Geachte heer of mevrouw,

Wilt u uw organisatie naamsbekendheid geven binnen een groot netwerk van cliëntenraden en stakeholders in de zorg? Dan willen wij u graag spreken via deze brief en in een persoonlijk gesprek.

Het Netwerk Cliëntenraden Zorg (NCZ) is opgericht vanuit een particulier initiatief. Dit initiatief is uitgegroeid tot een onafhankelijke professionele non-profitorganisatie met een breed draagvlak onder cliëntenraden van ziekenhuizen, revalidatiecentra, expertiseklinieken, huisartsenmaatschappen, verpleeg, verzorging en thuiszorgorganisaties en GGZ instellingen. Binnen het netwerk participeren ook actieve professionals en netwerkpartners en overheid en politiek gerelateerde organisaties.

Clientenraden hebben een steeds belangrijkere functie in de zorg en zijn een directe adviseur en gesprekspartner voor bestuurders en managers in de zorg. Met betrekking tot zaken die de directe leefomgeving van cliënten raken zoals sfeer, gastvrijheid en voeding hebben cliëntenraden verzwaard adviesrecht. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel bij de Raad van State waarin cliëntenraden zelfs Instemmingsrecht krijgen en in die hoedanigheid dus ‘mede-beslissers’ in de zorg zullen worden.  

NCZ is het kennis- en leernetwerk van cliëntenraden in de zorg. Wij verbinden, bevorderen en behartigen cliëntenmedezeggenschap in de zorg. Dat doen wij door middel van workshops, cursussen, masterclasses, themadagen en symposia. Maar ook door middel van onze actuele website, digitale nieuwsbrieven, sociale media en het NCZ Magazine.

Ziet u uw organisatie graag gerelateerd aan NCZ? Wilt u NCZ steunen en daarbij tevens uw eigen organisatie onder de aandacht van cliëntenraden brengen?

Wij doen u graag de volgende suggesties:

  • Adverteren en/of publiceren in onze digitale nieuwsbrieven (ca. 20 per jaar) en/of in het NCZ Magazine (2 per jaar) met een gerichte oplage van respectievelijk 2500 adressen en 3500 e-mailadressen.
  • Adverteren op onze website (6000 bezoekers per maand) en/of op uitnodigingen voor themadagen, workshops, cursussen.
  • Presenteren of een informatiestand tijdens één van onze landelijke themadagen.
  • Voor andere ideeën staan wij natuurlijk ook open!

Tarieven voor adverteren gedurende de periode van één jaar in het NCZ Magazine en/of in onze digitale nieuwsbrief:

  • A6, full-colour, 10x waarvan 2x in NCZ magazine en 8x in digitale nieuwsbrief: € 500,00
  • A5, full-colour, 10x waarvan 2x in NCZ magazine en 8x in digitale nieuwsbrief: € 750,00
  •  A4, full-colour, 2x in NCZ magazine: € 500,00

 Dit is ons voorstel; voor uw ideeën staan wij uiteraard ook open!

Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u mij natuurlijk bellen, mailen of schrijven. Ik kom graag langs om mogelijke samenwerking en/of sponsoring met u te bespreken.

Vriendelijke groeten,

Marika Biacsics
Netwerkvoorzitter
Netwerk Cliëntenraden Zorg

T: 0031 (0) 6 51 222 505

E: marika@ncz.nl

 
 
NCZ verbindt, bevordert, behartigt.

    
WWW.NCZ.NL
Aan informatie en adviezen in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
NCZ staat te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van deze nieuwsbrief. 
NCZ,Postbus 82, 6930AB Westervoort, W: www.ncz.nl E: info@ncz.nl