Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking  
DOS Nieuws Juli 2017
Beste ,
Caminando Juntos afgerond
Het is al weer een tijd geleden dat u een nieuwsbrief heeft ontvangen. Dit komt mede doordat we druk zijn geweest met de administratieve afronding van Caminando Juntos, een programma van het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua en Hivos. Het afronden van dit programma betekent ook dat DOS geen lid meer is van het LBSNN.
Alle kinderen naar school
Een van de onderdelen van het Caminando Juntos-programma was 'Alle kinderen naar school'. De afgelopen jaren heeft de onderwijscommissie in La Libertad de plannen daarvoor uitgewerkt en uitgevoerd, met het doel dat alle kinderen naar school gaan en dat ze niet vroegtijdig de school verlaten. Ook deze laatste fase zijn er rugzakjes met schoolspullen uitgedeeld aan de leerlingen, schoolbankjes gerepareerd, zijn docenten getraind, ouderbijeenkomsten gehouden, materiaal voor educatieve spellen gemaakt en extra activiteiten georganiseerd voor risicokinderen. De onderwijscommissie geeft aan dat in de tweede helft van het schooljaar 177 kinderen de school hebben verlaten. Voor 60% van deze kinderen is dat omdat hun ouders vanwege werkmogelijkheden  elders verhuisd zijn. Het grootste deel hiervan gaat naar een andere school. Voor de overige 40% zijn de redenen ernstiger, namelijk problemen rond seksualiteit en het heel jong aangaan van relaties, en tienerzwangerschappen.
Beroepsonderwijs
 
             
 
In samenwerking met de nationale overheid en de gemeente La Libertad zijn er vele kortlopende cursussen uitgevoerd, cursussen voor naaister, kapster of automonteur. Ook zijn er drie meerjarige opleidingen opgezet die voorheen niet in La Libertad werden aangeboden: veterinair asistent, landmeetkunde en verpleegkunde. De eerste lichting studeert in 2018 af.
Woningbouw
In het jaar 2016 zijn er vijf nieuwe huizen gebouwd, in het kader van het project Vivienda Sostenible VI, waaraan de gemeente Doetinchem en Sité hebben bijgedragen. Deze huizen zijn bestemd voor mensen met een bescheiden, maar vast inkomen.
Een deel van de financiering was afkomstig van het LBSNN. Een Nicaraguaans accountantbureau heeft het proces gevolgd en een eindrapport opgesteld.
 
      
                          het begin is er                                     even pauze voor de bouwploeg

Het woningbouwprogramma loopt al sinds 2002, steeds met ondersteuning van Sité, in totaal staan in La Libertad nu 38 door FC Juntos gebouwde huizen. Het gaat om een huurkoop-constructie, de maandelijkse afbetalingen van de bewoners vormen een roterend fonds. Met middelen uit dit fonds zijn inmiddels 4 woningen gebouwd, en het vijfde zit in de planning voor eind 2017.
Asilo de Ancianos
De bouw van het Asilo de Ancianos vordert, in augustus 2016 is de eerste fase afgerond, met bijdragen van de gemeente, de goudmijn B2Gold en DOS. Het overdaggedeelte met een keuken, een eetzaal, een ruimte voor medische zorg en een ruimte voor administratie zijn klaar. DOS heeft in november de bijdrage voor de tweede fase overgemaakt. Dit wordt gebruikt voor o.a de slaapkamers, die worden zodanig gebouwd dat alle onderdelen een gesloten geheel vormen. Het is een project van de katholieke kerk, onder leiding van padre Almer. Hij heeft contact met het Ministerie van Gezondheid voor de aanstelling van een gespecialiseerde verpleegkundige en ook een arts die op bepaalde momenten in de week komt.
 
          
                            het daggedeelte                                    de hoofdingang
 
Jaarverslag 2016
In dit jaarverslag treft u  een overzicht aan van de activiteiten in Doetinchem en de stand van zaken van de projecten in La Libertad. Op www.dos-doetinchem.nl vindt u meer informatie. Daarnaast vindt u de jaarrekening met een overzicht van de baten en lasten. Voor het jaarverslag klik hier.
Bestuurswisselingen
Bij onze counterpart in La Libertad is een nieuw bestuur gekozen, twee bestuursleden zijn herkozen, twee oude bekenden zijn weer terug en er is een voor ons nieuw bestuurslid. Ook zijn er veel nieuwe vrijwilligers, die actief zijn in een al bestaande of nieuwe commissie. Er zijn nu commissies voor onderwijs, cultuur, huisvesting, gezondheid, sociaal, sport en sommunicatie. Veel nieuwe energie dus, die al volop ingezet wordt tijdens de dagelijkse zumba-lessen in de Casa de la Hermandad.
                                        
Bij DOS heeft Monic Schaapveld de secretariaatswerkzaamheden overgenomen van Anneke van der Haar, die nog wel lid blijft.
    
Toekomstplannen
De gemeente Doetinchem heeft toegezegd om DOS in ieder geval tot en met 2019 te ondersteunen, daar zijn we heel blij mee. We gaan nu een soort nieuwe fase in, nu het Caminando Juntos-programma is afgerond. In april hebben we een brainstorm gehouden over hoe verder. Daarvoor hebben we ook een aantal personen van buiten uitgenodigd, bijvoorbeeld van het AOC Oost en het Graafschap College. Er zijn veel ideeën en richtingen naar voren gekomen die nog verder uitgedacht moeten worden. Wel is duidelijk dat we meer inzetten op uitwisseling en kleinschalige projecten die door La Libertad worden aangedragen. Ook willen we de communicatie met La Libertad intensiveren.
Binnenkort gaan we dan ook een werkbezoek brengen aan La Libertad. In de volgende nieuwsbrief hoort u daar meer over.
 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u relatie, donateur of vrijwilliger bent van DOS.
Wilt u zich afmelden? Klik dan hier.

© 2010