De Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaat Verpleegkundigen (NVHVV) is de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en diegenen die  beroepsmatig betrokken zijn bij de cardiovasculaire zorg.


 
Twee CNE's op 20 september a.s. !!
Schrijf je nu in voor de laatste NVHVV-scholingen dit jaar. Op 20 september a.s. vinden de CNE Atriumfibrilleren en de CNE Vasculaire Zorg plaats. Deze werkgroepen hebben een eigen ochtendprogramma en een gezamenlijk middagprogramma georganiseerd.
 
CNE ATRIUMFIBRILLEREN: AF EN HYPERTENSIE
Atriumfibrilleren is de meest voorkomende hartritmestoornis en wordt in verband gebracht met ernstig nadelige gevolgen voor patiënten, met daarbij een grote impact op de kwaliteit van leven.

In het ochtendprogramma zal aandacht worden besteed aan de pathofysiologie van atriumfibrilleren in het kader van een promotietraject. Daarnaast zullen behandelmogelijkheden voorbijkomen, niet alleen in het kader van atriumfibrilleren, maar ook op het gebied van antistolling. De ochtend wordt afgesloten met een presentatie waarbij recente inzichten met betrekking tot de mogelijke effecten van intensieve duurbelasting op de rechterzijde van het hart worden besproken, waaronder de toegenomen kans op atriumfibrilleren en ventriculaire ritmestoornissen.

CNE VASCULAIRE ZORG: REUMA EN VASCULITIS
In de ochtend is het programma gericht op reuma en vasculitis. Er wordt ingegaan op de behandeling van verschillende ziektebeelden in relatie tot hart- en vaatziekte. Specifieke CVRM aandachtspunten worden uitgelicht en het effect op de risicoscore wordt besproken.
 
In de middag is er een gecombineerd programma waarbij wordt ingegaan op de behandeling van een arteriële trombose met een NOAC  en tevens wordt de samenhang van atriumfibrilleren en hypertensie besproken.
 
Klik hier voor het programma Atriumfibrilleren
Klik hier voor het programma Vasculaire Zorg
Klik hier voor het aanmeldformulier
 
Op vakantie met een hartziekte
Rondom de vakantieperiode krijgt de infolijn van de Hart & Vaatgroep veel vragen van hartpatiënten over reizen met een hartziekte. Er zijn geen algemene richtlijnen en reisbeperkingen voor hart- en vaatpatiënten. Het is belangrijk dat de reisplannen afgestemd worden op de mogelijkheden van de patiënt.
 
Meer informatie, klik op deze link voor de website van de Hart- en Vaatgroep of verwijs de patiënt naar deze website met algemene informatie en tips. Klik hier om de pdf te downloaden.

 
Hart & Vaat Spreekuur voor hem en haar
Op 11 oktober a.s. organiseert de Werkgroep Gender van de NVVC het
Hart & Vaat Spreekuur voor hem en haar. Tijdens deze multi-disciplinaire nascholing krijgt u de gelegenheid met uw directe en minder directe collega’s in gesprek en wellicht ook discussie te gaan over bepaalde gender-specifieke aspecten van hart- en vaatziekten die u kunt tegenkomen in de spreekkamer. 
 
Voor de uitnodiging: klik hier.
Voor aanmelden: klik hier.
Accreditatie wordt aangevraagd.
Alliantie Nederland Rookvrij
Op 9 juni jl. waren Marjolein Snaterse (werkgroepvoorzitter Wetenschappelijk Onderzoek) en Patricia Ninaber (vicevoorzitter NVHVV) aanwezig bij de bijeenkomst van Alliantierookvrij. Tijdens deze bijeenkomst werd het rapport van de MKBA tabaksontmoediging overhandigd aan Michel Rudolphie, voorzitter van de Alliantie Nederland Rookvrij en aan Staatssecretaris van Rijn van het ministerie van VWS.
 
De conclusie van dit rapport: Tabaksontmoediging maakt Nederland gezonder én rijker.
Voor het eerst in de geschiedenis is er door middel van een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) onderzocht wat de effecten zijn van tabaksontmoedigende beleidsscenario`s op de kosten en baten voor de Nederlandse samenleving in de toekomst. Zo blijkt dat diverse maatregelen waaronder campagnes en accijnsverhoging het aantal rokers substantieel kan laten dalen. Waarbij als gevolg daarvan de belastinginkomsten uit accijnzen stijgen. Met deze maatregelen zien we daarnaast enerzijds dalende zorgkosten en anderzijds een stijging van de productiviteit en inzetbaarheid van werkenden. Naast de gezondheidswinst levert dit de Nederlandse maatschappij in 2050 1,7 miljard euro op per jaar en rookt nog maar 7,7% van de bevolking, in tegenstelling tot de huidige 19,8% rokers tussen 0 en 100 jaar. Het onderzoek is gefinancierd door KWF Kankerbestrijding en is door de Universiteit Maastricht, RIVM en Trimbos uitgevoerd.
 
Verder waren er diverse presentaties van initiatieven om roken te ontmoedigen. O.a. werd in het kader van een een "rookvrije generatie" een presentatie gegeven over een initiatief om sportterreinen rookvrij te maken. Het motto is: roken en sporten gaan niet samen. Op de site van Nederlandse Hartstichting is gratis materiaal en een stappenplan aan te vragen om een sportvereniging rookvrij te maken.
 
Mocht je ook een leuk project hebben om roken te ontmoedigen laat dit ons dan weten, wellicht is het mogelijk om dit te presenteren tijdens een bijeenkomst van Alliantierookvrij.
De inschrijving voor CarVasZ 2016 is geopend!
 
Ook dit jaar vindt hét congres voor de cardiovasculaire zorg plaats in de Reehorst in Ede op 18 november. Het thema van dit jaar is ‘Het web van de cardiovasculaire zorg’.
 
Er ontstaan dagelijks verbindingen tussen patiënt en hulpverlener en  hulpverleners op de werkvloer;  daarnaast zijn er de onderlinge digitale verbindingen. Kortom, verbindingen zijn er overal in de cardiovasculaire zorg en kunnen van vele kanten belicht worden.
 
Er is ook dit jaar weer een verrassend en gevarieerd programma opgebouwd rondom dit thema. Er zijn 24 (parallel)sessies en zoals u van ons gewend bent weer een aantal workshops.
 
Schrijf je snel in!

NIEUWSBRIEF
AUGUSTUS 2016
In deze nieuwsbrief
- 2 CNE's in september

De voorinschrijving loopt
tot en met 25 september 2016

Indienen abstract voor CarVasZ:
Deadline: 23 september 2016
Kijk op de website of stuur je abstract naar info@congresscompany.com
Vacatures

Klik hier voor de
interne en externe
vacatures op de website

Agenda 2016
Congressen en scholingen
 
23 augustus en meer data *
Slender PCI workshop, OLVG
 
27-30 augustus
ESC Congress
 
6 september en 8 september *
Nieuwe ESC richtlijnen en innovaties bij hartfalen, een multidisciplinaire verantwoordelijkheid, Edumedi
 
6 september *
De acute zorg op orde in het Vasculair Centrum, Rijnstate Marketing & Communicatie
 
15 september en meer data *
Monoloog vs dialoog, AstraZeneca
 
16 september en meer data *
Basic Workshop Optical Coherence Tomography, St Jude Medical
 
20 september *
CNE Vasculaire Zorg en CNE Atriumfibrilleren, NVHVV
 
29 september *
Workshop Fractionele Flow Reserve,
St Jude Medical
 
30 september *
Support Dag: Motivational Interviewing,
AstraZeneca
 
30 september *
Nationale Hartfalendag 2016
Medcon International
 
7 oktober *
The TAVI course for cathlab employees, 
St. Jude Medical
 
11 oktober *
Hart & Vaat Spreekuur voor hem en haar
NVVC werkgroep Gender
 
11 oktober en meer data *
Advanced Workshop Optical Coherence Tomography, St Jude Medical
 
28 oktober *
Vaattoegang Symposium, Nefrologie UMCG
 
18 november *
CarVasZ 2016, Congress Company
 
19 november *
Hartsymposium Twente Hart in Actie,
Thoraxcentrum Medisch Spectrum Twente
 
* voor deze scholingen is/wordt accreditatie aangevraagd.
 
Zie voor meer informatie de PE-Online agenda: klik hier.

E-Learning
Te volgen via ExpertCollege
e-Xpert: Zuur-base evenwicht en bloedgasanalyse *
e-Xpert ECG: Praktische elektrocardiografie *
e-Xpert: Inotropica en vasoactieve medicatie *
e-Xpert ECG: 3D Coronairanatomie *
 
Te volgen via www.mednet.nl, web-tv:
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HART EN VAAT VERPLEEGKUNDIGEN
U ontvangt dit bericht omdat u lid bent / bent geweest van de NVHVV of hebt deelgenomen aan CarVasZ of op andere wijze hebt aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden van de activiteiten van de NVHVV.