Unsubscribe / Change Profile
Сподели: 
 
Здравейте,
 
Остава месец до започването на събитието за ЕЕ и ВЕИ (27-29 март, София, ИЕЦ, зала 5). Направихте ли вече регистрация за посещение?
 
С кого можете да осъществите контакт? Какво можете да видите и научите?
 
В световен мащаб за отопление и производство на електроенергия все повече се използват възобновяеми енергийни източници като дървесина и други растителни отпадни материали.
 
 
На изложението  НОВОНЕТИКС ЕООД ще предложи многофункционални решения в областта на системите за енергийна ефективност и производство на пелети.
 
 
 
Интервю с г-н Петър Петров, управител на Новонетикс ЕООД.

 
Г-н Петров, представете накратко фирмата си.
 
НОВОНЕТИКС ЕООД е инженерингова фирма, предлагаща многофункционални решения в областта на индустриални технологии и системи за енергийна ефективност и гранулиране на енергийни и отпадни продукти, преработка на маслодайни култури като слънчоглед соя и рапица, хранително-вкусовата промишленост.
 
Основните технологични решения, които фирмата предлага съвместно с чуждестранните си партньори са:
  • Комплексни технологични линии, както и отделни машини за производство гранули (пелети) от биомаса, като и гранулиране на комбинирани фуражи
  • Комплексни технологични линии, както и отделни машини за производство и преработка на растителни суровини, като маслодайни култури (слънчогледово семе, рапица, соя и др.) и люцерна
  • Комплексни технологични линии за производство на сокове, концентрати, безалкохолни напитки и минерални води, линии и оборудване за пивоварната и млекопреработвателната индустрии
С кои международни компании си партнирате? Какви технологии в областта на отоплението и производството на електроенергия предлагате?

НОВОНЕТИКС ЕООД работи в тясно сътрудничество със световно известни фирми, като...
 
 
Не пропускайте! Актуални новини от сектора: Бюлетин
 
Присъединете се!          
 
 
 
 
Лице за контакт: Таня Булдеева, tanya@viaexpo.com, тел.: 032/512905, 0886/793172
 
   
Германо-Българската индустриално-търговска камара е първият и основен партньор на представителите на германската икономика в България.
Целта на ГБИТК е да създава платформа за контакти, партньорства и обмен между германски и български фирми, да открива нови възможности за успешен бизнес, както и да предоставя широк спектър от услуги, с които да отговори на очакванията на своите германски, български и международни членове и клиенти.
**********************************************************
  Изданието предоставя практическа и теоретическа информация за нововъведенията в производството и ефективното използване на енергия от ВЕИ. Темите са посветени на енергийната независимост, сигурност, пренос на енергия и съхранение, устойчивото развитие на регионите.
Списанието се разпространява чрез абонамент до 3 600 читатели, 400 от които са от Словакия - инвеститори, мениджъри, строителни предприемачи, земеделски производители, собственици на земеделски земи, държавни служители, представители на научните и академични среди, специалисти по управление на сградите и др.
 
 
Съгласно Закона за електронната търговия този е-мейл може да е непоискано търговско съобщение. Ако не желаете да получавате писма от нас, отговорете "UNSUBSCRIBE".