eNews | 1 juni 2018 | week 23
DEZE WEEK
• Geen zomerregeling
• Sprekers juli op zondag
• Sprekers augustus
• Vastendag
• Lofprijsavond
• 70 jaar
• Woensdagavond
• Spreekbeurten Almere
• Huwelijken
• Gastsprekers
• Spanje
• Voorbede
• Vrouwen
• Seniorenclub
• Echtparendag
• Verzoek Corrie
• Koperen bruiloft 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 23
3 juni t/m 10 juni 2018

MAANDAG
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4 
19.30 uur  Vrouwenbijeenkomst 

WOENSDAG
10.30 uur  Seniorenclub
19.30 uur  Lofprijsavond

DONDERDAG
10.00 uur  Voorbede
19.30 uur  Evangelisatie CS
 
VRIJDAG
19.30 uur  NextGen Closer
 
ZATERDAG
09.30 uur  Echtparendag
vdValk hotel A4 Schiphol 
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst
13.00 uur  Samenkomst
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 13.00 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 
 
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
BELIJDEN EN GELOVEN
 
Gelovigen kunnen heel gemakkelijk problemen over zich afroepen, door hun tong niet op de juiste wijze te gebruiken. Door telkens weer uit te spreken en te belijden wat de boze graag wil horen, missen velen een doorbraak in hun leven. Ze blijven maar klagen en blijven maar de negatieve kanten en omstandigheden van het leven belijden, waardoor hun hoop op en hun geloof in betere tijden verzwakt wordt.
Niets kan ons zo snel uit balans brengen als verkeerde woorden spreken en verkeerde gedachten koesteren. Alleen een juiste belijdenis kan de deur voor ons openen naar een voorspoedig christelijk leven. We moeten beseffen dat de woorden die we spreken zeer belangrijk zijn. We moeten voortdurend op onze hoede zijn. Het past niet dat gelovigen zich overgeven aan negatief gepraat over zichzelf en over anderen. Iemand die negatief over zichzelf spreekt, zal het slachtoffer worden van nederlagen. En wie negatief over anderen spreekt, zal weldra hoogmoedig worden en denken dat hij de enige is die God echt dient. Negatief praten opent de deur voor boze geesten. We kunnen dan niet meer normaal denken en zien alleen maar fouten bij de ander. Deze houding ontneemt ons onze blijdschap en brengt onrust en onzekerheid in ons gemoed. 
Gods Woord zegt: "Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn. Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen?" (Jacobus 3:10,11). De woorden die we spreken en belijden, kunnen òf een zegen, òf een vloek zijn. Het is duidelijk de wil van de Vader dat hetgeen we belijden met onze mond, een zegen is voor onszelf en voor anderen. De wereld beseft maar al te goed de kracht van woorden. Woorden kunnen maken en breken. We hebben genade ontvangen om de gezalfde woorden uit het Woord van God te mogen spreken. Ons leven verandert ten goede als hetgeen we belijden met onze mond uit het hart komt. Beide zijn nodig: belijden met de mond en geloven met het hart. Geen hypocriete opmerkingen, maar oprechte belijdenissen uit het hart. "Met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis." (Romeinen 10:10). Het belijden van het Woord van God moet geen momentopname zijn, maar onze levensstijl.  
Tenslotte: De woorden die we belijden en spreken, zullen ook in de eeuwigheid een rol spelen. De Here Jezus zei naar aanleiding van de huichelachtige woorden van de Farizeeën: "Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen ze rekenschap geven op de dag des oordeels, want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden." (Mattheüs 12:36,37).

Geen zomerregeling
De middagdienst van Maranatha Ministries  vindt normaal voortgang. Op zondag zijn er dus twee diensten. Er werd gedacht aan één dienst in de zomermaanden, maar dat is dit jaar niet haalbaar en uitvoerbaar. 
De diensten op zondag blijven om 10.00 en 13.00 uur. 

Sprekers in juli op zondag (DV)
01 juli – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
01 juli – 13.00 uur – S.L. Hofwijks
08 juli – 10.00 uur – Philip Habes
08 juli – 13.00 uur – John Uyleman
15 juli – 10.00 uur – John Hofwijks
15 juli – 13.00 uur – Miquel van Duivenvoorde
22 juli – 10.00 uur – Roberto Sweeb
22 juli – 13.00 uur – Astrando Castillion
29 juli – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
29 juli – 13.00 uur – S.L. Hofwijks

Sprekers in augustus (DV)
19 augustus – 10.00 uur – John Hofwijks
19 augustus – 13.00 uur – John Grant – Engeland
26 augustus – 10.00 uur – John Uyleman
26 augustus – 13.00 uur – Cornelly Touwnaar

Vastendag
De eerstvolgende vastendag is, zo de Heer wil, op zaterdag 8 september.
In de maanden juni, juli en augustus is er op de 2e zaterdag van de maand geen vastendag. 

Lofprijsavond
De eerstvolgende Lofprijsavond is op woensdag 6 juni, aanvang 19.30 uur. 
In de maanden juli en augustus is er GEEN Lofprijsavond. 

70 jaar
De leidster van de vrouwenbediening van Maranatha Ministries, zr. Irma Chin A Sen, hoopt op 7 juni haar 70e geboortedag te gedenken. 
Zr. Irma is sinds 1975 actief lid van onze gemeente en heeft diverse bedieningen vervuld. Ook is zij jongerenleidster en praiselid, c.q. muzikant geweest. Zij heeft trouwens als zendeling in Brazilië gewerkt. Zij is nog steeds actief als docent op de Maranatha Bijbelschool en de Maranatha Basics. Zr. Irma houdt veel van Israël en gaat er af en toe naartoe om in de gaarkeukens te helpen.

Woensdagavond 
De woensdagavonddiensten gaan gewoon door in de zomermaanden.
04 juli – 19.30 uur – Gustaaf Soekimo
11 juli – 19.30 uur – Gustaaf Soekimo
18 juli – 19.30 uur – Martin Touwnaar
01 augustus – 19.30 uur – S.L. Hofwijks
08 augustus – 19.30 uur – S.L. Hofwijks
15 augustus – 19.30 uur – Gustaaf Soekimo
22 augustus – 19.30 uur – Lilian Prince
29 augustus – 19.30 uur – Gustaaf Soekimo

Spreekbeurten ALMERE
03 juni 2018: Philip Habes
10 juni 2018: Astrando Castillion
17 juni 2018: Hans Brunings
24 juni 2018: Astrando Castillion

Huwelijken
Op 7 juni trouwen Kingsley Adu en Serenity Everts. De huwelijksinzegening vindt plaats in Almere.
Op 8 juni hopen Gervino Gambier en Sabrina van Amson in het huwelijk te treden. De huwelijksinzegening vindt plaats in Oudendijk. 
Op 16 juni stappen Michiel Jansen en Sheila Sweet in het huwelijksbootje. De huwelijksinzegening vindt plaats in Oudendijk. 
Op 14 juli vindt het huwelijk plaats tussen Daniel Moreno en Deborah Zebeda. De huwelijksinzegening vindt plaats in Vejer de la Frontera – Andaloesië – Spanje.  
Al de huwelijken worden, zo de Heer wil, door voorganger S.L. Hofwijks inge-zegend. 

Gastsprekers
Zondag 3 juni spreekt Dr. James Davis in beide diensten. Hij is leider van the Global Church Network gevestigd te Orlando. Hij was twee jaren de leider en zeer nauw betrokken bij de HUBS die in Amsterdam en Spijkenisse gehouden werd. 
Op zondag 10 juni spreekt pastor Irving Chin See Jen van de Gemeente Gods, gevestigd te Rainville -Paramaribo, in de morgendienst. Onze voorganger heeft goede, positieve herinneringen aan deze Surinaamse voorganger. Op maandag 10 juni reist pastor Chin See Jen door naar Zuid-Korea. 

Spanje
Voorganger S.L. Hofwijks en pastor John Uyleman zijn op 31 mei naar Valencia Spanje vertrokken. Op 1 en 2 juni is de Great Commission  (de Grote Opdracht) conferentie met diverse internationale sprekers. Onze voorganger zal ook spreken.
De broeders hopen 2 juni, zaterdagavond laat, terug te zijn in Amsterdam. 

Voorbede
Het voorbedeteam dat wekelijks op de maandag en donderdag voorbede doet voor de gemeente, zal met ingang van 1 juni alleen nog op de donderdag voorbede doen. Er wordt in de kerk gebeden van 10.00 tot 12.00 uur. U  bent van harte welkom .

Vrouwen
De vrouwen van de gemeente worden herinnerd aan de vrouwenbijeenkomst van maandag 4 juni. Het wordt een avond om samen met de vrouwen de Here te prijzen, elkaar kort te bemoedigen uit het Woord van God en te fellowshippen. De dienst begint om 19.30 uur.

Seniorenclub
Woensdag 6 juni om 10.30 uur is er weer een senioren bijeenkomst in de Maranatha kerk.
Op woensdag 20 juni wordt het seniorenseizoen afgesloten met een uitstapje. In de maanden juli en augustus is er geen seniorenbijeenkomst.

Echtparendag
We herinneren de echtparen aan de bijzondere echtparendag van zaterdag 9 juni, die plaatsvindt in het Van der Valk Schiphol A4 Hotel, Rijksweg A4 nr. 3, 2132 MA Hoofddorp.
Echtparen die zich aangemeld hebben, kunnen vanaf 09.30 uur terecht in het hotel. U kunt dan direct de zaal betreden. We beginnen exact om 10.00 uur.

Verzoek Corrie
Op vrijdag 8 juni organiseert Corey een intieme avond met Soulvolle Liederen, Poetry en Inspirerende verhalen over de Liefde, het Leven en Geloof. Het belooft een inspirerende avond te worden met een lach en een traan.
Door middel van autobiografische liederen hoopt SOUL ZANGERES Corey een deur te openen naar een onvergetelijke belevenis van zingeving en verbinding.
Om 19.00 uur is de inloop en 19.30 uur start het voorprogramma, dus wees op tijd!
Voor meer informatie en kaartverkoop kunt u terecht op www.corey.nl of http://eepurl.com/duELwz. Kaarten zijn ook verkrijgbaar in de Infokamer.

Koperen bruiloft
Op zondag 3 juni hopen br. Jan en zr. Ingrid Vermoten-Imambaks hun zilveren bruiloft te vieren. Zij gedenken dan het feit dat zij 25 jaar geleden in het huwelijksbootje stapten.
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl