Veldexperiment in de stad, 5HW
Beste ouders 
 
In het kader van de lessen Gedragswetenschappen en Onderzoeksvaardigheden voeren de leerlingen van 5 HW op donderdag 7 november tijdens het 2de en 3de lesuur in groepjes een veldexperiment uit in de stad. Ze ervaren op een actieve manier welke de mogelijkheden en moeilijkheden zijn die zich voordoen bij het uitvoeren van een veldexperiment.
 
Dit veldexperiment bereiden ze voor tijdens de lessen Gedragswetenschappen en  Onderzoeksvaardigheden.
Nadat de experimenten zijn uitgevoerd, bundelen ze de resultaten en sluiten ze deze opdracht klassikaal af met een kritische bespreking.
 
Dit wordt zeker een leerrijke opdracht, waarin de leerlingen de kans krijgen een onderzoeksvaardigheid in de praktijk uit te voeren.
 
Vriendelijke groeten
 
Hilde Van Wichelen, leerkracht Gedragswetenschappen en Onderzoeksvaardigheden
 
Frank Baeyens, directeur
 
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be