De Groene Flits

Weekblad voor het Groene Hart

Nr. 610 - 17 december 2018

Stichting Groene Hart

Groene Hart en jaarwisseling

Algemeen

Minder stadsvogels

Regio

Provinciale subsidie Rjiksmonumenten

Er op uit

De natuur in

Stichting Groene Hart

Groene Hart en jaarwisseling

U leest op dit moment de laatste Groene Flits van 2018. Dat betekent dat we weer tegen de Kerstdagen en de jaarwisseling zitten. Tijd voor reflectie over het afgelopen jaar en het komende jaar. Ik merk bij mezelf altijd een zekere aarzeling om Oud en Nieuw als breekpunt te zien. En ik vind het betreurenswaardig dat alleen deze periode aanleiding geeft tot reflectie. Lees verder op Stichting Groene Hart

Algemeen

'Nieuwe deal’ met boeren en tuinders

De huidige intensieve wijze van voedselproductie is niet langer houdbaar en gaat ten koste van het landschap, de natuur, de bodemkwaliteit, de biodiversiteit, het milieu en de volksgezondheid. Nederland teert in op zijn maatschappelijke vermogen. De boeren zelf profiteren evenmin van deze bedrijfsvoering. Het is hoog tijd voor een koerswijziging. Het College van Rijksadviseurs stelt in de Panorama Nederland een Nieuwe Deal met de boeren voor. Zij gaan duurzaam produceren, waarbij zij ook betaald krijgen voor natuurbeheer en andere maatschappelijke ­taken. Lees verder Kwaliteitsatlas

Balans tussen opgaven en kwaliteit leefomgeving!

Groene organisaties geven voorzet voor Nationale Omgevingsvisie. Zeven landelijke groene organisaties hebben een position paper uitgebracht met hun aandachtspunten voor de Nationale Omgevingsvisie. Ze geven vier aandachtspunten waardoor een balans tussen de grote maatschappelijke opgaven en behoud en versterking van de kwaliteit van onze leefomgeving kan worden bereikt.
Lees hun position paper op Landschappen.nl

Keuzen van boeren rond natuurbeheer

Enkele onderzoekers van Wageningen University & Research hebben in het kader van een LNV-programma over natuurinclusieve landbouw onderzoek gedaan naar de keuzen van boeren rond natuurbeheer. Welke keuzen maken boeren en waarom doen ze dat. De brochure is bedoeld voor iedereen die bij zou kunnen dragen aan een transitie richting natuurinclusieve landbouw. De onderzoekers hopen dat meer mensen zich naar aanleiding van de brochure willen verdiepen in en verbinden aan boeren die streven naar natuurinclusiviteit, en die daarmee medeverantwoordelijkheid gaan nemen voor ons landschap, ons voedsel en onze natuur.
Het rapport is te vinden bij het nieuwsbericht over dit onderwerp op WUR.nl.

Meer geluidsoverlast, vooral door onze buren

Het aantal meldingen van geluidsoverlast van buren – toch al ergernis nummer 1 onder Nederlanders – is in drie jaar tijd met 10 procent toegenomen. Dat blijkt uit een analyse van de Volkskrant. Politie, gemeenten en woningcorporaties zitten met dit probleem in hun maag. Nederlanders klagen vooral over harde muziek in de woningen en tijdens tuinfeesten en over geluidsoverlast op het balkon. Dat valt op te maken uit de analyse van een half miljoen registraties van geluidsoverlast bij de politie in de periode 2014 tot en met 2017. Lees verder op Groene Hart Media
Foto: Marcel van den Bergh

Bedrijfsterrein moet groener en duurzamer

Blijvende aandacht is nodig voor vernieuwing en verduurzaming van bestaande bedrijfsterreinen. “De BV Nederland heeft het nodig,” bepleit Cees-Jan Pen, lector De Ondernemende Regio aan Fontys Hogescholen. Rond de verduurzaming van bedrijventerreinen en bedrijfslocaties is het nog te stil, al neemt zeker rond circulariteit de aandacht toe. Lees meer op Groene Hart Media Illustratie: Mara-Luna Brandt Corstius

Populaties van 13 van de 20 stadsvogels afgenomen

In de periode 1990–2017 zijn de populaties van 13 van de 20 voor de stad kenmerkende broedvogelsoorten juist in het stedelijk gebied in aantal afgenomen. De kuifleeuwerik is als broedvogel zelfs helemaal uit Nederland verdwenen. Alleen van de huiszwaluw neemt sinds 1990 de populatie toe, zowel in de stad als landelijk. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en Sovon. Lees verder op Groene Hart Media
Foto Harvey van Diek

 Grenzen belemmeren economische groei

Onderzoek wijst uit dat potentiële economische agglomeratievoordelen in Zuid-Holland onvoldoende worden benut. Grenzen kunnen namelijk belemmerend werken. In opdracht van de provincie Zuid-Holland hebben de professoren Frank van Oort, Ton van Raan en Pieter Tordoir een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop de ruimtelijke structuur, economische prestaties en bestuurlijke organisatie elkaar beïnvloeden. Lees verder op Groene Hart Media

Nieuws van de regio

Laat kleine gemeenten bouwen buiten stadsgrenzen

Kleine gemeenten doen een dringend verzoek aan de provincie om de bouwregels te verruimen. Nu mogen ze alleen bouwen binnen de stadsgrenzen, de zogeheten 'rode contouren', maar de gemeenten willen ook buiten die contouren huizen neerzetten.
"De rode contour is inmiddels een wurgend lint dat rond Oudewater ligt", zegt wethouder Bob Duindam (VVD/D66). Hij zou graag bouwen op Statenland, een stuk weiland aan de rand van de stad, maar de provincie Utrecht staat dat niet toe. Die wil voorlopig niet dat woningbouw ten koste gaat van natuur. Lees verder op RTV Utrecht

Ruim 1 ton subsidie voor waterlinie-projecten

De Stichting Oude Hollandse Waterlinie krijgt € 105.500 subsidie van de provincie Zuid-Holland voor waterlinieprojecten. Het merendeel hiervan (€ €73.000) is bestemd voor de voorbereiding van het jubileumjaar 2022, als de waterlinie 350 jaar bestaat. Gedacht wordt aan festivals, exposities en andere publieksactiviteiten. Verder is € 16.500 bestemd voor het project Gouda Waterliniestad en € 16.000 voor de publicatie van een stripboek over de waterlinie. Ook bij de andere provincies in de waterlinie – Utrecht,  Noord-Holland, Brabant en Gelderland lopen subsidieaanvragen.

Experiment met stabilisatie veenbodem

Bij de aanleg van fietspad F441 in de Krimpenerwaard is voor het eerst in Nederland bodemstabilisatie met het Allu Stabilisatie-systeem toegepast. Dit systeem minimaliseert het gebruik van primaire grondstoffen en het aantal transportbewegingen dat normaal gesproken nodig is. Resultaat is een snelle werkwijze met CO2-reductie, minder schade aan lokale wegen en een beperking van overlast voor de omgeving. Het systeem bestaat uit een bindmiddel dat wordt gemengd door de bodem en een chemische reactie aangaat met het veen. Lees verder Kwaliteitsatlas

Veilig(e) oversteken Goudse Hout

Woensdagavond bood het Kernteam Netwerk Achterwillens de gemeente Gouda een petitie met 738 ondertekenende namen aan. Het doel: de gemeente Gouda vragen eindelijk de oversteken naar de Goudse Hout (over de Goudse Houtsingel) veiliger te maken op vijf plaatsen. Het team sprak ook de gemeenteraad toe in het zogenaamde Open Podium, en had ook kinderen van de basisschool Vindingrijk bereid gevonden hun woordje te doen. Reacties uit de coalitiepartijen zijn zeer positief en ondersteunend, nu zijn gemeenteraad en B&W aan zet. Lees meer in hun blog.

Provinciale subsidie rijksmonumenten

Eén van de doelen van Boerderij & Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden is het vinden van een passende herbestemming voor boerderijen, die niet langer een boerenbedrijf huisvesten. De provincie Zuid-Holland heeft thans een stimulerende subsidiemogelijkheid in het leven geroepen voor eigenaren van rijksmonumenten die hun monument willen restaureren. Daar vallen ook boerderijen onder. Lees verder op Groene Hart Media

Klimaat

Gaan voor kwaliteit

Esther van den Bor – Kwaliteit van leven
In de Groene Flits van 15 oktober jl. schreef ik over kwaliteit van leven. Ik schrijf daar nu opnieuw over want de afgelopen week kwamen een aantal berichten samen. Geen kleine problemen: het hele juridische apparaat trekt aan alarmbellen, leerkrachten kreunen dat het zo niet langer kan, de gezondheidszorg laat ziekenhuizen failliet gaan, lokaal staan we toe dat werknemers van ver-weg worden aangevoerd en voor een habbekrats werken en gehuisvest worden. Is dat de samenleving die we met elkaar voor ogen hebben? Lees verder op Stichting Groene Hart

Culturele agenda van het Groene Hart

Expositie: Tekeningen, Kerstboeken, Kerstverhalen

In de Oomskamer in museum Het Voorhuis is de expositie Religieuze tekeningen, Kerstboeken en Kerstverhalen te zien tot en met 26 januari 2019. Johannes Willem Ooms is door verschillende kunstenaars beïnvloed, bijvoorbeeld op het gebied van het schilderen door zijn beroemde buurman Johan Herman Isings. De Oomskamer in museum Het Voorhuis is gevestigd in Boerderij Gijbeland, Koekoekspad 1 in Bleskensgraaf. Het museum is gedeeltelijk rolstoeltoegankelijk. Entree is 2 euro. Groepen op afspraak tel. 0184-641629 of 0184-422749. www.jwooms.nl en www.binnenwaard.nl. Foto: J.W. Ooms in museum Het Voorhuis

Kasteel Nijenrode met verborgen kunstcollectie

Ga mee naar kasteel Nijenrode om de verborgen kasteelcollectie te zien en een kijkje te nemen in de diverse bijzondere stijlkamers: De majestueuze Ridderzaal, Grote vestibule, Heerenkamer, Dameskamer en Slaapkamer, alle met bijzondere inrichtingen, schilderijen van bewoners, wapens en versieringen uit voorbije periodes. De gids van het Vechtsteekmuseum geeft uitleg bij de originele kunstwerken en vertelt ook over de geschiedenis en zijn bewoners. Kaarten kunt u reserveren voor € 15,00 per persoon via de www.vechtstreekmuseum.nl Foto: Kasteelcollectie Nijenrode - Vechtstreekmusuem

Wintervoorstelling Schraalhans in Museum Gouda

Maak je museumbezoek compleet met een echt winterverhaal in de dagen voor kerst. Op zaterdag 22 en zondag 23 december speelt het kleinkunst duo ‘Haar Wereldreizigers’ de voorstelling Schraalhans, over een succesvolle sigarenhandelaar voor wie geld alles is en voor wie iedereen moet wijken. Is er dan niemand die hem de waarde van menselijke warmte kan laten voelen?. De voorstelling is van 14.00 tot ca. 14.30 en is geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Schrijf je in via rondleidingen@museumgouda.nl. Foto: Wintervoorstelling Schraalhans in Museum Gouda

Laatste kans ‘ Van Gauguin tot Toorop’

De succesvolle tentoonstelling ‘Van Gauguin tot Toorop’ is nog een paar weken te zien in Museum Gouda. Al bijna 20.000 bezoekers bezochten de fraaie verzameling Franse en Nederlandse schilderkunst uit de negentiende en twintigste eeuw. De kunstwerken van onder andere Gauguin, Redon, Maris, Toorop en Mankes zijn te gast uit het Groninger Museum. Bezoekers kunnen de hoogtepunten uit deze collectie nog tot en met 6 januari bekijken. Meer informatie op: www.museumgouda.nl Foto: Van Gauguin tot Toorop

Arjan Dwarshuis bij Natuurgroep Kockengen

Wereldrecordhouder Arjan Dwarshuis bezoekt Kockengen. Op 21 december 2018 verzorgt de beroemde vogelspotter en wereldrecordhouder - vogels in één jaar zien - Arjan Dwarshuis de winteravondlezing van de Natuurgroep Kockengen. Arjan Dwarshuis heeft in 2016 het wereldrecord “vogelsoorten observeren“ op zijn naam gebracht. Hij heeft in één jaar alle werelddelen bezocht en tijdens zijn queeste ruim 6800 vogelsoorten geteld. 21 december. om 20:00 uur - met inloop vanaf 19:30 uur. Locatie: Overdorp - ruimte De Ontmoeting  Entree: gratis  Aanmelden bij Annemieke van Steenis winteravondlezing@natuurgroepkockengen.nlFoto: Arjan Dwarshuis bij Natuurgroep Kockengen

Tussen de feestdagenwandeling Waterleidingduinen

Een echte traditie binnen het programma van de IVN-Vogelwerkgroep: tussen alle drukte van de feestdagen door even heerlijk tot rust komen tijdens een wandeling door de Amsterdamse Waterleidingduinen. Dit jaar is het op zondag 30 december van 10.00 – 15.00 uur. Het mooie gebied met bos, duin en water staat garant voor het zien van veel vogelsoorten. De toegang tot het duingebied bedraagt ca € 1,50 per persoon. Aanmelden vwgalphen@live.nl Start op de parkeerplaats bij Golfclub Zeegersloot, Kromme Aarweg 5, Alphen aan den Rijn (bij Zegerbrug over het Aarkanaal). Er wordt mogelijk gecarpooled tegen delen van de kosten. Tips: draag stevige schoenen, neem lunch, drinken en kijker mee en kleed je warm. Foto: Goudvink – Martijn de Jong

Eindejaars Plantenjacht met IVN IJssel en Gouwe

IVN IJssel en Gouwe doet dit jaar mee met de door Floron georganiseerde Eindejaars Plantenjacht: het onderzoek naar de verspreiding van wilde planten in Nederland. Jaarlijks organiseert zij in de kerstvakantie de inventarisatie van winterbloeiers. Vanwege de zachte winters zijn er steeds meer wilde planten die het hele jaar bloeien, ook in de winter. Benieuwd naar welke planten dan bloeien? Meld je dan aan voor deze excursie op zaterdag 29 december van 14.00 uur tot 15:30. Vertrek vanaf Goudasfalt, Gouderaksedijk 32, Gouda. Aanmelden op info@ivn-ijsselengouwe.nl. Gratis excursie. Foto: Eindejaars Plantenjacht

Kerst in stadhuis en Museum Weesp

De komende kerstperiode staat traditiegetrouw de grote kerststal weer opgesteld in de hal van het fraaie Stadhuis van Weesp. De kerststal is te bewonderen tijdens de openingstijden van Museum Weesp, op de tweede etage. In het museum zelf is een leuke en informatieve chocolade-tentoonstelling ingericht over de introductie van cacao in Europa, het productieproces en de wereldberoemde Weesper chocoladefabriek van Van Houten. Informatie over de collectie en activiteiten op www.museumweesp.nl/activiteiten. Entree: Museumkaart of Vriend van Museum Weesp gratis, volwassenen € 5,00 en kinderen € 3,00. Foto: Chocolade – Museum Weesp

Tip van de Week

'De smaak te pakken, voedsel in & als kunst'

tot en met 10 maart 2019

GORINCHEM, Gorcums Museum
www.gorcumsmuseum.nl

Archeon
Permanente opening

ALPHEN AAN DEN RIJN, Archeon
www.archeon.nl

Avifauna
Permanente opening

ALPHEN AAN DEN RIJN, Vogelpark Avifauna
www.avifauna.nl

Tentoonstelling: ‘De streek in beeld’
tot en met 26 januari 2019

BLESKENSGRAAF, Historisch Museum Het Voorhuis
www.binnenwaard.nl

Kaasmuseum Bodegraven
Vanaf 19 januari weer open

BODEGRAVEN, Kaasmuseum
www.kaasmuseum.org

Boomkwekerijmuseum
Permanente expositie

BOSKOOP, Boomkwekerijmuseum
www.boomkwekerijmuseum.nl

De kleine winkelier
tot en met 29 december 2018

GIESSENBURG, Museum 't Reghthuys
www.museumhetreghthuys.nl

Expositie: de smaak te pakken, voedsel in & als kunst’
tot en met 10 maart 2019

GORINCHEM, Gorcums Museum
www.gorcumsmuseum.nl

Keramiek van Theo Colenbrander
tot en met 2 juni 2019

GOUDA, Museum GoudA
www.museumgouda.nl

Vrouwen van Museum Gouda, Hedy d’Ancona kiest
tot en met 27 januari 2019

GOUDA, Museum GoudA
www.museumgouda.nl

Mode in Zwart Wit in de Koperen Knop
Van 14 december 2018 tot en met 23 februari 2019

HARDINXVELD-GIESSENDAM, Museum De Koperen Knop
www.koperenknop.nl

Streekmuseum Krimpenerwaard

KRIMPEN A.D. IJSSEL, Streekmuseum Krimpenerwaard
www.streekmuseumkrimpenerwaard.nl

Kind en Ik
9 december 2018 tot en met 19 januari 2019

KRIMPEN A.D. IJSSEL, Ontmoetingscentrum de Tuyter
tuyter.nl

Glassworks – Drie solo’s van glas
14 december 2018 tot en met 7 april 2019

LEERDAM, Nationaal Glasmuseum
www.nationaalglasmuseum.nl

‘Nijenrode op Ooghoogte’ in Vechtstreekmuseum
tot en met 13 januari 2019

MAARSSEN, Verchstreekmuseum
                         www.vechtstreekmuseum.nl

Historische Kring Nieuwpoort
Open op donderdagen van 10.00 – 16.00 uur

NIEUWPOORT, Museum Het Stadhuis in Nieuwpoort
historischekringnieuwpoort.nl 

Stadsmuseum Oudewater

OUDEWATER, Stadsmuseum
stadsmuseum-oudewater

Streekmuseum Reeuwijk
vanaf eind maart 2019 weer open

REEUWIJK, Streekmuseum Reeuwijk
                         www.streekmuseumreeuwijk.nl

Kruideniersartikelen
permanente tentoonstelling

UTRECHT, Museum Kruideniersbedrijf
www.kruideniersmuseum.nl

Schilders & Drukkers 
tot en met 13 januari 2019

WOERDEN, Stadsmuseum
www.stadsmuseumwoerden.nl

Verlicht MIJ. Nachtlandschappen
1 december 2018
tot en met 24 februari 2019

IJSSELSTEIN, Museum IJsselstein
www.museumijsselstein.nl

---

Word Vriend van het Groene Hart voor een minimale bijdrage van slechts € 20 per jaar. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Stichting Groene Hart.

 

Met groene groet,

 

Patrick van Leeuwen
projectsecretaris Stichting Groene Hart

flits@groenehart.info

De Groene Flits is een uitgave van Stichting Groene Hart

Postbus 2074, 3440 DB Woerden
Telefoon: 088- 1 304 104

contact@groenehart.info
www.groenehart.info

Kopij inleveren uiterlijk donderdag 22.00 uur.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op de website