max 2 weeks at Badgast, located at the pivot point of promenade and harbor in Scheveningen.
The program 'Locals Only' implies that to be(come) a 'local' at the seaside, you have to work hard.
For 5 years international, national and local artists, filmmakers, writers, urban planners, architects and soundcomposers were the guests as artist in residence of Badgast. Residents and coastal experts have generously contributed to more than 30 projects. Without their help many projects could not have been realized. Fishermen, anglers, surfers, bunker diggers and scientists have guided guests of Badgast during expeditions at home, in the port area, overnight sleeping in beachpavilions, on the pier and into the sea and shared their knowledge, stories and photo albums.
Satellietgroep invites everyone who has a special relationship with the sea and coast to use this opportunity to be the guest of Badgast for a workingperiod. Show what knowledge and skills are alive among the locals!

 
 
 

Fotocredits: Frank Dean/Frank Bloem/Edwin Deen, Rob te Riet, Guiseppe Licari/Christina Ampatzidou.

CONNECTING TO YOU
You can also contribute to the activities of Satellietgroep! Spread the word or invite us for a presentation, research, collaboration or exchange project. Feel free to contact us at satellietgroep@gmail.com or browse our website www.satellietgroep.nl for ideas.
 
TWO NEW PUBLICATIONS
Now on order by satellietgroep@gmail.com and for sale at LhGWR in The Hague:

'BADGAST' documents 5 years of international research based Artist in Residence program, Cinema and Talks at urban surf community F.A.S.T. The Hague: 100 pages full colour: € 25,- (excluding postage) in Dutch-English.

'NOW WAKES THE SEA' documents the international research based Artist in Residence exchange project The Netherlands -Turkey in 2012, as the first stage of this project: 75 pages full colour: € 25,- (excluding postage) in English.
 
CHECK DCR Gueststudios for cultural hosting in The Hague by Satellietgroep.

Looking forward to meet you!
Jacqueline Heerema, Eliane Esther Bots and Ronald Boer, on behalf of the Satellietgroep Foundation.
 
Projects of Satellietgroep are supported by ECF, the municipality of The Hague, Stroom, Mondriaan Foundation. Satellietgroep works also on commissions.
Vanaf 2006 zet Stichting Satellietgroep zich in op de ontwikkeling van de kwaliteit en zichtbaarheid van cultuur in een veranderend zee- en kustlandschap. We beogen daarbij een nieuwe benadering van de relatie tussen kunsten en erfgoed, namelijk die van innoverend erfgoed. Dit manifesteert zich door cultuur midden in actuele vraagstukken over sociale en ecologische kusttransities te positioneren. Daarmee draagt Satellietgroep bij aan het leren begrijpen van dit specifieke Nederlandse kustlandschap. Hierbij speelt de betrokkenheid van meerdere vakdisciplines een belangrijke rol. Vanuit verschillende gezichtsvelden wordt het Nederlandse kustlandschap voor een breed publiek als innoverend erfgoed zichtbaar en beleefbaar gemaakt. Dit gebeurt op niet geïnstitutionaliseerd wijze, dus niet binnen de muren van een museum of op een sokkel, maar als organisch internationaal netwerk dat kuststeden en -gebieden verbindt. Door het activeren van participatieve gemeenschappen worden nieuwe methodes en werken ontwikkeld die zorgen voor een andere collectievorming en –ontsluiting.
Projecten van Satellietgroep zijn onder meer de artist in residency programma's 'Badgast' in Den Haag/Scheveningen en 'Now Wakes The Sea' voor internationale uitwisseling met het buitenland. 
Resultaten van deze eigentijdse collectievorming zijn bijvoorbeeld de openbare tentoonstelling 'Zeespiegel' op de boulevard van Scheveningen, de interactieve publieksmanifestatie 'Zeelust' i.h.k.v. de Kustweek Zuid-Holland en polderonderzoeken tijdens 'Stellingname - water, land en innoverend erfgoed' i.s.m. Kunstfort bij Vijfhuizen.

Satellietgroep explores through arts and culture how the sea and waterways influence cities, people, communities and environments. Our aim is to enhance public and professional awareness on coastal transitions.
Satellietgroep programs Badgast since 2009 for exchange of local knowledge on a global level. Badgast is a research based artist in residence program, outdoor Cinema with screenings and Talks, all concerning the sea and waterways. Badgast is located in the middle of the surfing village FAST, the Urban Beach Community at the hinge point of the boulevard and harbour in The Hague at Scheveningen.
In 2012 we started the international exchange project 'Now Wakes The Started' (NWTS).
We invite international artists and scientists to jointly develop and present research articulating a cultural, innovative and sustainable significance of the sea and its coasts by doing on-site research, engage with local communities, collaborate with local experts and connect to international networks. During these residency periods works – both conceptual and documentary - are developed that reflect upon the complex and layered coastal transitions and urban developments. The artist in residency programs function as an alternative source for collecting. Satellietgroep collects the intangible local knowledge derived from the artistic and scientific projects. New concepts and works are developed that we connect and contextualize with existing works for public events like traveling film festivals, exhibitions, workshops and presentations at expert conferences. By interconnecting coastal communities, arts and science we share local knowledge on global level to gain sustainable insights on coastal transitions that transcend local and national issues.