PPO Post, 06 november 2015
BLOG NICOLE
Dat ene kind… 

Ik bezoek sinds het begin van dit schooljaar wekelijks basisscholen in Rotterdam. Ik doe dit om te zien en horen hoe het deze scholen vergaat sinds de invoering van het passend onderwijs. Zo houd ik voeling met de mensen die zich dag in en dag uit hard maken voor een zaak die ons (onderwijs)mensen allemaal aan het hart gaat: kinderen - de jeugd van nu en de volwassenen van later – onze toekomst.
 
Onlangs was ik te gast bij basisschool de Kameleon in Charlois. Charlois is een van de minst kansrijke wijken in Rotterdam. Hier wonen veel gastarbeiders, al dan niet legaal. Hier wonen ook veel gezinnen op of onder de armoede grens. Taal is voor velen lastig: of omdat ze hem niet machtig zijn of omdat ze niet kunnen lezen en schrijven of een combinatie daarvan. Dit reflecteert op de klas. Op de Kameleon geven leerkrachten les aan kinderen waarvan zij weten dat de kans dat zij zich staande kunnen houden in de Nederlandse samenleving minimaal is. Daar komt nog bij dat het contactmoment tussen leerkracht en leerling kort is: de Kameleon kent 280 mutaties op 440 leerlingen. Ik heb met verwondering en bewondering gezien hoe de directeur en haar team zich inzetten om met de weinige middelen die ze hebben, er wat van te maken. Chapeau! Voor jullie neem ik mijn hoed af en maak ik een buiging, want de toewijding die ik heb gezien en de volharding die ik heb mogen voelen is verre van vanzelfsprekend.
 
Lees het volledige blog van directeur Nicole Teeuwen
PPO Rotterdam is verhuisd!
Werksessie ondersteuningsplan PPO Rotterdam 17 november 2015
Op 17 november om 19.00 uur heten wij een afvaardiging van onze (netwerk)partners van harte welkom tijdens een werksessie t.b.v. het ondersteuningsplan 2016-2018. Op deze avond geven wij hieraan gezamenlijk verder vorm en inhoud.

Dit doen wij door te reflecteren op 3 thema’s:

1 het aanbod van arrangementen van PPO Rotterdam
2 de onderwijs/zorgarrangementen
3 het dekkend netwerk in de wijk

PPO Rotterdam gelooft dat passend onderwijs alleen kan werken wanneer het in volledige gezamenlijkheid en met gelijke inzet van alle partijen binnen het samenwerkingsverband tot uitvoer wordt gebracht. Daarom is input uit het veld op ons ondersteuningsplan erg belangrijk. Met het ondersteuningsplan wordt de koers van de komende twee jaar uitgezet. 
 
Heb je vragen of opmerkingen hierover? Neem dan contact met:  j.rietkerk@pporotterdam.nl
Taskforce thuiszitters een groot succes!
De taskforce thuiszitters is een groot succes. In het rapport van de ombudsman Marc Dullaert dat begin september 2015 verscheen, werd de taskforce er als voorbeeld uitgelicht.
 
De Rotterdamse Taskforce Thuiszitters, wordt op 15 december officieel geïnstalleerd door wethouder de Jong in het kantoor van PPO Rotterdam en Koers VO aan de Schiekade 34.
 
Wil je meer weten over de Taskforce Thuiszitters? Nicole Teeuwen, directeur van PPO Rotterdam is hierover geinterviewd voor 3-D journaal, een publicatie van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Dit artikel kun je hier lezen.
Een volledig profiel werkt beter?!
PPO Rotterdam start een pilot in samenwerking met Yulius Onderwijs Expertise Partner (YOEP).

In de praktijk blijkt dat het gedrag van een kind door meer factoren wordt bepaald dan alleen een eventuele aandoening. YOEP heeft daarom een digitaal instrument ontwikkeld om deze factoren in kaart te brengen. Het resultaat: het functioneringsniveau van een kind wordt in zijn volledigheid gemeten. De pilot gaat begin november van start op vier basisscholen in de wijken Feijenoord en Delfshaven.
Lees het hele artikel hier. 
Uitnodiging themamiddag
Dit schooljaar gaat PPO Rotterdam een tiental themamiddagen aanbieden. Daarmee komen we tegemoet aan de vraag vanuit de PPO-netwerkbijeenkomsten om praktijkgerichte themamiddagen te organiseren voor leerkrachten.
 
De middagen bieden leerkrachten handvatten voor de begeleiding van leerlingen met een extra onderwijsbehoefte. De keuze van de onderwerpen is voorgekomen uit de behoefte die naar voren kwam tijdens de PPO-netwerkbijeenkomsten. De themamiddag ontwikkelingsperspectief wordt vanwege het aantal inschrijvingen voor een tweede keer aangeboden.
 
Wij nodigen Rotterdamse leerkrachten van harte uit voor de onderstaande themamiddag:
  1. Themamiddag faalangst (11-11)
PvdA Kamerlid staat voor passend onderwijs
Op 26 oktober bezocht Tweede Kamerlid Loes Ypma (PvdA) de Maria Basisschool aan de Schietbaanlaan in Rotterdam. Dit bezoek stond in het teken van een prangend probleem: het huidige inspectiekader biedt geen soelaas aan scholen die passend onderwijs toepassen.
 
Scholen die doen wat ze behoren te doen: kinderen aannemen met specifieke onderwijsbehoeften, worden daar in het huidige inspectiekader niet voor beloond. Een ongewenst gegeven stelt Loes Ypma, Tweede Kamerlid voor de PvdA met onder andere passend onderwijs in haar portefeuille.
 
Lees het hele artikel hier.
Nicole Teeuwen spreekt tijdens Sociale Top 2015
Nicole Teeuwen, directeur PPO Rotterdam is een van de inleidende sprekers bij workshops op de Sociale Top 2015. Op deze top gehouden op 30 november ontmoeten 800 ondernemers, bestuurders, wetenschappers, vrijwilligers, professionals en andere voorlopers elkaar om in gesprek te gaan over uitdagingen rondom zorg, onderwijs, wonen, werk, sport, cultuur, veiligheid en integratie.
 
Deze top is een samenzijn van formele en informele leiders die het maatschappelijk debat op eigen wijze beïnvloeden. Nicole is vanuit deze gedachte gevraagd een workshop in te leiden. 

De Sociale Top 2015 is een initiatief van de Rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

 
Input voor de discussie vanuit PPO Rotterdam of het scholenveld wordt zeer op prijs gesteld. Suggesties kunnen gestuurd worden naar: info@pporotterdam.nl
Volg ons op Twitter!
@pporotterdam
@nicoleteeuwen
 
Volg ons ook op LinkedIn!
Schiekade 34, 3032 AJ Rotterdam - Postbus 22171, 3003 DD Rotterdam
info@pporotterdam.nl - www.pporotterdam.nl