Nieuwsbrief Studiekeuze123
april 2013
 
TU Delft lanceert als eerste universiteit Studie in Cijfers
Vanaf 15 april heeft de TU Delft als eerste universiteit Studie in Cijfers in gebruik genomen. Minister Bussemaker onthulde de "studiebijsluiter" die vanaf deze dag getoond wordt bij de opleidingen van de TU Delft.
 
Studie in Cijfers 2.0
Inmiddels hebben al 20 hogescholen laten weten de vernieuwde Studie in Cijfers (2.0) te publiceren. Vanaf september 2013 zal deze bij alle deelnemende instellingen getoond worden. Ten opzichtte van de huidige versie zijn kleine wijzigingen doorgevoerd, om zo nog beter tot vergelijkbare en betekenisvolle data te komen. Een hogeschool die ook in september wil deelnemen aan Studie in Cijfers kan dit voor 23 april doorgeven aan Marije de Jonge, projectleider Studie in Cijfers. Studiekeuze123 ontwikkelt samen met de instellingen en de jongerenorganisaties Studie in Cijfers. De informatie die wordt getoond via de studiebijsluiter is grotendeels afkomstig uit de Studiekeuzedatabase.

Meer informatie
Meer informatie over Studie in Cijfers vindt u op de website www.studiekeuzeinformatie.nl/studieincijfers. Volg ook de ontwikkelingen via #studieincijfers of
#studiebijsluiter
LOB Conferentie op 7 maart goed verlopen
De conferentie heeft ruim 300 bezoekers getrokken die, zo blijkt uit de evaluatie, vooral de keynotespreker prof. dr. Jan Bransen, de netwerkmogelijkheden en de dagvoorzitter Miriam Notten zeer hebben gewaardeerd. Tijdens de LOB conferentie is een groot aantal presentaties en workshops gegeven waarvan u de meeste kunt terug zien op www.lobconferentie.nl/videos. Met uitzondering van de presentatie die is gegeven door de studentenorganisaties. Deze is te zien via deze link.

Ook zijn er gedurende dag enkele filmpjes gemaakt die een mooie impressie geven over de conferentie en haar bezoekers. Deze kunt u via onderstaande links bekijken.
LOB en Studiekeuze
LOB Wat studenten willen
Kickoff van het LOB Netwerk
Nationale Studenten Enquête 2013
Het veldwerk van de Nationale Studenten Enquête is inmiddels afgelopen. Van de 675.000 studenten die uitgenodigd zijn om de enquête te vullen, heeft 40,4% de enquête gevuld. Het gaat hierbij om een bruto respons, maar zo een hoge respons is nog niet eerder behaald. Studiekeuze123 is hier zeer blij mee.
 
In de maand mei zullen onder de studenten die de enquête hebben gevuld de prijzen verloot worden. Er wordt nu hard gewerkt om de resultaten van de NSE te verwerken. Op 6 juni aanstaande worden de resultaten openbaar en zijn deze te zien op bij de instellingen en opleidingen op Studiekeuze123.nl en via nse.nl/online.
 
Nieuw bestuurslid Stichting Studiekeuze123
De heer drs. B.J.H. Straatman, lid College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam, is aangetreden als bestuurslid van de Stichting Studiekeuze123. Hij volgt de heer P. Rullmann op als vertegenwoordiger van de VSNU. Een beschrijving van de organisatie is beschikbaar op www.studiekeuzeinformatie.nl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek onze sites
 
Volg ons via
 
In deze nieuwsbrief
 
Bijeenkomsten
 
 
Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van HBO-raad, ISO, LSVb, NRTO en VSNU. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze wordt gefaciliteerd door SURF.