Beste en ,
 
Betreft digitaal routes uitzetten en navigeren
 
Door enkele leden van de Oldtimer Club Leusden is ons verzocht eens te onderzoeken of het mogelijk is om toertochten digitaal beschikbaar te stellen; dit zou inhouden dat voor elke toertocht een bestand beschikbaar wordt gemaakt welke een toertocht met gebruik van GPS, kaartdisplay en bijbehorende Nederlandse stem begeleidt. Denk daarbij aan Google Maps als voorbeeld. Daarmee zou de papieren versie komen te vervallen.
Dit zou betekenen dat per toertocht door de uitzetter een universeel bestand beschikbaar wordt gesteld welke op alle mogelijke GPS systemen leesbaar is, zoals Android, iOS, Windows, Tomtom, Garmin, en wel alle in omloop zijnde software versies daarvan, maar ook de bij de leden aanwezige hardware varianten zoals iPhone, Samsung, Huawei, Nokia, Windows Phone e.v.a.
Nog weten wij niet of dit technisch mogelijk is, maar ook niet welke kosten hiermee voor de gebruiker, en ook de uitzetter, gemoeid zijn. Dit vraagt daarom enige studie naar alle (on)mogelijkheden.
Het bestuur van de OCL is bereid hiervoor een studiegroep op te zetten. Echter, voordat hier tijd en moeite in wordt gestoken, vragen wij aan al onze leden of deze nieuwe wijze van het beschikbaar stellen van een toertocht gewenst is, of dat de voorkeur wordt gegeven aan de huidige papieren versie.

Alleen indien alle leden aan deze enquete deelnemen kan een representatieve beslissing gemaakt worden!
Let op deelname aan de enquete sluit 15 september!
 
Met oldtimer groeten,
Ron den Hertog
Paul van Waveren
Hans Zuidema

 
FEHAC lidnummer 2016350
 
Bezoek onze website om naar de website van een sponsor te gaan.