De Groene Flits

Weekblad voor het Groene Hart

Nr. 606 - 19 november 2018

Stichting Groene Hart

Regiodeal bodemdaling

 

Algemeen

Woningen, kantoren en parkeerplaatsen

Regio

Bijen en andere insecten

Er op uit

Foto-expositie icoonsoorten

Stichting Groene Hart

Goed nieuws: Regiodeal bodemdaling Groene Hart

Het Groene Hart heeft een veenbodem en kampt daardoor met een zakkende bodem. Complexe materie die vraagt om gezamenlijke en lange-termijn inzet van overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere partijen. Vandaag maakte de Rijksoverheid bekend dat zij het voorstel van acht overheden uit de regio accepteert om samen te werken aan deze bodemproblematiek en de toekomst van het Groene Hart. Het Rijk investeert 10 miljoen in de aanpak van bodemdaling. Lees verder op Groene Hart Media

Algemeen

Onbenutte parkeerplekken voor woningbouw

De Zuid-Hollandse woningbouw kan worden versneld als gemeenten bij binnenstedelijke nieuwbouw niet standaard parkeerplekken toevoegen. Rond nieuwbouwplannen blijken zo’n 50.000 parkeerplekken bij kantoren en in garages leeg te staan. Dat biedt kansen voor extra ruimte en kostenbesparingen. Lees verder op Groene Hart Media

Minder kantorenleegstand, meer bedrijventerreinen

De kantorenleegstand in Noord-Holland is in 2017 van 15,7% naar 12,7% gedaald. Dat komt onder andere doordat 426.000 m2 kantoorruimte een andere functie heeft gekregen, waarvan meer dan de helft is omgezet naar woningen.
Van reeds als bedrijventerrein bestemde plekken is 73 hectare daadwerkelijk in gebruik genomen.
Lees meer op Groene Hart Media

Nieuws van de regio

Presentatie Gouda en de Oude Hollandse Waterlinie

Op maandag 26 november 2018 is van 20.00 tot 22.00 uur de jaarlijkse donateursavond van de Stichting Vrienden van de Goudse Hout. Ook niet-donateurs zijn hartelijk welkom. Bernt Feis geeft een lezing met plaatjes over de Oude Hollandse Waterlinie en het rampjaar 1672. Hij licht de gevolgen daarvan voor Gouda en omstreken toe. Daarnaast is er aandacht voor het hondenbeleid in de Goudse Hout. Het bestuur van de Vrienden van de Goudse Hout geeft een korte inleiding waarna er een gedachtewisseling plaatsvindt. Het clubhuis van de Herdershondenvereniging bevindt zich aan Kale Jonkerpad 5 in Gouda, naast de wielervereniging Excelsior in de Goudse Hout.

Drie jaar Bijenlandschap: succes voor wilde bijen

In 2015 ging Groene Cirkels Bijenlandschap in de regio rond Leiden, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn van start. Het doel: de achteruitgang van de wilde bij stoppen. En dat is voor het eerst in Nederland gelukt. Een recente telling laat een spectaculaire trendbreuk zien. Waar overal in Nederland een drastische achteruitgang van wilde bijen is te zien, is in het Groene Cirkel Bijenlandschap een toename van het aantal soorten bijen met 34% gemeten. Lees verder op Groene Hart Media

Rotondes IJsselstein Insectenrijk

De rotondes in IJsselstein zijn een mooi voorbeeld van anders groen beheren. De scheve knotwilgen buigen met de Zuidwestenwind mee. In deze wilgen en de bloemen en kruiden daaromheen vinden insecten, bijen en vlinders voedsel. Het Lopikerwaarden Streekfonds ondersteunt dit project. Lees verder op Groene Hart Media

Werkbijeenkomst Nationaal Jubileumjaar 2022 OHW

De Stichting Oude Hollandse Waterlinie en de Stichting Michiel de Ruyter organiseren op donderdag 29 november een werkbijeenkomst over het Nationaal Jubileumjaar 2022. Dan bestaat de Oude Hollandse Waterlinie 320 jaar. Marinemensen, museummedewerkers en ICT-ers komen dan bij elkaar om de plannen voor een nautisch event te bespreken, waarbij de persoon van Michiel de Ruyter centraal komt te staan. De bijeenkomst vindt plaats in de historische Raadszaal van Stadhuis Weesp en begint om 12.30 uur.  Voor nadere informatie: contact@ohwl.nl

Klimaat

Kinderklimaattop

Esther van den Bor – Trap je energiek
Leerlingen van vijf basisscholen uit Bodegraven-Reeuwijk kwamen afgelopen week naar het zalencentrum De Brug. De gemeente organiseerde een kinderklimaattop! Informatie, leuke workshops en springen op de energieopwekkende dansvloer. Bezig zijn met energie is leuk! Deze vijf scholen namen de uitdaging aan en hebben in de afgelopen maanden uitgebreid aandacht gegeven aan de klimaatvraagstukken. Lees verder op Stichting Groene Hart

Culturele agenda van het Groene Hart

Icoonsoorten van de provincie Utrecht

Tot 9 januari 2019 is in NME-Centrum InBredius de foto-expositie Icoonsoorten van de provincie Utrecht te zien. De provincie heeft onderzocht welke beschermde en bedreigde dier- en plantensoorten van belang zijn voor Utrecht. Dit is een lijst van ruim 500 aandachtsoorten. Daaruit zijn 41 icoonsoorten benoemd; planten en dieren waar de provincie Utrecht een bijzondere verantwoordelijkheid voor heeft. De provincie zorgt voor die natuur, samen met andere partijen. Meer info op Groene Hart Media

Expositie De bieb onder water in Alblasserdam

Van dinsdag 20 november 2018 tot vrijdag 4 januari 2019 is de expositie De bieb onder water te zien in de bibliotheek van Alblasserdam. In deze gratis toegankelijke tentoonstelling, speciaal gemaakt voor bibliotheken, leggen wij het verhaal uit achter het geheime wapen van de Hollanders: de Waterlinie. Lees meer op Oude Hollandse Waterlinie

Een mooi gemangeld tafelkleed voor de kersttafel?

Dit kan tijdens de openstelling op dinsdagmiddag 20 november geregeld worden. In het museum wordt een mangeldemonstratie verzorgd door de leden van de beheers-commissie. Het enige wat u hoeft te doen is uw tafellaken vochtig meebrengen tijdens uw museumbezoek. Mangelen is koud persen, ingeweven patronen krijgen hierdoor een prachtige glans. Op dinsdag 20 november 2018 is het mogelijk dat belangstellenden hun tafelkleden kunnen mangelen in Museum Het Voorhuis, Koekoekspad 1 te Bleskensgraaf.

Rondleiding op sfeervol verlicht Gunterstein

Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van de Ridderhofstad en wilt u samen genieten van het prachtige landgoed? Doe dan mee aan deze door het Vechtstreekmuseum georganiseerde excursie. Gijsbrecht Gunter bouwde rond 1300 het oorspronkelijke kasteel dat tijdens een twist met de bisschop van Utrecht in 1511 is verwoest. De rondleiding is op donderdag 22 november van 20.00 tot 22.00 uur. De bewoonster van Gunterstein, Bertien Koole–Quarles van Ufford, geeft persoonlijk een rondleiding. Verzamelen bij het toegangshek van Gunterstein. Parkeren kan op het terrein. Inschrijven via de website van het museum www.vechtstreekmuseum.nl. De prijs is € 12,00 per persoon. Foto: Ridderhofstad Gunterstein - Vechtstreekmusuem

Debatavond: Arminius, ketter of kanjer?

Jacobus Arminius (Oudewater 1559- Leiden1609) was theoloog in een tijd dat ons land roerige tijden doormaakte. Midden in de Tachtigjarige Oorlog kwam hij onder vuur te liggen omdat hij bepaalde denkbeelden had over God, de vrije wil, kerk en staat en de vrijheid van godsdienst en meningsuiting. Tot op de dag van vandaag zijn er geloofsgemeenschappen die zich op het gedachtegoed van Arminius beroepen. De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 22 november 2018 in het Zalencentrum aan de Westsingel te Oudewater en begint om 20.00 uur. De toegang is voor iedereen gratis. Foto: Arminius – Oudewater

IJsbaan Woerden, groter en meer curlingkansen

Er komt weer een Rotary-ijsbaan op het Woerdense Kerkplein. Voor de negende keer dit jaar wordt al weer hard gewerkt aan de voorbereidingen. De baan wordt een stuk groter (van 375 m2 naar 500 m2). Het ijsoppervlak neemt daarmee met 30% toe. Dat betekent niet alleen meer ruimte voor de kinderen tijdens het schoolschaatsen, maar ook meer plek voor curlingliefhebbers. De ontwikkelingen bij de ijsbaan zijn te volgen op de website www.ijsbaanwoerden.nl, via Twitter @IJsbaanWoerden, en op Facebook en Instagram (ijsbaanwoerden). Foto: IJsbaan 2018 – Sylvia van Halm

Natuurwerkdag IVN 24 november

De werkgroep Vrijwillig landschapsbeheer van het IVN IJssel en Gouwe wil graag bijdragen aan het herstel van natuur- en cultuurhistorische waarden van de Plas Ravensberg. Daarom gaat een groep vrijwilligers op 24 november aan de slag op het eiland. We gaan knotten en snoeien. Dit levert palen en takkenbossen op waarmee een begin gemaakt kan worden met herstel van de door wind en golfslag bedreigde oevers. Aanmelden bij t@neringbogel.demon.nl. Het IVN zorgt voor soep. De boot naar het eiland vertrekt om 09.00 uur vanaf de steiger achter de kerk van Sluipwijk. De werkdag zal rond 15.00 uur eindigen.

Meer uitjes?

Op de Groene Hart portal treft u steeds meer informatie aan over alles wat met het Groene Hart te maken heeft en er te beleven is. Op de Kunst & Cultuur pagina staan de musea en exposities, in de agenda overige activiteiten. Daarnaast is er nog veel meer te ontdekken met vaak prachtige foto's van Trudelies de Graaf, ook de wisselende foto bovenaan de Flits zijn van haar. Neem eens een kijkje op Groene Hart portal

Tip van de Week

'De streek in beeld’

tot en met 26 januari 2019

BLESKENSGRAAF, Historisch Museum Het Voorhuis
www.binnenwaard.nl

Archeon
Permanente opening

ALPHEN AAN DEN RIJN, Archeon
www.archeon.nl

Avifauna
Permanente opening

ALPHEN AAN DEN RIJN, Vogelpark Avifauna
www.avifauna.nl

Tentoonstelling: ‘De streek in beeld’
tot en met 26 januari 2019

BLESKENSGRAAF, Historisch Museum Het Voorhuis
www.binnenwaard.nl

Tentoonstelling van merklappen
tot en met 24 november

BODEGRAVEN, Kaasmuseum
www.kaasmuseum.org

'Plant en eter'
tot en met 27 oktober 2018

BOSKOOP, Boomkwekerijmuseum
www.boomkwekerijmuseum.nl

Verzamelingen in het Reghthuys in Giessenburg
tot en met 8 september 2018

GIESSENBURG, Museum 't Reghthuys
www.museumhetreghthuys.nl

Expositie: de smaak te pakken, voedsel in & als kunst’
Van 20 oktober 2018 t/m 10 maart 2019

GORINCHEM, Gorcums Museum
www.gorcumsmuseum.nl

Keramiek van Theo Colenbrander
tot en met 2 juni 2019

GOUDA, Museum GoudA
www.museumgouda.nl

Vrouwen van Museum Gouda, Hedy d’Ancona kiest
tot en met 27 januari 2019.

GOUDA, Museum GoudA
www.museumgouda.nl

Herfstexpositie ‘Denkend aan Holland’
tot 1 december 2018

HARDINXVELD-GIESSENDAM, Museum De Koperen Knop
www.koperenknop.nl

Streekmuseum Krimpenerwaard

KRIMPEN A.D. IJSSEL, Streekmuseum Krimpenerwaard
www.streekmuseumkrimpenerwaard.nl

Expositie ‘Leap of Faith’
van 13 oktober tot en met 3 december

KRIMPEN A.D. IJSSEL, Ontmoetingscentrum de Tuyter
tuyter.nl

Art Deco glas, belofte voor het moderne
tot 28 oktober 2018

LEERDAM, Nationaal Glasmuseum
www.nationaalglasmuseum.nl

‘Nijenrode op Ooghoogte’ in Vechtstreekmuseum
vanaf 8 september

MAARSSEN, Verchstreekmuseum
                         www.vechtstreekmuseum.nl

Landschapsfoto’s van Saskia Boelsums in Nieuwkoop 
tot en met 28 oktober

NIEUWKOOP, Bezoekerscentrum Nieuwkoopse Plassen
www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-nieuwkoopse-plassen

Tentoonstelling Foto en Film in de 20e eeuw
tot en met 25 oktober 2018

NIEUWPOORT, Museum Het Stadhuis in Nieuwpoort
historischekringnieuwpoort.nl 

Oudewater in roerige tijden
tot en met 28 oktober

OUDEWATER, Stadsmuseum
stadsmuseum-oudewater

Expositie Wecken, zouten en drogen
vanaf 1 september 2018

REEUWIJK, Streekmuseum Reeuwijk
www.streekmuseumreeuwijk.nl

Kruideniersartikelen
permanente tentoonstelling

UTRECHT, Museum Kruideniersbedrijf
www.kruideniersmuseum.nl

Schilders & Drukkers 
tot en met 13 januari 2019

WOERDEN, Stadsmuseum
www.stadsmuseumwoerden.nl

Bloemenpracht bij MIJ. De keuze van ...
tot en met 16 september 2018

IJSSELSTEIN, Museum IJsselstein
www.museumijsselstein.nl

---

Word Vriend van het Groene Hart voor een minimale bijdrage van slechts € 20 per jaar. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Stichting Groene Hart.

 

Met groene groet,

 

Patrick van Leeuwen
projectsecretaris Stichting Groene Hart

flits@groenehart.info

De Groene Flits is een uitgave van Stichting Groene Hart

Postbus 2074, 3440 DB Woerden
Telefoon: 088- 1 304 104

contact@groenehart.info
www.groenehart.info

Kopij inleveren uiterlijk donderdag 22.00 uur.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op de website