______________________________________________________

17 mei 2020 – nummer 447

 

Inhoud

·         VIERINGEN

·         GOED OM TE WETEN

·         OMZIEN NAAR ELKAAR

·         ACTIVITEITEN

 

Orgelonderhoud in kerkelijk Centrum


Deze stille weken in het Kerkelijk Centrum zijn heel geschikt voor het groot onderhoud van de orgels. Het is maar een kale bedoening op dit moment, maar als we weer terugkomen staan de orgelpijpen in de kleine en grote kerkzaal er weer fris en glanzend bij.

 

VIERINGEN

Bij de vieringen

Komende zondag is Roel Bosch de voorganger. We lezen Exodus 20:18-21 en Johannes 20:24-31
Op zondag 24 mei wordt de veiring weer vanuit het Kerkelijk Centrum uitgezonden. Voorganger is dan Tineke Dronkert.
De oecumenische viering op Hemelvaartsdag 21 mei gaat niet door.

(U kunt de liturgie hier [613 KB] downloaden)
De viering wordt uitgezonden via Kerkomroep en YouTubekanaal van NoorderLicht.

Uitzendingen van kerkdiensten worden na een week verwijderd van het openbare YouTube kanaal in verband met auteursrechten op de liederen.
Via de webmaster kunt u zonodig nog toegang krijgen tot oudere diensten.


Uitzendingen NoorderLichtkerk

 Kerkomroep uitzendingen uit NoorderLicht


 Youtube uitzending vanuit NoorderLicht


Voorbeden

Als er iets of iemand is waarvoor u wilt danken of wilt bidden: stuur mij een mailtje of een WhatsApp berichtje. U kunt ook uw voorbeden op een briefje schrijven en die in de brievenbus bij onze kerk stoppen.
Ik zal die ingeleverde voorbeden verwerken in mijn eigen dienst (als ik dienst heb).
Dit gebeurt natuurlijk altijd anoniem en met zorg voor uw privacy. Ik zal zelden de 'letterlijke' tekst van uw gebed overnemen. Maar ik zal altijd de intentie zo nauwkeurig mogelijk proberen over te brengen.

Kinderkerk-zomaar te gaan met een stok in je hand

In de weken na Pasen gaan we verder met verhalen uit Exodus en lopen we samen met de kinderen mee op de tocht door de Woestijn. Vorige week ging Mozes de berg Sinaï op. Deze week luisteren we naar een verhaal van Sophie die samen met de anderen wacht tot Mozes weer beneden is. We horen dat Mozes regels van God heeft meegekregen. Regels, Regels... maar saai volgens Sophie.

Tijdens de miniviering kunnen de kinderen en ouders verder praten over de regels.  Hebben we ze eigenlijk wel nodig? Waarom dan? Waarom zijn er op dit moment zoveel regels?

Namens de Kinderkerk, Coby, Hettie en Tjallie

 

 

GOED OM TE WETEN

Gedeeltelijk werk Tineke Dronkert

In goed overleg met de wijkkerkenraad heeft Tineke zich vanaf 1 mei gedeeltelijk ziek gemeld.
Ze zal in de diensten blijven voorgaan. Daarnaast zal ze het andere werk op de achtergrond blijven ondersteunen, maar dus met minder inzet.
Voor wat betreft het pastoraat geldt de bekende regeling:
* Voor zaken met betrekking tot gemeenteleden van 80 jaar en ouder graag contact opnemen via de desbetreffende bekende contactpersoon. En indien die niet bekend is, dan via Corrie de Koning (030-6911968).
* Voor zaken met betrekking tot leden jonger dan 80 graag contact opnemen met Jeannette van Andel (pastoraal medewerker; 030-6955221) of Kees Manintveld (ouderling pastoraat; 06-15097230).
* In geval van overlijden is Kees Manintveld (06-15097230) eerste aanspreekpunt. Per situatie wordt bekeken of Tineke de uitvaart leidt of dat een collega hiervoor wordt gevraagd.

Tineke Dronkert is gewoon bereikbaar via haar telefoonnummer en mailadres. Zij zal echter niet altijd reageren op een mail of ingesproken bericht. Het kan voorkomen dat zij de mail doorstuurt naar iemand anders die plaatsvervangend de mail beantwoorden zal of het ingesproken bericht afhandelt.
Namens de wijkkerkenraad,
Jelmer Martens


Samen Zeist-West: onze eigen “Keek op de week” 5

Voor de zesde editie van Samen Zeist-West gaan we ons buigen over ‘regels’. In Kinderkerk en zondagslezing staan binnenkort de Tien Geboden centraal… maar ook ons eigen leven wordt opeens door allerlei nieuwe richtlijnen bepaald. Hoe gaat u, hoe ga jij daarmee om? Lukt het ook zonder toezicht om je eraan te (blijven) houden? En wordt het gemakkelijker als je denkt aan de tekst die nu op onze kerk te lezen is: “Houd moed, heb lief”?

Vertel er iets over met een foto en/of korte tekst, stuur dat naar 
samenzeistwest@yahoo.com - en wij maken er weer een PDF van. U kunt uw bijdrage (foto, tekst of tekening) uiterlijk maandagmiddag 18 mei, 17.00 uur insturen.


“Moederdag”: een dag waarop we meer dan anders erbij stil stonden wat onze ouders voor ons betekenen of betekend hebben… en daarover zijn zodoende in de Keek op de Week weer bijzondere verhalen te lezen! Deze vijfde editie is in te kijken en/of te downloaden op de website van Zeist-West.

Huisbezoek

In overeenstemming met de landelijke richtlijnen, zullen bezoeken aan huis in de komende weken tot een noodzakelijk minimum worden beperkt.
Indien u in deze periode toch behoefte heeft aan pastoraal contact dan stellen we de volgende procedure voor:
- Indien u 80 jaar of ouder bent, dan loopt het contact via uw vaste contactpersoon. Die zal zeker extra oplettend naar u zijn, maar u kunt ook zelf telefonisch contact met haar/hem opnemen.
- Indien u jonger bent, dan kunt u contact opnemen met Jeannette van Andel (pastoraal medewerker; je.andel@wxs.nl; (030-6955221
) of Kees Manintveld (ouderling pastoraat; k.manintveld@me.com; 06-15097230).

 

OMZIEN NAAR ELKAAR

Pinkstercollecte
We hebben met Pasen in één keer gecollecteerd met terugwerkende kracht en willen dat met Pinksteren ook in één keer doen. In de nieuwsbrief van Pinksteren zullen we daarover informeren.

Daarnaast zijn er kerkleden die vragen of ze wekelijks kunnen bijdragen aan de collecte. Natuurlijk kan dat ook, via Ideal (met de link : Collectes Zeist-West) of via een eigen bankoverschrijving.
Gebruik daarvoor de volgende bankrekeningnummers:

- 1e collecte: NL96 INGB 0663 9114 94 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zeist o.v.v. 1e collecte
- 2e collecte: NL46 RABO 0373 7335 34 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zeist o.v.v. 2e collecte wijkgemeente Zeist-West
- 3e collecte: NL46 RABO 0373 7335 34 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zeist o.v.v. 3e collecte wijkgemeente Zeist-West

Collectebonnen
Verder zijn er kerkleden die gewend zijn bij te dragen met collectebonnen. We kunnen niet overzien hoelang de corona maatregelen zullen duren. Daarom is het nu mogelijk uw collectebonnen in de bus te doen van het KC, links van de ingang op het plein. Wij vragen u de bonnen per collecte in een aparte envelop te doen. Wilt u op de envelop vermelden of het is voor de eerste collecte (diaconie), de tweede collecte (onze wijkgemeente) of de derde collecte (orgels, predikantsplaatsen).
De brievenbus wordt dagelijks geleegd.

Als u er niet uitkomt kunt u bellen met Piet Jan Keijmel op 030 695 3161 of via ail: kerkrentmeesters@pknzeistwest.nl


Gedichten in coronatijd

Omdat deze tijd ook een tijd is van lange adem willen we elke week een gedicht in de Nieuwsbrief zetten, door een van de gemeenteleden geschreven of uitgezocht.
Gedichten van hoop, troost, bemoediging, geduld, bijzondere ervaringen etc.
De schrijver geeft de pen over aan een volgende ( na overleg).

Vandaag een gedicht uitgezocht door Korry Gootjes.
Zij geeft de pen door aan Nannie Boers.

Tijd
Wil ik van de sterren leren
Waar gij, Tijd,gebleven zijt,
Blijkt dat gij met hen verglijdt
Zonder met hen terug te keren

Hoe kan ik uw loop traceren
Niemand houdt u immers bij
Maar ach,wat verbeeld ik mij
Dat gij telkens zijt vervlogen

Gij blijft,Tijd,steeds onbewogen
En slechts ik
Ik ga voorbij

Louis de Gongora y Argote (150-1627)
Vertaald door Jean-Pierre RawieCorrectie adres website
Het vorige week genoemde webadres van Lazarus was fout. Het juiste adres is 
lazarus.nl, waarin prachtige artikelen staan (Tip: meld je aan en ontvang ook gratis deze mails).


Lief en leed

Bloemen afgelopen week  

* De bloemenkaart van zondag 10 mei is gegaan naar dhr Sigtermans
Hij is verhuisd van Couwenhoven naar Midland aan de Arnhemse Bovenweg.
Het bevalt hem daar goed. 

Nieuwe adressen  

* Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet@pknzeistwest.nl. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  


Bloemengroet

Zondagse bloemen
We gaan door met dit blijk van medeleven en onderlinge betrokkenheid. Bij moeilijke én mooie gebeurtenissen sturen we een bloemenkáárt.
U bent onze ogen en oren, helemaal in deze tijd.
Daarom verzoeken we u om berichten van verdrietige, moeilijke, maar ook mooie gebeurtenissen te blijven versturen naar ons, via bloemengroet@pknzeistwest.nl zodat wij weten wat er speelt in de gemeente.

 

ACTIVITEITEN               

Pinksterpuzzeltocht – doe ook mee!

Jammer, nog even geen Kinderkerk, Basiscatechese, Eigenwijze zonder digitale media.
En ook geen kerkdienst, gespreksgroep of vergadering in één ruimte.
Maar hoera! We mogen wel een speurtocht doen op veilige 1,5 meter afstand!
En iedereen kan meedoen.

Op 1e en 2e Pinksterdag hangen bij 12 adressen posters voor de ramen met daarop een voorwerp. Noteer de eerste letters en maak er een zin van. Die kun je dan tot uiterlijk woensdag 3 juni insturen.
We zijn bezig met de laatste voorbereidingen en volgende week krijg je meer informatie over de route en de puzzelformulieren.
Dus weer iets om naar uit te kijken.

Agenda deze week

Alle ontmoetingen zijn stopgezet. Maar natuurlijk kunt u via telefoon nog heel veel contacten onderhouden.

Eerder verschenen

 

Illustraties Jolien van der Velde Elke week is Jolien van der Velde creatief rond het thema van de viering van de afgelopen week.

#Nietalleen Overal in Nederland zetten talloze lokale organisaties en kerken zich in voor mensen die hulp kunnen gebruiken. Praktische hulp nodig? Een luisterend oor? Je bent #Nietalleen.

Terugblik 4 en 5 mei vieringen Een terugblik op de 4 en 5 mei vieringen in Zeist

 

 

 

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.
Stuur uw berichten aan 
publiciteit@pknzeistwest.nl.

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pl462.gif

http://www.pknzeistwest.nl/images/pcp.gif

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijkgemeente 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKerktaxidienst 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijziging E-mail adres? Geef het door! 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKopij Insturen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifCollectebonnen bestellen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifPrivacyverklaring