eNews | 15 september 2017 | week 38
DEZE WEEK
• Jarig
• Maranatha Basics
• Maranatha Bijbelschool
• Programma september
• Programma oktober
• M15
• Mens Meeting
• Senioren
• NextGen Event
• TeenEncounter
• Overleden
• Trouwen 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 38
17 t/m 24 september

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4

DINSDAG
19.30 uur  Mens Meeting
 
WOENSDAG
19.30 uur  Woensdagavond samenkomst
 
DONDERDAG
19.30 uur  Evangelisatie
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst
12.45 uur  Samenkomst 
 
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 

Dit moet de Here zijn
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
  
Ik gedenk op 16 september 2017 mijn 70e geboortedag. Dat is genade van de liefdevolle Heiland. Ik had nooit gedacht dat ik op mijn 70e nog zo actief zou zijn in het Koninkrijk van God. Alle eer aan de Heer. Het moet de Here zijn. Mijn eerste preek in de grote dienst in Paramaribo was heel bijzonder. De tegenwoordigheid van de Heer was overduidelijk aanwezig. Iedereen in de gemeente, in het bijzonder de voorganger, getuigde daarvan. Na de dienst trok ik mij terug om tot de Vader te spreken. Hierna zei ik tegen de mensen die mij kwamen gelukwensen met mijn eerste preek in de gemeente: “Dit moet de Here zijn.”
Ik was toen 20 jaar. Nu ben ik 70 en ik zeg opnieuw: “Dit moet de Here zijn.” Langer dan 50 jaren ben ik reeds dienstbaar in het Koninkrijk van God en mijn geliefde Here Jezus. Ik was 18 jaar toen ik voor het eerst predikte voor ongeveer 200 bankmedewerkers.  
Er is veel, heel veel gebeurd in die 50 jaren, waarin ik wekelijks predikte. Vaak heb ik beleden: “Het moet de Here zijn.” ; soms door strijd heen.
Nu ben ik 70, maar ik ben niet klaar. Met Gods onmisbare hulp, zegen en kracht wil ik nog jaren doorgaan. Veel preken en bemoedigingen branden nog in mijn hart. Ik kijk uit naar opwekking en krachtige bekeringen. Ja, ik kijk uit naar grote dingen. De Heer zal mij kracht naar ziel, geest en lichaam geven. 
Aan het eind van mijn bediening hoop ik te mogen zeggen: “HET IS ECHT DE HERE GEWEEST.” 

Jarig
Op zaterdag 16 september hoopt onze voorganger, S.L. Hofwijks, met Gods genade, zijn 70e geboortedag te gedenken. Wij willen hem van harte feliciteren met deze bijzondere dag. Wij hopen dit heugelijke feit tijdens de dienst van zondag 17 september samen met hem te vieren.
Namens de gehele gemeente veel liefs, zegen en genade.

Maranatha Basics
Zaterdag 16 september is het zover. Wij hopen dan met Gods genade van start te gaan met de Maranatha Basics.
De Maranatha Basics begint dan exact om 09.30 uur. De lessen vinden plaats in de Bijzaal.
Gelovigen die onlangs hun leven aan de Heer gegeven hebben, sporen wij aan de Basics te volgen. Ook de gelovigen die zich opgegeven hebben om gedoopt te worden, zijn van harte welkom. Deze school duurt vier maanden en vindt elke derde zaterdag van de maand plaats.
De Maranatha Basics is om ongeveer 14.00 uur afgelopen. U behoeft zich niet aan te melden om de lessen bij te wonen, u bent van harte welkom. 

Maranatha Bijbelschool
Zaterdag 16 september begint ook de vernieuwde Maranatha Bijbelschool. De school begint dan met Gods genade exact om 09.30 uur. De deur van de kerk is al om 09.00 uur open. De lessen zullen in de Wijkzaal gegeven worden.

Programma september
17 september 10.00 uur – S.L. Hofwijks, Dankdienst
17 september 13.15 uur – S.L. Hofwijks, Dankdienst
20 september 19.30 uur – Gustaaf Soekimo – Woensdagavonddienst
24 september 10.00 uur – S.L. Hofwijks
24 september 12.45 uur – S.L. Hofwijks
24 september 14.15 uur – Korte Huwelijksplechtigheid
25 september 10.00 uur – HUB Global Learning School
26 september 10.00 uur – HUB Global Learning School
27 september 19.30 uur – Mildred Sodikromo – Woensdagavonddienst
29 september 16.00 uur – Huwelijk Ezio en Abigaïl
29 september 20.00 uur – NEXTGEN – Youth meeting
30 september 10.00 uur – Training Kinderwerkers

Programma oktober 
01 oktober – 10.00 uur – John Hofwijks
01 oktober – 10.00 uur – Teen Explosion
01 oktober – 12.45 uur – Nicole Ballosingh-Holder – Trinidad
01 oktober – 19.00 uur – Nicole Ballosingh-Holder – Trinidad
02 oktober – 19.30 uur – Vrouwensamenkomst 
04 oktober – 19.30 uur – Lofprijsavond
08 oktober – 10.00 uur – S.L. Hofwijks – Avondmaal
08 oktober – 12.45 uur – S.L. Hofwijks – Doopdienst
11 oktober – 19.30 uur – Gustaaf Soekimo – Woensdagavonddienst
14 oktober – 12.00 uur – Gemeente Vasten – Hans Brunings
15 oktober – 10.00 uur – Astrando Castillion
15 oktober – 12.45 uur – Miquel van Duivenvoorde
18 oktober – 19.30 uur – Gustaaf Soekimo – Woensdagavonddienst
21 oktober – 09.30uur  – Maranatha Bijbelschool en Maranatha Basics
22 oktober – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
22 oktober – 12.45 uur – S.L. Hofwijks
22 oktober – 19.00 uur – Bevrijdingsdienst – Charles Lepelblad
25 oktober – 19.30 uur – S.L. Hofwijks – Woensdagavonddienst
27 oktober – 20.00 uur - NEXTGEN Youth meeting
29 oktober – 10.00 uur – David Sobrepena – Filippijnen
29 oktober – 12.45 uur – S.L. Hofwijks

M15
Vrijdag 15 september vinden de huiskringen van onze gemeente, ook wel bekend als M15’s, op diverse locaties in Amsterdam en omstreken plaats . Deze zijn celgroepen waar gelovigen in hun eigen buurt bij elkaar komen voor een korte studie, gebed en fellowship. De M15’s beginnen om 19.30 uur.
Om te weten of er een M15 bij u in de buurt is, verzoeken wij u contact op te nemen met het kantoor, tel. 020-667 58 58 of per mail: info@maranatha.nl. 

Mens Meeting
Op dinsdag 19 september zijn alle mannen van de gemeente van harte welkom op de Mens Meeting. U bent uitgenodigd om samen met de broeders van de gemeente de Here te prijzen en te fellowshippen. Uiteraard is er ook een bemoediging vanuit Gods Woord. De dienst begint om 19.30 uur.

Senioren
Woensdag 6 september zijn de samenkomsten van de seniorenclub weer van start gegaan. De seniorenclub is voor alle gelovigen vanaf 55 jaar. Het programma is zeer gevarieerd.
De diensten beginnen telkens om 10.30 uur en duren tot ongeveer 12.30 uur. De volgende seniorenbijeenkomst is op woensdag 20 september. 

NextGen Event
Vrijdag 29 september, om 20.00 uur, is het weer zo ver. Dan vindt onze NextGen jeugdsamenkomst plaats in de kerk. Ook dit keer belooft het een hele inspirerende avond te worden, speciaal voor jongeren van 17 tot 35 jaar. Na afloop is er weer tijd om in de chillroom met elkaar te connecten. Natuurlijk is ook Patricks Catering aanwezig voor ‘food & drinks’.
LIKE ons op Facebook: facebook.com/NextGenAmsterdam en op
Op deze manier kunnen wij jullie op de hoogte houden van al het nieuws rondom the NextGeneration-jeugdsamenkomsten. See you at September 29th!

TeenEncounter
Op zondag 1 oktober gaat weer een nieuw seizoen van de TeenEncounter van start. Dan zijn alle tieners in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar weer van harte welkom bij de Maranatha TeenEncounter! Wij hebben er zin in!! De TeenEncounter vindt elke eerste en derde zondag van de maand vanaf 10.00 uur plaats in de gymzaal van de Joop Westerweel School.
De tieners wonen de overige zondagen de eredienst in de kerk bij.

Overleden
Een broer van zr. Portia Baptiste is afgelopen week op      49- jarige leeftijd overleden in Suriname. 
Zij is op dinsdag 12 september naar Suriname vertrokken voor de begrafenis. 
Zr. Rinia Sweeb is ook naar Suriname vertrokken om haar te ondersteunen. Beide zusters zullen 1 week afwezig zijn.

Trouwen
Op 29 september treden Ezio Augustuszoon en Abigaïl Gilles in het huwelijksbootje. De inzegening vindt plaats om 16.00 uur op een boerderij in Rijsenhout. 
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl