Afspraken examens Kerstmis 2019, 2e Jaar

Geachte ouder

Het eerste trimester loopt reeds op zijn einde. Hieronder geven we in chronologische volgorde een overzicht van de laatste weken voor de kerstvakantie.
 
1.       Voorbereiding examens
Wij willen uw kind helpen bij de voorbereiding van de examens. Daartoe zal de klasleerkracht uw zoon/dochter begeleiden bij het opstellen van een voorbereidingsschema.
Vanaf vrijdag 29 november (en voor 2GL vanaf donderdag 28 november) zullen er geen herhalingstoetsen meer gegeven worden en zijn er ook geen toetsen of taken meer.
De invulling van de studienamiddagen in de examenreeks dient planmatig te gebeuren. Om je zoon/dochter hierbij te helpen, krijgt hij/zij een voorbeeld van een studieschema tijdens de les ‘Leren leren’.
 
2.       Einde van de lessen
2GL: woensdag 4 december. De lessen eindigen om 12.10 u.
2MW en 2L: donderdag 5 december. De lessen eindigen om 12.10 u.
 
3.       Verloop van de examendagen
De voormiddag bestaat uit drie delen:
  • 8.20 u. – 10.00 u.: examen(deel)
  • 10.00 u. – 10.15 u.: pauze
  • 10.15 u. – 11.55 u.: examen(deel) of studie , afhankelijk van het hieronder meegedeelde examenrooster.
 
De examens zijn zo opgesteld dat de meeste leerlingen slechts 80% van de voorziene tijd nodig hebben. De 20% resterende tijd geeft aan leerlingen met bijzondere maatregelen de zekerheid dat ze voldoende tijd hebben om het examen af te leggen. Ook andere leerlingen kunnen van die resterende tijd gebruik maken.
 
De leerlingen blijven tot het einde van de aangegeven tijd in het examenlokaal. Ook na het afgeven van de examenkopij blijven ze stil. Ze kunnen studeren voor een ander vak en/of zelf meegenomen boeken/strips lezen. Om 11.55 u. kan uw zoon of dochter naar huis.
 
Uw dochter/zoon kan de examens ook op school voorbereiden. Van 11.55 u. tot 12.00 u. is er pauze. Daarna is er lunchpauze tot 12.40 u. Van 12.40 u. tot 16.05 u. wordt er gestudeerd in blokken van 50 minuten, afgewisseld met pauzes.
 
’s Woendagsnamiddags en ’s avonds is er geen examenstudie voorzien.
 
Gelieve uw zoon/dochter desgewenst voor de examenstudie in te schrijven via deze link, ten laatste op maandag 2 december. Voor verdere afspraken, zie bijlage.
 
 
4.       Afwezigheid tijdens de examens
Bij ziekte moet de school voor 8.20 u. verwittigd worden (016/22 27 92). Een doktersbriefje is noodzakelijk om de afwezigheid te wettigen.
 
 
5.       Examenrooster
 
 
do 5/12
vr
6/12
ma 9/12
di
10/12
wo 11/12
do
12/12
vr
13/12
ma 16/12
2GL1
2GL2
Grieks
wiskunde
Latijn
geschiedenis
+
vt Latijn
Nederlands
Frans
aardrijkskunde
 +
natuur-
wetenschappen
Engels*
2L1
2L2
2L3
 
wiskunde
Latijn
geschiedenis
+
vt Latijn
Nederlands
Frans
aardrijkskunde
 +
natuur-
wetenschappen
Engels*
 
2MW1
2MW2
2MW3
2MW4
2MW5
 
 
wiskunde
WW
geschiedenis + natuur-wetenschappen
Nederlands
Frans
aardrijkskunde
 +
SEI
Engels*
 
De examens zullen worden afgenomen in dezelfde volgorde als in het examenrooster vermeld.
*: de laatste examendag mogen de leerlingen om 10 u naar huis.
 
 
6.       Extra maatregelen tijdens examens
Leerlingen met een leerstoornis kunnen zoals steeds gebruik maken van bijzondere maatregelen bij het afleggen van hun examen. De toezichthoudende leerkrachten weten welke leerlingen gebruik kunnen maken van welke maatregelen.
 
7.       Correcties en klassenraden
Dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 december: de leerlingen hebben vrijaf.
 
8.       Proclamatie
Vrijdag 20 december: 8.20 u. tot 9.10 u.: proclamatie
                                              9.20 u. tot 10.30 u.: remediëringsgesprekken voor de leerlingen
     van 10.30 u. tot 16.00 u.: oudercontact op uitnodiging van de klassenraad                   
 
Wij wensen alle leerlingen veel succes met de examens.
Met vriendelijke groeten
 
Frank Baeyens
Directeur - HDC Leuven
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer ylke.lavigne@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be