februari 2024  
 
 
Gewaardeerde leden en relaties,
 
Van het bestuur.
Van de PMO
Van de commissie duurzaam
Van de marcom
In de schijnwerper
Wist je dat van alles wat
Nieuwe leden
Van het bestuur
 
 

 
 
 
 
2e werksessie gebiedsagenda met ondernemers en bewoners 
Wanneer: donderdag 21 maart
Inloop: 16.30 uur
Aanvang: 17.00 uur
Locatie: volgt
 
 
Op 21 maart staat de volgende participatieavond gepland. Met de informatie die tijdens en na de participatieavond van 23 november 2023, werd opgehaald zijn de gemeente en de ondernemersvereniging samen met de consultants van Arcadis op dit moment hard aan het werk om de plannen voor Zuidwest concreet te maken.
Bijvoorbeeld om te bedenken hoe we een betere ruimtelijke indeling kunnen maken van de parken (zie foto). Arcadis werkt de ideeën uit tot een gebiedsagenda voor Hilversum Zuidwest met een meerjarenplan tot 2040 en een concreet actieplan voor de korte termijn.
De plannen en acties zijn vaak heel tastbaar: zoals de inzet op handhaving van parkeren. Later komt daar de uitvoering bij van werkzaamheden voor bijvoorbeeld meer groen, duurzaamheid en slimmer parkeren en zelfs herindeling bijvoorbeeld straten en fietspaden. Ook zal de agenda voorbeelden laten zien van wat er kan op eigen terrein. Voor wensen die we niet meteen kunnen uitvoeren, maar die we wel meenemen in het lange-termijnplan, gaan we de komende jaren op zoek naar geld en ruimte.
Save the date: 21 maart voor  de volgende werksessie. Het is de tweede mogelijkheid om te participeren en mee te praten over de plannen. Samen maken we de plannen en de agenda steeds concreter.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Afspraak met de burgermeester.
Zoals eerder gemeld komt er een afspraak met de burgermeester over de parkeerproblematiek. Hier is om gevraagd tijdens de ALV van 23 november 2023.
Zodra er meer bekend is melden wij het.
 
 
Zwerfafval van McDonald’s 
Los afval van McDonalds kan altijd gemeld worden via het telefoonnummer 0651006389. Ook de bakfiets wordt dagelijks ingezet om het losse vuil op de hotspots op te ruimen. Prince is telefonisch bereikbaar onder nummer 0622488613 
 
 
App meld een vermoeden.
Gebruik de app; meld een vermoeden. Dit is een anoniem meldpunt voor ondermijning. De gemeente kan geholpen worden bij onheuse praktijken uit de onderwereld.
 
 
De uitdaging die Meld een Vermoeden samen met de lokale overheid aangaat is het zichtbaar maken van ondermijning. Ons doel is om met Meld een Vermoeden de ogen van interne professionals, ondernemers en burgers in de wijk te gebruiken om de gemeente te voorzien van zachte informatie. Wij brengen melders en de overheid met elkaar in verbinding in de strijd tegen ondermijning en bieden de handvatten voor de overheid om meldingen te structureren en behandelen.
Aanmelden als burger voor pincode 1202 kan anoniem.
 
 
App Alarm WABP OV 
De OV heeft een Alarm WABP.
Je kunt je laten toevoegen aan de app .Deze app is alleen voor calamiteiten zoals een inbraak en dreigingen. Inmiddels maken 62 personen gebruik van deze app. Aanmelden kan via het secretariaat.
De voorwaarden staan op onze website. 
 
 
Melding Openbare Ruimte meldingen. (MOR melding via de gemeente site)

U kunt bij de gemeente een melding doen. Bijvoorbeeld omdat iets kapot of vuil is. Of als u ergens overlast van heeft. Bijvoorbeeld geluid of parkeeroverlast. Schade aan de openbare ruimte door vuurwerk kunt u hier ook melden.
Een melding doen kan 24 uur per dag online en per telefoon. Als er direct gevaar is, bel dan 112.
Bellen: 14 035 is het informatienummer van de gemeente Hilversum. We zijn bereikbaar maandag - woensdag van 8.30 tot 17.00 uur. Donderdag en vrijdag van 8.30 tot 13.30 uur
 
 
Platform veilig ondernemen
Van ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’ naar ‘Samen Veilig Ondernemen’
Voorheen heeft het Parkmanagement gewerkt met het ‘Keurmerk Veilig Ondernemen traject’. Dit betreft een publiek-privaat-samenwerkingsverband om een bedrijventerrein ‘schoon, heel en veilig’ te maken/ houden. Tegenwoordig kun je zo’n samenwerkingsverband ook opzetten zonder aan specifieke (en vaak onnodige) eisen te voldoen. Dit heet een Samen Veilig Ondernemen traject. Bijkomend voordeel is dat je meer maatwerk kunt leveren er ook geen extra kosten aan verbonden zijn voor een audit. Er wordt o.a. gezamenlijk een communicatieplan opgesteld.
Voor meer informatie zie www.pvo-middennederland.nl
 
 
 

 
 
 
 
Warmtescans in februari 
Stook je in deze koude tijd ook flink voor de buren en wil je ontdekken waar het lek zit?
Met een warmtebeeldcamera kun je goed zien waar je geld het snelst je pand verlaat. Dat maakt het eenvoudiger om te beslissen waar je wilt isoleren, welke kieren je het eerst gaat dichten, of dat bijvoorbeeld het oude dubbelglas zo slecht is, dat je het wilt vervangen door triple glas..
We werken hiervoor samen met de greendealcoach van de gemeente Hilversum. Zij maken in deze koude weken ook warmtefoto’s. Wil je daar gebruik van maken, maak dan een afspraak met Lars de Vilder, dan komt hij langs met een warmtebeeldcamera en koppelt dat terug met aanwijzingen en bespaaradviezen. commissieduurzaam@ovhilversumzuidwest.nl Of maak direct een afspraak en stuur een mail aan greendealcoach Lars de Vilder. Van de gemeente Hilversum
 
 
 

 
 
 
 
 
LinkedIntraining voor herhaling vatbaar.
Wat een inspirerende avond was het tijdens onze LinkedIn Training afgelopen dinsdag 6 februari! Samen met een groep enthousiaste ondernemers hebben we waardevolle tips en tricks geleerd om LinkedIn (nog) effectiever in te zetten voor onze bedrijven.
Dank aan alle deelnemers voor jullie actieve deelname en het delen van jullie ervaringen! Laten we samen blijven groeien en ons netwerk versterken op LinkedIn.
Heb je de training gemist? Geen zorgen! Blijf op de hoogte van toekomstige evenementen en trainingen van de ondernemersvereniging door op de volg-knop te drukken bovenaan de pagina van de ondernemersvereniging. Mis geen enkele kans om jouw kennis te vergroten en je bedrijf naar nieuwe hoogten te tillen. 
#LinkedInTraining #Netwerken #Ondernemerschap #Hilversum #Groeikansen #SamenSterk #Kennisdelen
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Samen sterk bij rouw dankzij uw steun?
In Hilversum huisvest de stichting EvE Foundation. Deze stichting heeft als doel jongeren tussen de 14 en 24 jaar te begeleiden na het overlijden van één of beide ouders. Zes maanden lang biedt de organisatie ondersteuning bij rouwverwerking, studieadvies, talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Hoe beter een jongere met veel verdriet weer op de rit komt des te beter is dat voor zijn toekomst.
 
Mijn eigen ervaring
In 2014 verloren mijn 2 kinderen plotseling hun vader. Ze waren 15 en 19 jaar. Een lotgenotengroep, zoals EvE Foundation biedt, bestond toen nog niet. Een groep waar je je verdriet mee deelt, die direct begrijpt wat je bedoelt en begeleiders die je helpen met richting te geven aan je leven, dat is een grote behoefte van een jongere bij ouderverlies. 
In dit nieuwe jaar hoop ik eind maart te starten als begeleider met een nieuwe groep in Het Gooi. Door mijn eigen ervaring is extra bijzonder dat ik me kan inzetten voor EvE Foundation.
 
Jongeren rouwlotgenotengroep in Hilversum
De groepsgrootte is maximaal 12 jongeren. Deelnemers hebben zich al gemeld, echter het startkapitaal is er nog niet. 
Per jongere hebben we een bedrag van 1.500,- nodig om een goed programma aan te kunnen bieden. De jongere zelf mag geheel kosteloos deelnemen. 
 
Help een jongere door een donatie
Is uw ondernemer bereid om voor 1 jongere een donatie te doen? Mocht het bedrag van 1.500,- te veel zijn, dan is natuurlijk ieder ander bedrag ook ontzettend welkom. Een gift aan een stichting met een ANBI-status (zoals EvE Foundation) is fiscaal aftrekbaar. Wellicht brengt je dit over de streep? Het is een kleine moeite voor EvE om een factuur op de bedrijfsnaam te maken.
Kijk voor meer informatie www.evefoundation.nl/eve-het-gooi/ 
Of doneer direct via https://useplink.com/payment/XtOp4wVY3lJRFJRYONJh2/ en meld s.v.p. bij omschrijving ‘Het Gooi’. 
 
Alvast dank!
Ingrid Geul, Leading Lady 
(voor velen bekend als Stadsfondsmanager Hilversum)
 
 
 

 
 
 
 
 
Ondernemerspanel
Ben je ondernemer in Hilversum en wil jij je stem laten horen? Neem dan 5 minuten de tijd om deze korte vragenlijst in te vullen. Alle antwoorden zijn van groot belang en worden anoniem verwerkt.

Bedankt voor het laten horen van jouw stem!


Lees op onze website het artikel uit de Gooi en Eemlander.
Deelnemen aan het ondernemerspanel? Scan de QR-code:
 
Wil je je steentje bijdragen in een commissie of bestuur?! Natuurlijk van harte welkom.
Besteding in tijd? in overleg.
Wij hebben plek voor een secretaris en algemene bestuursleden.
Onze wens is om ook bestuursleden te hebben vanuit de automotive en sportscholen. Deze zijn rijk vertegenwoordigd op de parken.
 
Voor alle vragen en opmerkingen, ideeën kan je per mail terecht via secretariaat@ovhilversumzuidwest.nl
 
 
 
 

 
 
 
2024 nieuwe leden.
 
 
 
 
 

 
 
 
   Website:   www.ovhilversumzuidwest.nl