NVP Nieuwsbrief 125  
Juni 2016  
 
Beste NVP Nieuwsbrief-abonnee,
Sinds dit voorjaar informeert de NVP ook via digitale ledenberichten over specifieke en actuele zaken. Zo ook toen dierenrechtenactivisten hadden aangekondigd in stallen in te gaan breken om zo illegaal filmpjes te maken voor op hun Facebookpagina. Uiteraard plaatsen we dergelijk nieuws (en waarschuwingen) ook op de NVP-website. De ledenberichten zijn een (extra) service voor onze leden.  
 
Ook al hebben we binnen de sector niets te verbergen, onaangekondigd bezoek zonder het nemen van alle bio security maatregelen kunnen we niet tolereren. Het is inbraak, ook al wordt niets gestolen. Wees alert en neem waar mogelijk voorzorgsmaatregelen.
 
Pluimveemest-verwerking in Drenthe 
De Nederlandse Vakbond pluimveehouders is mede-initiatiefnemer in een pluimveemestverwerkingsproject in Drenthe. We kennen allen de problematiek van export en oplopende kosten. Pluimveemest biedt echter ook kansen: Omzetting in groen gas en her benutting van mineralen. Op 21 juni 2016 organiseren wij een avond bij Motel van der Valk in Spier om te peilen in hoeverre pluimveehouders voor langere termijn hun mest willen afzetten voor dit initiatief. Het gaat zowel om vleeskuiken- als legkippenmest. Vanaf 19.30 is de zaal open en staat de koffie klaar! 
 
Studiereis onbehandelde leghennen Denemarken 
Met een hele groep pluimveehouders en vertegenwoordigers van De Heus heeft NVP penningmeester Iris Odink eind mei een studiereis gemaakt naar Denemarken. Het thema was "Onbehandelde leghennen". De groep heeft o.a. kuikenbroederij Triova bezocht, een bedrijf met scharrelkippen en een biologisch legbedrijf. 
 
Ook de Denen kenden problemen met onbehandelde hennen toen ze nog geen extra aandacht schonken aan de opfok en de overzetting naar de legperiode. Ze hebben veel van Zweden geleerd, waar men al 20 jaar onbehandelde hennen houdt. De opfok moet 100% in orde zijn. Bio draait goed met onbehandelde hennen, ze bieden gepelleteerd voer, veel afleiding en hebben een lagere bezetting. Bij bruine hennen zijn de problemen groter met onbehandelde kippen als bij de witte. Verder viel een aantal dingen op: Voor de Deense markt is daglicht niet verplicht. Bij bio is het sterftepercentage zelfs lager dan bij scharrel en freiland. 
 
De lessen die we meekregen verschillen niet met wat er in Nederland al werd gezegd: 
  • Focus op de opfok (temperatuur, luchtvochtigheid, lichtprogramma, voer, ontwikkeling lichaamsgewicht, uniformiteit koppel, aantal dieren/m² en afleiding.
  • Overzetten jonge hennen op een leeftijd van 16-17 weken, niet later! 
  • Stimulatie met licht vanaf 17 weken, afhankelijk van het lichaamsgewicht. 
  • Meer afleiding in de stal met stro, pikstenen, luzerne, granen etc. 
  • Wees alert op bestrijding van bloedluizen en wormen. 
Lees het volledige verslag van Iris Odink op onze website: http://www.nvpluimveehouders.nl/nieuws/Studiereis-Onbehandelde-leghennen-Denemarken 
 
Digitaal factureren Rendac 
Rendac stuurt vanaf 2014 digitale facturen naar klanten die dit hebben aangegeven, maar dat mogen er nog best meer worden! Hoe meer digitaal, hoe hoger de kostenbesparing is die de veehouders ten goede komt. Geeft u uw emailadres ook op bij https://www.rendac.nl/over-ons/facturatie?
 
Ingrepen bij pluimvee
NVP en LTO-NOP zijn van mening dat het wettelijke snavelbehandelverbod niet in moet gaan op 1 september 2018.
Leghennenhouders en vermeerderaars maken zich grote zorgen over de extra kosten als gevolg van een verhoogd uitval, hogere voerkosten en een kortere productieperiode. Al deze meerkosten dienen een meerprijs te hebben en te houden. Pluimveehouders ontvangen momenteel 0,5 cent per ei meer voor eieren van onbehandelde hennen voor de extra kosten.
 
Markt
Op de eiermarkt is sprake van een stijgende vraag naar eieren van onbehandelde dieren. Dit is de juiste weg, omdat de pluimveehouders zo kunnen besluiten
wanneer zij over willen en kunnen schakelen. Hun bedrijfsmanagement moet worden aangepast en dat vergt een goede voorbereiding.
 
Een deel van de pluimveehouders vindt dat met de infrarood-methode op dag 1, met een relatief kleine ingreep, voor de kip ongemak, zoals pikkerij en slechte voeropname voorkomen wordt voor de rest van zijn leven. Deze pluimveehouders verwachten dat het houden van hennen met onbehandelde snavels op hun bedrijven mogelijk dramatische gevolgen kan hebben. Veel verwerkende industrieën en bepaalde exportlanden hebben (nog) geen vraag naar eieren van onbehandelde hennen.
Daarom vindt de NVP vindt dat de vraag naar eieren van onbehandelde hennen uit de markt moet komen en niet door een wettelijk verbod worden opgelegd. Voor de meerkosten kan een meerprijs blijven bestaan, zo lang de vraag groter is dan het aanbod. Bij een wettelijk verbod zal eerder sprake zijn van een overaanbod en is de kans groter dat de meerprijs weg valt. 
 
Evaluatie
Om in 2018 het verbod niet voor alle (deel)sectoren te laten ingaan, is een grondige evaluatie nodig in 2017. Het wordt een eenvoudige monitoring op basis van uitvalgegevens van afgesloten legkoppels. Alle gegevens van de afgesloten legkoppels vanaf 1-1-2015 t/m 30-6-2017 worden verzameld. Deze gegevens worden verzameld door de 4 kuikenbroeders en opfokorganisaties, ze zullen bij al hun afnemers de gegevens verzamelen via de erfbeterders. De verwachting is dat ruim 3000 legkoppels in de valuatie meedoen. Van vermeerderingsdieren en kalkoenen zullen zeer beperkt data beschikbaar komen in de nog resterende monitoringsperiode. Ook van pluimveehouders die dit najaar of winter gaan omschakelen zal slechts in beperkte mate informatie in de evaluatie opgenomen kunnen worden. Welke invloed dat heeft op de evaluatieresultaten, zal volgend jaar waarschijnlijk pas duidelijk worden.
 
Verduurzaming van de pluimveesector mogelijk verliezer bij TTIP
Donderdagavond 9 juni was in de uitzending van Nieuwsuur een item over de winnaars en verliezers van TTIP, het vrijhandelsakkoord tussen de EU en de VS, te zien. 
 
Landelijk Bestuurslid van de NVP, Dick Schieven vertelt op zijn bedrijf hoe TTIP verdere verduurzaming van de Nederlandse Pluimveehouderij kan dwarsbomen. Een overaanbod van pluimveevlees 
 
en eieren op de Europese markt zal lagere prijzen tot gevolg hebben voor de pluimveehouders, maar de kostprijs daalt niet in NL, vanwege de hier veel hogere productiestandaarden t.a.v. dierenwelzijn, diergezondheid en milieu van de VS.
Dat is geen vrijhandel, maar oneerlijke handel! 
 
De NVP is en blijft van mening "Wat in Nederland mag worden geconsumeerd, moet ook in Nederland mogen worden geproduceerd!"
 
Kijk de uitzending terug op: http://www.npo.nl/nieuwsuur/09-06-2016/VPWON_1248492 Bij 32.11 begint het item over TTIP. 
 
DGF heffing 
Alle pluimveehouders hebben tot en met 2014 DGF heffing betaald aan het PPE. Het toenmalige productschap stelde de heffing vast, factureerde en beheerde de DGF gelden. In 2015 heeft EZ alles overgenomen. De overheid werkt met gemiddeld aanwezige dieren per jaar. Daarvoor is in 2015 gewerkt met een voorlopige DGF heffing. Deze heffing wordt in 2016 een definitieve heffing aan de hand van de juiste gemiddeld aanwezige dieren. 
 
Als deze definitieve heffing komt is het verstandig om deze goed te controleren op juistheid. Bent u het niet eens over deze DGF heffing maak dan gebruik van de beroep en bezwaar mogelijkheden die de overheid altijd bied. Zonder beroep en bezwaar bent u altijd verplicht om alles te betalen. Kijk kritisch naar de factuur en bedenk dat dit over 2015 gaat. Volgend jaar betaald u over 2016 enz.
 
Met vriendelijke groet,
 
Dagelijks Bestuur NVP
Hennie de Haan (voorzitter), Iris Odink (penningmeester) en Jan Brok (secretaris)
 
 
Vragen, suggesties of opmerkingen? 
Laat het ons weten, want de NVP werkt
voor en door pluimveehouders!
 
 
Doorsturen?
 
Kent u mensen voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn?
Stuur hem dan door (waarvoor onze dank). U kunt een (gratis) abonnement nemen via deze link: Stuur deze email door naar een vriend
 
Wijzigen?
 
Opzeggen voor dit e-bulletin kan vanzelfsprekend altijd!
NIET door de NVP te mailen, maar via de link onderaan.
E-mailadres verandert? Wijzig hem onderaan. Krijgt u hem dubbel? Zeg één van tweeën op, via deze link: Uitschrijven / Gegevens wijzigen
 
Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP)
Postbus 591, 3770 AN Barneveld
 
 
De NVP is dé onafhankelijke belangenbehartiger voor alle pluimveehouders in Nederland.
 
 
De NVP missie is een vitale en duurzame  toekomst voor de Nederlandse pluimveehouderij.  
 
 
 
De NVP kan haar werk doen dankzij de contributies van de NVP leden, donaties, en sponsor- en advertentiegelden. 
 
Wilt u ook lid of donateur worden? dan kunt u het inschrijfformulier invullen op onze website www.NVPluimveehouders.nl 
 
 
 
Wij danken een ieder voor zijn of haar financiële bijdrage, waaronder de volgende bedrijven: 
 
 
 
Broederijen:
Agromix Broederij en Opfokintegratie te Lunteren- Cobb Europe te Boxmeer - Opfokorganisatie Pluimvee Maatman te Oldeholtpade - Probroed & Sloot te Groenlo - Tanghe te Harderwijk
Pluimveeslachterijen: V.d. Bor te Nijkerkerveen - Esbro te Doetinchem - GPS te Nunspeet - Gebr. Heijs te Leek - Remkes te Epe
Levend & geslacht pluimvee:
Ven Poultry BV te Lierop
Eierhandel:
Ei producten Wulro te Weert - E.W.N. Eierencentrale te Barneveld
Pluimveehandel: Haanstra te Zuidwolde - Van Hunnik te Veenendaal- Tijs de Koning te Lunteren - Voeding met VoederWaarde.nl:
ABZ Diervoeding te Nijkerk en Eindhoven - AgruniekRijnvallei te Wageningen - Coppens diervoeding te Helmond - Vitelia Voeders te Venray
Voeding overig: Agrifirm Feed te Apeldoorn - E.J. Bos te Ederveen - P. Bos te Edervee - ForFarmers te Lochem - Gebr. Fuite te Genemuiden - De Heus Voeders te Ede - Voergroep Zuid te Deurne - Maatman Veevoeders te Wolvega - Coöperatie "De Valk Wekerom" te Lunteren
Huisvesting: 
Big Dutchman te Oirlo en Gorredijk - Van Gent Legnesten te Renswoude - Jansen Poultry Equipment te Barneveld - Van Pijkeren Systeembouw te Dalfsen - Prinzen Machines te Aalten - Tulderhof Ventilatie te Eindhoven
Diversen:
Van den Broek Pluimveeservice te Renswoude - Demetris DierGezondheid te Duiven/Dalfsen - Distrimest te Zuidwolde - Van Eck Bedrijfshygiëne te Eindhoven - Freriks te Heerde - Gemril Pluimveeservice te Arnhem - Arend Otten Makelaar te Fluitenberg -PRECIA Molen te Breda