Onafhankelijk zorgcongres "Vanuit Reflectie naar perfectie" 
Petitie stop ROM als benchmark in de GGz
Binnen de GGz is momenteel veel onrust over de verplichte aanlevering van patiëntengegevens aan de Stichting Benchmark GGz (SBG). Het gaat om vragenlijsten, de zogenaamde Regular Outcome Monitoring (ROM). ROM is ooit opgezet om de relatie te verbeteren tussen degene die hulp verleent en degene die hulp krijgt. Inmiddels lijkt het vooral een verantwoordingsinstrument dat meet of de ene instelling het beter doet dan de andere. En blijken de privacy gegevens van cliënten in het geding te zijn.
 
De groep Stop Benchmark met ROM bestaande uit patiënten, psychiaters en psychologen is een petitie begonnen om hier een eind te maken.
 
 
Meer info
Op dit moment is de petitie 6772 keer getekend. Klik hier voor het actuele overzicht en informatie 
 
Teken ook!
 
Breed gesteund
Eén van de belangrijkste bezwaren tegen het gebruik van ROM als benchmark is dat het niet wetenschappelijk is. Daarom vindt de actiegroep Stop Benchmark met ROM naast steun van organisaties ook de steun van hoogleraren belangrijk. Inmiddels wordt de oproep gesteund door 35 hoogleraren, 7 opleiders en 23 organisaties. Klik hier voor de lijst van personen en organisaties die de oproep steunen.
 
WORKSHOP Strategisch onderhandelen voor GGz cliëntenraden, op 22 juni in Utrecht
Ook cliëntenraden in de GGz sector kunnen voor ondersteuning, begeleiding en training een beroep doen op NCZ.
 

Inhoud van deze workshop:

Onderhandelingsstrategieën:

Wat is onderhandelen en wat vraagt onderhandelen van de deelnemers. We gaan in op de vier kernelementen van onderhandelen:

-Belangen
-Machtsbalans
-Klimaat
-Flexibiliteit

Strategisch onderhandelen:

Hoe kun je via onderhandelen je doel bereiken? Thema’s die aan de orde komen zijn:

-Inhoud en relatie
-Het belang van belangen
-Alternatieven

Tactieken:

Welke tactieken kun je gebruiken en wat kun je doen als de andere partij zo’n tactiek inzet.
Onderhandelen en een achterban:
Bij onderhandelingen moet je geven en nemen. Hoe verhoudt zich dat tot de opvattingen van de achterban? En hoe regel je het informeren van de achterban. En vooral ook: hoe draag je er zorg voor dat de verwachtingen van de achterban realistisch blijven.

Resultaat:

Aan het eind van de workshop heb je kennis gemaakt met een aantal basisbegrippen en vaardigheden die bij onderhandelen een rol spelen. Je hebt geoefend met onderhandelen en je hebt (meer) inzicht gekregen op de wijze waarop je succesvol kunt onderhandelen.

Voor wie:

Beginnende) leden van (centrale) cliëntenraden, patiënten advies raden of andere vormen van cliënten medezeggenschap/inspraak/participatie, Ambtelijk secretarissen/CR ondersteuners, managers/bestuurders, andere belangstellenden uit de GGz sector.

Algemene informatie:

-Datum: 22 juni 2017 in Utrecht

-Tijd: van 13.00 uur tot 16.00 uur

-Locatie: 


-Uw trainer: Alice MakkingaVoor meer informatie:

Marika Biacsics
Netwerkvoorzitter NCZ
E: marika@ncz.nl
T: 0651222505
    
WWW.NCZ.NL