Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking  
DOS Zomernieuws 2011
Beste ,
Muurschilderen in Doetinchem
Een jaarlijks terugkerend evenement in Doetinchem is de muurschilderweek. Nicaraguaanse kunstenaars maken samen met Doetinchemmers en met name scholieren een prachtig kunstwerk. Dit is jaar na jaar zo'n groot succes dat DOS in 2011, 2 weken wil organiseren. Houd deze nieuwsbrief in de gaten voor de laatste update!
 
 
Resultaat DOS pleidooi gemeente Doetinchem
Eind 2010 werd duidelijk dat in de Gemeente Doetinchem een omvangrijke bezuinigingsoperatie noodzakelijk is. Het College van B&W en de raad hebben daartoe in het voorjaar van 2011 een ombuigingsnota ontwikkeld die vervolgens breed is besproken met alle betrokkenen in Doetinchem. Ook DOS heeft daarbij de mogelijkheid gehad én gegrepen om haar visie uit te dragen over de voortzetting van de stedenbandrelatie met La Libertad Hoewel in de eerste discussies over de bezuinigingen de gemeentelijke subsidie voor DOS volledig leek te gaan sneuvelen, heeft het pleidooi van DOS ertoe geleid dat ze in staat wordt gesteld om haar opdracht af te maken met betrekking tot de millenniumdoelen in La Libertad. B&W en de raad zien dat de Caminando Juntos campagne de laatste jaren concrete en zichtbare resultaten oplevert en stelt DOS in staat om aangegane verplichtingen en verwachtingen na te komen.
 
In haar vergadering van 9 juni 2011 heeft de gemeenteraad unaniem besloten dat de gemeente en DOS mogen doorgaan met de stedenband Doetinchem-La Libertad. Hoewel voor de zomer de financiële details nog niet bekend waren, zal dat naar verwachting betekenen dat DOS nog tot en met 2014 fondsen kan werven voor projecten in La Libertad en vervolgens nog tot en met 2015 in staat zal zijn om tot verantwoorde besteding van de gelden te komen in de diverse projecten. 2015 is het laatste jaar van de lopende campagne Caminando Juntos II. Dat is ook een natuurlijk moment om besluiten te nemen over de stedenbandrelatie(s) in de toekomst.
 
vrijwilligersmarkt
Zaterdag 17 september organiseert de IJsselkring een vrijwilligersmarkt. DOS is hierbij ook aanwezig. Het is een goede gelegenheid om de activiteiten van DOS onder de aandacht te brengen en te netwerken met andere organisaties. Graag ontmoeten wij nieuwe actieve vrijwilligers voor o.a. de functie van bestuurslid, die zich willen inzetten voor de stedenband Doetinchem-La Libertad.
Update project Trazabilidad
Het ministerie van landbouw in Nicaragua (MAGFOR) heeft een nieuw project opgezet rond het vastleggen van het traject van de herkomst van vlees (trazabilidad/trace ability),waarbij de koeien net als in Nederland een identificatielabel in hun oor krijgen. Het is nodig om de stier of de koe te kunnen volgen vanaf zijn geboorte tot en met de distributie van het vlees. In Nicaragua is dat met name interessant om te komen tot betaling voor de kwaliteit van het vlees en de acceptatie van het vlees bij de export. In 2010 reeds moet het vlees aan deze voorwaarde voldoen bij de export naar de VS, volgens de bepalingen in het CAFTA-verdrag.
 
De geselecteerde 30 boeren krijgen een krediet dat ze binnen 6 maanden dienen te besteden. Alleen de boeren met maximaal 40 koeien komen in aanmerking voor dit krediet. Het is bestemd voor onderzoeken op ziektes, de oormerken en technische kosten. De koeien dienen als onderpand van de lening en de aflossing komt in een roterend fonds, zodat na aflossing ook nieuw geselecteerde boeren kunnen profiteren van een lening.
 
Jubileumreis februari 2012
DOS nodigt u opnieuw uit om samen met andere Doetinchemmers op reis te gaan naar Nicaragua ditmaal van 17 t/m 28 februari 2012. U maakt kennis met onze vrienden in La Libertad, bezoekt de projecten en komt zo op plaatsen waar een gewone toerist niet komt. Wilt u zich meer verdiepen in de thema’s: primair onderwijs en beroepsopleiding waar DOS samen met de Libertijnen hard aan werkt? DOS biedt graag een platform voor interactie en kennisuitwisseling tussen het onderwijs en bedrijfsleven in Doetinchem en La Liberad. Bij voldoende interesse wordt dit een bijzonder onderdeel van de reis.
 
Samen met de geïnteresseerden maakt DOS in samenwerking met Beckers en Egbers een reis op maat en zoeken we naar de juiste balans tussen inhoud en vermaak, verdieping van de projecten en de ontdekking van de mooie cultuur en natuur van Nicaragua. Een indicatie van de kosten voor deze reis is €1600,- en is voor eigen rekening van de deelnemers. De basis van de reis blijft gelijk aan de reis van februari 2011 en is op onze website te vinden. 
Kerstacties
Ook dit jaar hoopt DOS middels een "kerst"vogel aanwezig te zijn in de Doetinchemse kerstpakketten. DOS bedenkt ook graag voor organisaties ludieke kerstacties met een positieve boodschap. Zo kunt ook u onze vrienden in La Libertad steunen. Neem contact op met onze Campagne Manager, Lonneke Willemsen via 0314-399543.
 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u relatie, donateur of vrijwilliger bent van DOS.
Wilt u zich afmelden? Klik dan hier.

© 2010