Sports Media's Newsflash
 
31 maart 2014

Kunst en de Ronde van Vlaanderen


Belangrijk bericht:

Tijdens de periode van 05/04/2014 tot en met 15/04/2014 worden er geen nieuwe registraties geactiveerd en login problemen worden ook na 15/04 behandeld.


Nederland doet onderzoek naar “ de digitale gymles”. Waar blijft Vlaanderen?

De kern van het onderzoek is (1) het ontwikkelen van een betrouwbaar digitaal observatie instrument, waarmee (2) inzichtelijk wordt wat de waardering is die leerlingen geven aan een spelgebeurtenis. Ten slotte wordt (3) gekeken of deze percepties over het spelverloop een succesvolle aanleiding zijn om filmfragmenten terug te kijken op een tablet of videoscherm.

‘Uit het RAAK-gesubsidieerde onderzoeksproject ‘Digitalisering in de gymles’ blijkt dat digitale games en ICT-middelen onder bepaalde voorwaarden de gymles kwalitatief kunnen verbeteren’, aldus lector dr. Ivo van Hilvoorde. ‘Een voorwaarde is dat leerkrachten bekend zijn met de technologie en in staat zijn om die te verbinden met de uitgangspunten en doelen van het onderwijs.’ Daarnaast laat het onderzoek zien dat videofeedback tijdens een gymles het tactisch leren in spelsporten en motorisch leren in bewegingsactiviteiten kan verbeteren.

Windesheim Zwolle doet onderzoek naar de digitale gymles

De gymles van de toekomst is een gymles waarbij apps, smartphones, tablets en videoregistratie worden gebruikt. Naast het aloude bewegen kan techniek het 'ouderwetse' bewegingsonderwijs juist verbeteren. Voor meer info klik hier

Onderzoeksproject (lopend) - Kunnen digitale games en ICT-middelen de gymles kwalitatief verbeteren? Voor meer info klik hier

Digitale technologie beïnvloedt gymles. Voor meer info klik hier

Werkzame beelden van digitale weelde. Voor meer info klik hier

Videofeedback
Observationeel leren in het bewegingsonderwijs, de invloed van leeftijd op videofeedback.
Voor meer info klik hier

Digitale beelden als didactisch hulpmiddel. Voor meer info klik hier

Leren gymmen van een beeldscherm
Digitale video als instructie en als feedback. Voor meer info klik hier

De zeven pijlers onder digitale didactiek. Voor meer info klik hier


Sports Media gaat in Vlaanderen de uitdaging aan…

Sports Media heeft in functie van het digitaliseren van de “gymles” en aansluitend op het Nederlands onderzoek hierboven een vernieuwend voorstel i.v.m. het ontwerp van een lesvoorbereidingsformulier opgesteld waarbij specifieke videobeelden verwijzen naar de voorgestelde activiteiten (klik hier om het lesdocument te bekijken).
Wij gaan de uitdaging aan en zijn bereid om in Vlaanderen met alle geïnteresseerde opleidingsinstituten hierover te brainstormen. U kunt ons steeds hier contacteren.


Uit de oude doos...

Lesvoorbereidingen uit de praktijk : 6de deel – turnen deel 1

18 lessen turnen (bestandsgrootte = 17 MB ) voor het secundair onderwijs..