Beste ,
 
Op de ledenvergadering is door de leden de contributie voor het kalenderjaar 2017 vastgesteld op € 20 per jaar. Dit garandeert dat onze vereniging ook in 2017 een goede financiële basis heeft om de continuïteit  in de toekomst te waarborgen. Hierbij verzoeken wij je vriendelijk om € 20 over te maken op onze bankrekening nummer NL55SNSB0927607743
 
Met oldtimer groeten,
Anja Ikking
Bart Birkhoff
Hans Zuidema
 
 
FEHAC lidnummer 2016350
 
Klik op een van onderstaande logo's om naar de website van een sponsor te gaan.