Enquete politiek, 6e Jaar
Geachte ouder(s)
 
Geachte leerling
 
Wij, leerlingen van 6HW, hebben voor het vak Onderzoeksvaardigheden de opdracht gekregen om een onderzoek rond politiek te voeren bij de leerlingen van het 6de jaar van het HDC. We willen de politieke voorkeur van de leerlingen onderzoeken. Dit doen we aan de hand van een enquête die we zelf hebben opgesteld.
 
De enquête willen we vrijdag 18 oktober afnemen tijdens de eerste 10 minuten van het laatste lesuur. De enquête wordt volledig anoniem afgenomen en de resultaten worden enkel gebruikt binnen ons onderzoek.
 
Wij hopen dat jullie bereid zijn om mee te werken aan onze enquête. Dit is van groot belang voor het welslagen van ons onderzoek.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.
 
Met vriendelijke groeten
 
De leerlingen van 6HW
 
De begeleidende leerkracht Hilde Van Wichelen
 
De directeur Frank Baeyens
 
 
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be