Het plenaire debat over de Wmcz2018 in de Tweede Kamer is verschoven naar week 44.
De exacte datum wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Blog Marika Biacsics: Bezwaren tegen cliëntenmedezeggenschap ongegrond’
 
 
Hogere kosten en meer regeldruk worden genoemd als bezwaren  tegen de inrichting van cliëntenraden zoals het Wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) voorschrijft . Een nogal populistisch argument als excuus om cliëntenmedezeggenschap niet goed te hoeven regelen.
Schrijft Marika Biacsics o.a. in een blog op Zorgvisie 
 
Een nogal populistisch argument als excuus om cliëntenmedezeggenschap niet goed te hoeven regelen. Hoge kosten en regeldruk zijn weliswaar een groot probleem in de zorg. Maar de kosten en regeldruk die cliëntenmedezeggenschap met zich meebrengen, vallen in het niet bij alle andere regels, wetten, protocollen en systemen in de zorg. Cliëntenmedezeggenschap zou boven alle discussie verheven moeten zijn en de kosten ervan volstrekt legitiem: de cliënt staat immers centraal?
Cliënten en cliëntenraden hebben natuurlijk recht op een ‘fair trial’. Maar de Branche Organisatie Zorg (BOZ) is bang voor juridisering, langdurende processen en hoge kosten. Een steek in het hart van veel cliëntenraden om de langverwachte en zwaar bevochten wettelijke rechten van cliënten en cliëntenraden af te wijzen met als argument meer kosten en meer werk. Het geeft goed weer waar het spanningsveld tussen bestuurders en cliëntenraden ligt. Dit tegenargument van de bestuurders suggereert dat cliëntenraden niet kostenbewust zijn en het bestuurders graag moeilijk maken.
Volgens een recente wijziging in het wetsvoorstel krijgen cliëntenraden ondersteuning/begeleiding bij een gang naar de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden niet meer vergoed. Waarschijnlijk een maatregel om bezorgde bestuurders tegemoet te komen.
Dit leidt zelfs tot regelrechte rechtsongelijkheid. Ter illustratie een recente casus:
 
 
 
 
 
 
 
 
Symposium Van Inspraak naar Invloed 08-11-18 Soest
 
 
Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, trends en nieuwe en aangepaste regels en wetten die in het voordeel zijn van cliënten en cliëntenraden.
Met als bedoeling de rol en stem van ‘de cliënt’ te versterken bij het zorgproces. 

Trefwoorden zijn participatie, inspraak, zeggenschap en medezeggenschap. Beleidsmakers, zorgverleners en toeleveranciers van de zorg zijn er maar druk mee. Adviseurs, coaches, digitale toepassingen of nieuwe plannen. Een klachtwet die voorziet in een laagdrempelige gang naar een geschillencommissie. Een wet die inzage in het eigen patiëntendossier toelaat, een wet die de privacy beschermt. Daarnaast een conceptwet die clientenraden instemming moet geven en een ambtelijk concept voor een nieuwe zorgverzekeringswet die cliënten invloed moet geven op hun zorgverzekering.
 
Dat klinkt goed, zou je zeggen.. Maar weten cliënten dit ook? Behalve de verdwaalde cliënt op Twitter of de cliënt die toevallig een familielid heeft die in de materie thuis is? Het antwoord is ‘nee.’ Cliënten weten niet of nauwelijks wat hun rechten zijn. Maar zitten cliënten daar eigenlijk wel op te wachten?
Willen zij niet gewoon een goede (vertrouwens)relatie en een professionele behandeling door hun arts en ‘that’s it?’
 
Cliëntenraden zijn de schakel tussen zorgorganisatie en cliënt. Zij hebben de plicht hun achterban, de cliënten, te informeren over wat er speelt, welke rechten cliënten hebben en waar zij naartoe kunnen met klachten. Ook hebben zij de plicht hun achterban te betrekken bij adviezen aan de organisatie en dus goed te weten wat er bij de achterban leeft en speelt.
 
Dit symposium onder leiding van dagvoorzitter Frank van Wijck gaat deels over wettelijke kaders die de rechten van cliënten en cliëntenraden moeten versterken.
En deels over de  praktijk van alledag van cliënten en cliëntenraden. Er is een programma samengesteld met theoretische presentaties en met verhalen uit de praktijk.
 
Er is voldoende ruimte voor discussie en om vragen te stellen. Na afloop is er een drankje en een hapje en gelegenheid om te netwerken met andere clientenraden.
 
Het programma is als volgt:
 
Dagvoorzitter: Frank van Wijckmedisch journalist voor o.a. Arts en Auto
 
9.30 – 10.00 uur: inloop met een kopje koffie/thee
 
10.00 uur: Yvonne NijhuisAdvocaat gezondheidsrecht bij Kienhuis Hoving. Zal een presentatie houden over de wettelijke kaders die de rechten van cliënten versterken. Rechters doen uitspraken op verzoek van cliënten, waar rekening mee dient te worden gehouden i.v.m. belangrijke wetten die de mede-zeggenschap positie en invloed geven. Trefwoorden zijn maatwerk en vernieuwende mede-zeggenschap door directe participatie van de cliënt. Het gaat zoal om:
Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (Wabv)
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Wet Medezeggenschap Cliëntenrechten Zorg (WMCZ) (concept)
Ambtelijk concept Zorgverzekeringswet (verzekerdeninvloed)
 
10.45 uur: Jan Vesseur, voormalig Hoofdinspecteur Patiëntveiligheid Igz, huidig adviseur kwaliteit, veiligheid en  calamiteitenonderzoek in de zorg, zal als medeoprichter van MedMij (programma ‘meer regie over eigen gezondheid’) vertellen over het belang van- en hoe- informatie in de zorg tussen zorgprofessionals, zorginstellingen en de patiënt uitgewisseld kan worden.
 
11.15 uur: Dr Lineke Verkooijen, gezondheidswetenschapper en lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg, Windesheim Flevoland in Almere. (Dr Verkooijen is gepromoveerd op het proefschrift ‘Eigen Regievoering en Vraaggestuurde Zorg) zal de presentatie Van Inspraak naar echte Invloed, houden; over de rol van cliëntenraden bij het bewerkstelligen van patiënten participatie.
 
12.00 – 13.00 lunch

13.00 – 13.30 uur: Fred Stortelers, voorzitter centrale cliëntenraad Stg. Marga Klompé Zorg zal een presentatie houden met als titel “De houdbaarheidsdatum van de medezeggenschap in de zorg”
 
13.30 – 14.00 uur: Desirée Hairwassersgezondheidswetenschapper en borstkankeractiviste (the case of Dees) zal over haar eigen ervaringen met klachten in de zorg vertellen. Haar presentatie luidt “Een klacht is een kans” (en alles wat niet leidt tot een echte klachtenprocedure is in het belang van cliënt, familie en organisatie). Lees hier het interview met Désirée
 
14.00 – 14.30 uur: Marika Biacsicsnetwerkvoorzitter Netwerk Cliëntenraden Zorg, geeft achtergrondinformatie en de highlights van de nieuwe Wmcz en vertelt over de kansen die de Wkkgz biedt voor cliënten en cliëntenraden.
 
14.30 – 15.00 uur: Vragen/discussie
 
15.00 – 16.00 uur: Gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje en een hapje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

Nieuwsbrief en Privacy

 
Uiteraard heeft u al gehoord van de nieuwe regelgeving omtrent privacy. Daar hoort ook bij dat het niet meer is toegestaan om u ongevraagd mails te sturen.
Hierbij laten wij nog even weten dat het via deze link mogelijk is om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. 
Wij gaan er van uit dat u mails van ons wilt blijven ontvangen als u zichzelf niet uitschrijft.

 Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan onze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 

 In onze nieuwsbrief vindt u soms links naar andere websites. Wij houden ons niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoonlijke) gegevens. Lees daarvoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.
 
 Wij staan te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van onze nieuwsbrief.
 
 Voor ideeën, op of aanmerkingen kunt u mailen naar: redactie@ncz.nl