januari 2024
 
 
Wij willen iedereen een gezond en toegankelijk 2024 wensen. We hopen op een jaar waarin er weer meer mogelijkheden en verbeteringen worden doorgevoerd ten aanzien van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van natuurgebieden en parken.  
 
Heb jij content die je graag met ons zou willen delen? Schroom dan niet ons te mailen!

enquête over toegankelijkheid parken een enorm succes

PietersbergDe enquête over toegankelijkheid van parken, uitgezet door Kenniscentrum Groen & Handicap heeft een enorme respons opgeleverd. Dit geeft overduidelijk aan hoeveel behoefte er is aan een “rondje parken”. Wij willen natuurlijk iedereen bedanken voor de opmerkingen, goede suggesties, mogelijke oplossingen enz. enz.
 
Uit de antwoorden blijkt ook hoeveel teleurgestelde mensen er zijn, de ervaring dat er niet naar mensen wordt geluisterd, waardoor er frustratie ontstaat. Het is jammer dat er niet meer gebruik wordt gemaakt van mensen uit de doelgroep.
 
De opmerkingen die bij de enquête zijn gemaakt, zijn in rubrieken ingedeeld. Op elke opmerking is vanuit Groen & Handicap een reactie gegeven. Daarnaast hebben wij met een kleur aangegeven wat met de opmerking wordt gedaan.
Donkergroen = toepassen
Groen = is al onderdeel van de richtlijn
Oranje = discussiepunt
Blauw = wordt opgenomen in het handboek Samen Op Pad
Rood = niet toepassen
 
Daarnaast zijn er veel suggesties gedaan die buiten dit onderzoek en project vallen. Deze zullen te zijner tijd opnieuw worden bekeken en eventueel verwerkt worden in ons handboek Samen op Pad.
 
Uit dit onderzoek blijkt ook dat er veel behoefte is om in het begin van een project mensen uit de doelgroep erbij te betrekken, waardoor je met een veel beter plan komt.
 
Wij willen dan ook nogmaals iedereen bedanken voor het enthousiasme en de inzet om ons te helpen om tot een goed plan te komen.
 

nieuw bestuurslid Groen & Handicap

Het bestuur van G&H is blij om te kunnen melden dat Ingeborg Feenstra besloten heeft om tot het bestuur toe te treden. Ingeborg is al ruim een jaar bij Groen & Handicap betrokken, onder meer als redacteur van de Nieuwsbrief en onze social media.
 
Ingeborg: 'Nadat ik was gediagnosticeerd met een spierziekte en nog volledig rolstoelafhankelijk was, kwam ik tijdens mijn eerste uitje in de natuur vast te zitten in een veerooster bij de Koemaste in Hellendoorn. Dit incident maakte dat ik de website van Kenniscentrum Groen & Handicap vond op internet.
 
Ik heb gewerkt met kinderen en jongeren met gedrags- en leerproblematiek. Een inclusieve samenleviing is daarom altijd al een speerpunt geweest voor mij. Daarnaast ben ik als IVN-lid graag met de natuur bezig. Natuurgids worden zit er helaas momenteel even niet meer in gezien mijn fysieke conditie. Maar het maken van de nieuwsbrieven voor Groen & Handicap, het bijhouden van de Facebookpagina en andere voldoening gevende bezigheden voor het Kenniscentrum maken dat -naast het volgen van een ICT-opleiding- meer dan goed.'
 

verbeteren toegankelijkheid -handen gezocht-

WIE WIL ONS HELPEN?                                                                                                                
 
Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen die zich met ons in willen zetten voor het verbeteren van toegankelijkheid van natuur-, en recreatievoorzieningen en parken. Het gaat om een inzet van maximaal enkele uren per maand.
 
Groen & Handicap wordt voortdurend gevraagd om verspreid over het land te schouwen en te adviseren. Daarom vinden wij het belangrijk dat vrijwilligers en bestuursleden verspreid zijn over het land. De meeste vergaderingen (ca 4 x per jaar) vinden online plaats, daardoor is de tijdsinvestering minimaal.
 
Wij zijn ons ervan bewust dat nieuwe mensen andere en nieuwe inzichten zullen hebben,
en dat zij net als de huidige vrijwilligers zelf hun stempel op het kenniscentrum zullen moeten kunnen zetten.
Heb je goede ideeën, ben je enthousiast en wil je je inzetten? Laat het ons weten!
Je bent van harte welkom!                                                                                      
 
Wil je meer informatie of je aanmelden, stuur dan een mailtje.
 

onbeperkt op pad: routes voor minder mobielen

 
Onbeperktoppad.nl is een website met inmiddels een zeventigtal mooie routes voor mensen met een mobiele beperking. Routes door de natuur en routes langs cultuur. Routes overal in Nederland die geschikt zijn voor rollator, rolstoel, scootmobiel of aangepaste fiets.
De routes zijn gratis te gebruiken.
 
Alle routes op onbeperktoppad.nl zijn door vrijwilligers gecontroleerd voordat ze geplaatst worden. Ook na plaatsing worden ze regelmatig gecontroleerd. Dat voorkomt onaangename verrassingen zoals een onneembare hindernis. Op de website staan de bekende rolstoelpaden van de natuurorganisaties. We hebben ook routes die mensen zelf ontwikkeld hebben. Veel tochten zijn ook geschikt als wandeling als u minder makkelijk loopt. Bij iedere route staat informatie over de zwaarte maar ook over aanwezige faciliteiten als toegankelijke horeca en toegankelijke toiletten.
 
De website is volledig gratis te gebruiken en registratie is niet nodig.
We werken landelijk en we willen dus graag vrijwilligers hebben die in hun eigen omgeving routes kunnen controleren. Als u het belangrijk vindt dat meer geschikte routes op de website komen en u daaraan wilt bijdragen, neem dan contact met ons op via de klantenservice. Ook tips over geschikte routes, ook zelfgemaakte, zijn op dat e-mailadres meer dan welkom.
 

ivn-wandelingen voor mensen met een beperking

ruygeborg klein
Het IVN afdeling Tilburg organiseert wandelingen voor mensen met een fysieke beperking.
 
"We hebben ons toegelegd op het beleven van de natuur met mensen die fysiek beperkt zijn waardoor wandelen niet gaat. Iets voor jou? We proberen te kijken door de ogen van de ander en te bedenken hoe je met je handicap van de natuur kan genieten."
Een deelnemer: "twee heel leuke mensen die de deelnemers weten te prikkelen met hun verhaal!"
 
Voor meer informatie volg je dit pad naar buiten...
 

TOEGANKELIJK TUINIEREN

Het volgende bericht komt van de Facebookpagina toegankelijk Tuinieren. Ralph Stoové hoopt op veel reacties.
Dus...meld je aan bij zijn groep en reageer!
 
'Hoi allemaal,
Ik ben benaderd door een bekende tuinvrouw om mee te werken aan een artikel over 'tuinieren wanneer je rolstoelgebonden bent'; welke tips zijn er voor anderen, zijn er producten die je helpen, etc.
Nou heb ik zelf al wel een paar ideetjes, maar jullie input is natuurlijk welkom.
Denk aan bepaalde gereedschappen, bakken op hoogte, de Vicair Allrouder, etc.
Alle input is welkom, zodat er hopelijk een mooi artikel uitrolt.'
 
 
 
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van:  Kenniscentrum Groen & Handicap
Aanmelden voor de nieuwsbrief
Gesteund door: