Nieuws:

 
ZORGINKOOP MOET ANDERS 
 
De zorginkoop zoals we die nu kennen heeft niet tot het gewenste resultaat geleid, namelijk het inkopen op kwaliteit. De vraag wat een patiënt in bepaalde situaties nodig heeft, is naar de achtergrond geraakt. De raad vindt dat het huidige systeem te veel administratieve kosten met zich meebrengt en uitgaat van wantrouwen in zorgaanbieders. De RVS pleit voor een partnerschap tussen zorginkopers en zorgaanbieders. Lees meer...
 
 
 
 
EENZAAM, MAAR OOK GELUKKIG EN VEILIG IN HET VERPLEEGHUIS

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig en alleen de meest kwetsbare ouderen verhuizen naar een verpleeghuis of verzorgingshuis. De berichtgeving is niet altijd even positief over de zorg in deze verpleeg- en verzorgingshuizen, maar ondanks de negatieve verhalen die de ronde doen krijgt de Nederlandse verpleeghuiszorg een ruime voldoende (7,3) van de bewoners. Lees meer...
 
 
 

SCP BRENGT LEEFSITUATIE VAN BEWONERS VERPLEEGHUIZEN IN KAART
 
Het Sociaal Cultureel Planbureau publiceerde een rapport waarin de resultaten worden weergegeven over de leefsituatie van bewoners in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Het rapport is gebaseerd op een onderzoek naar de leefsituatie van een groep van 1600 ouderen die permanent in verpleeg- en verzorgingshuizen wonen in de periode van april 2015 tot april 2016.De resultaten van het rapport laten zien dat de (politieke) aandacht voor verpleeghuiszorg terecht en noodzakelijk is. Lees meer....
 
 
 
BEZOEK ONZE STAND TIJDENS HET CONGRES CLIENTENRADEN
Bezoek onze stand tijdens het congres cliëntenraden en doe mee aan de wedstrijd 'het beste idee voor het contact met de achterban' en win een gratis workshop voor je cliëntenraad over het Contact met de Achterban! Klik hier voor meer informatie: https://ymlp.com/zkjZ3o

NCZ Academie: 
 
 
 
 

 

 

 
 

Themadagen rondom het Kwaliteitsplan, door Pieter Adriaan Bruin in Hoogeveen
 
Op verzoek van cliëntenraden in het noorden van het land organiseert Pieter Adriaan Bruin speciale themamiddagen, waaronder: 
  • De integratie tussen kwaliteitsplan, zorginkoop en begroting - 19 oktober (VOL!)
  • Kwaliteitsplan, cliëntenraad en samenwerking - 16 november
  • Kwaltieitsplan en de toekomst van de cliëntenraad - 14 december
Klik hier voor meer informatie over de themadagen: https://ymlp.com/zkjZ3o
 
 

 
    
 
Aan informatie en adviezen in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
NCZ staat te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van deze nieuwsbrief.