Grootmoeders grootste zorg!
 
Beste Kidscare vrienden,
 
Op de foto hieronder zie je een grootmoeder (79 jaar) die zorgt voor de 3 kinderen van haar overleden dochter. Ze is zo blij dat KidsCare haar helpt. Nu kunnen haar kleinkinderen naar school en de sociaal werker geeft haar goede adviezen om zelf toch wat inkomen te verdienen. Ook heeft de sociaal werker van KidsCare contact opgenomen met andere familieleden. Ze gaan samen afspraken maken over de continuïteit van de zorg van deze 3 kleinkinderen. Dat is namelijk grootmoeders grootste zorg.
 
 
Deze grootmoeder en haar kleinkinderen vormen een van de 240 huishoudens die door KidsCare worden geholpen met het Community Based Homecare and Beekeepers (CBHB) programma. Mooi toch om te zien hoe KidsCare deze kinderen en familie helpt?
 
Het jaarverslag 2017 en het jaarplan 2018 zijn gereed. Een samenvatting van het jaarverslag vind je in deze nieuwsbrief en een uitgebreide verantwoording is op de website terug te vinden. Verder in deze nieuwsbrief een ‘save the date bericht’. En met de blog ‘een nieuw dak op mijn huis’ komt de hulp van KidsCare opnieuw indringend in beeld. De positieve effecten van de hulp en daarmee van jullie donaties worden zo heel direct in beeld gebracht. Bedankt donateurs!
 
Lisette en Gerard Geenen
 
Jaarverslag 2017 en jaarplan 2018
 
Het jaarverslag 2017 en het jaarplan 2018 (inclusief de financiële verantwoording) zijn door het KidsCare bestuur vastgesteld. 2017 was een jaar om trots op te zijn en de ambitie voor 2018 is wederom groot. Vrijblijvend is die ambitie overigens niet. Het bestuur in Nederland en de directie in Kenia zijn ervan overtuigd dat onafhankelijkheid / duurzaamheid in Kenia alleen gerealiseerd kan worden als er sprake is van een stevige en zichtbare impact. Daar is het jaarplan 2018 op gericht. Een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten is hieronder te vinden.

2017: mooiste resultaten in Kenia:
 • Het KidsCare team heeft in 2017 ook weer gezorgd voor ruim 2.000 wees- en hulpbehoevende kinderen.
 • Waaronder 120 met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
 • Met de county overheid werd een substantiële samenwerkingsovereenkomst aangegaan.
 • Het team in Kenia (28 medewerkers) is verder versterkt en volop gemotiveerd.
 • Belangrijke stappen zijn gemaakt om op termijn duurzaam en zelfstandig te worden.
2017: grootste uitdagingen in Kenia:
 • Een betrouwbare samenwerking met de overheden.
 • We moeten ons niet verliezen in de veelheid van mogelijkheden; Focus houden op programma’s en doelen.
2017: mooiste resultaten in Nederland:
 • Ruim 140 vaste donateurs bleven KidsCare ook in 2017 trouw. Samen met diverse (partner-) organisaties en bedrijfssponsors zorgden zij voor een record aan middelen van 157.000 euro.
 • Dankzij de hulp van veel vrijwilligers gingen al de inkomsten nagenoeg volledig naar Kenia (alleen de bankkosten blijven in Nederland).
 • KidsCare Support werd gestart om alle KidsCare vrijwilligers gerichter te kunnen begeleiden.
 • Het bestuur legde haar langere termijn visie en doelen vast in het KidsCare Kader 2020.
 • Vol energie gingen diverse bestuursleden en vrijwilligers met hun kennis en kunde aan de slag in Kenia.       
2017: mooiste uitdaging in Nederland:
 • Samen de wereld een beetje mooier kleuren!
 • Veel goed nieuws dus en er zijn volop acties gepland voor 2018. Zie verder (ook voor de financiële verantwoording) het jaarplan 2018 
 
Noteer in uw agenda
 
KidsCare Event: Leadership makes the change!
 
16 september 2018, 10.30 uur in Delft
 
Ali Mwaziro (directeur in Kenia) is uitgenodigd om als hoofdspreker u mee te nemen in zijn visie over de ‘change’ die nodig is om meer kinderen te laten werken aan hun toekomst. Een event voor iedereen met een warm hart voor KidsCare. Een uitnodiging met programma en adresgegevens kunt u binnenkort tegemoet zien.
 
Een dak op het huis
 
De 28 jarige Maribel wist werkelijk niet meer hoe ze verder moest. Haar man was zonder bericht weggegaan en zij bleef over met haar drie kinderen. Haar gezondheid was slecht en geld voor een medisch onderzoek had ze niet. Voor voedsel was ze afhankelijk van haar buren. Haar energie was op een minimum niveau gekomen. De dorpsoudste heeft haar en haar gezin begin dit jaar bij KidsCare aangemeld. Ze werd geselecteerd en daarmee kon een nieuw begin worden gemaakt.
 
 
Haar KidsCare sociaal werker heet Faridah. Een jonge en bevlogen vrouw. Op haar motor doet zij al de huisbezoeken. Faridah vertelt heel trots dat dit huishouden in de eerste maanden al belangrijke stappen heeft kunnen maken. Met de eerste maandelijkse financiële support is Mirabel onder dokters behandeling gekomen en zijn de kinderen naar school gegaan. Faridah besteedt in deze beginperiode veel aandacht aan het ‘stabiliseren’ van het gezin. Daarom gaat de eerst aandacht aan gezondheid, goede voeding en scholing. Kinderen blijken graag naar school te gaan. Om te leren, maar ook om er gewoon bij te kunnen zijn. Het is een stap om uit het ‘armoede-isolement’ te komen. Faridah is al begonnen met praten over verbeterdoelen. Mirabel moet daar helemaal achter gaan staan. Mirabel kan inmiddels alweer een beetje lachen. Dankzij de gerichte hulp van KidsCare heeft ze nieuwe energie. Letterlijk en figuurlijk komt er weer een stevig dak op haar huis. Faridah is trots op het werk dat ze doet.
 
 
 
 
 
 
 
KidsCare is partner van Wilde Ganzen.
 
Stichting KidsCare Kenia
Mispelstraat 21
2564 TP  Den Haag
T. 070-3250288
E.info@kidscarekenia.nl
K.v.K. 51352702
IBAN: NL21 INGB 0005921007
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek ook onze website en blijf ook op de hoogte via onze Facebookpagina.