eNews | 12 november 2017 | week 47
DEZE WEEK
• Voorlopig programma
• Spreekbeurten 
• Suriname
• Mens Meeting
• NextGen
• Alleenstaande ouders
• Echtparenavond
• Senioren
• Kerstfeest voor de kinderen
• Evangelisatie
• Bijzondere bruiloften
• Gastspreker
• Heilig Avondmaal
• Nigeria
• 75 jaar
• Begraven
• 75-plus
• 24 december 
• 31 december
• Nieuwe diakenen
• Israël, een ware belevenis 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 47
12 t/m 19 november 2017

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4 
 
DINSDAG
10.00 uur  Voorbede
19.30 uur  Mens Meeting 

WOENSDAG
19.30 uur  Woensdagavond-
                samenkomst

DONDERDAG
10.00 uur  Voorbede
19.30 uur  Evangelisatie
 
VRIJDAG
20.00 uur  NextGen
 
ZATERDAG
12.00 uur  Alleenstaande Ouderdag vd Valk hotel A4
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst 
12.45 uur  Samenkomst
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 

MUREN AFBREKEN
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
  
In onze dagen lopen er heel wat mensen rond, waaronder een aantal gelovigen, met innerlijke pijn. Door verschillende omstandigheden in het heden en uit het verleden zijn ze diep verwond geraakt. Niet zelden komt het voor, dat zulke mensen totaal geen zelfvertrouwen meer hebben en het gevoel hebben dat ze mislukkelingen zijn. Om te kunnen overleven, bouwen ze muren om zich heen en zijn ze zo goed als onbereikbaar voor zowel de Here als voor anderen. Ze hebben het gevoel dat niemand om ze geeft en dat ze er alleen voor staan.  
Mensen komen in emotionele problemen door oorzaken, waar ze vaak weinig of niets aan kunnen doen. Verlaten door hun partner, in de steek gelaten door vrienden, gemis aan vaderliefde, misbruikt door bekenden, een mislukte relatie, het falen in een relatie, kunnen grote geestelijke gevolgen hebben. Er zijn ook vrouwen die door hun man teleurgesteld zijn, omdat hij met een andere vrouw er vandoor ging. Ze raakten diep verwond en moeten nu niets meer hebben van mannen; ze wantrouwen hen en hun wantrouwen slaat soms over in haat. Ze bouwen een muur om zich heen, waarbinnen geen enkele man meer wordt toegelaten. 
Ik geloof met heel mijn hart dat het Evangelie de kracht heeft om emotioneel verwonde mensen te genezen, maar ook de gemeente kan daarbij een belangrijke rol spelen. Het gedrag van de gelovigen binnen de gemeente en een goede opvang kunnen muren afbreken. De gemeente moet een plaats zijn waar mensen kunnen uithuilen, waar mensen kunnen praten over hun pijnen, enzovoorts. Ten onrechte beweren sommigen dat men sterk moet zijn en niet mag huilen, terwijl huilen in het huis van God heel duidelijk niet verboden is. Soms worden mensen al huilend van verdriet aangeraakt en verandert de Heilige Geest hun rouwklacht in vreugdeolie. Bij de een gebeurt dat sneller dan bij de ander.  
Mensen moeten niet doen alsof ze blij zijn, terwijl ze van binnen worden verteerd door verdriet. Zelf zouden ze best willen gillen van pijn, maar ze houden zich goed, omdat dat van hen verwacht wordt, omdat van hen verwacht wordt dat ze sterk zullen zijn. Ze zouden best willen spreken over hun ellende en smeken om gebed, maar van anderen moeten ze zwijgen en niet meer denken aan de dingen die hen overkomen zijn.  
Moet de gemeente niet een plaats zijn van geborgenheid en liefde, met aandacht en tijd voor anderen? O ja. De gemeente moet juist de plaats zijn, waar er met aandacht wordt geluisterd en wordt meegeleefd met de noden en pijnen van anderen. De gemeente moet de plaats zijn, waar tijd gemaakt wordt voor de mens in nood en alle mogelijke hulp, ook in gebed, geboden wordt. Een gemeente die haar plaats in deze niet inneemt, zal een organisatie worden met talrijke muren en geen organisme die leven voortbrengt.
Voorlopig programma december
02 december – 19.30 uur – Echtparenavond
03 december – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
03 december – 12.45 uur – Jerry Kolompoy – Indonesië
03 december – 12.45 uur – inzegening enkele leiders
10 december – 10.00 uur – John Uyleman
10 december – 12.45 uur – Arno Boëtius – Aruba
16 december – 16.00 uur – Kinderfeest
17 december – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
17 december – 12.45 uur – S.L. Hofwijks
20 december – 11.00 uur – Seniorendag
24 december – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
24 december – 20.00 uur – Christmas Celebration
31 december – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
31 december – 12.45 uur – S.L. Hofwijks
Spreekbeurten
Onze voorganger hoopt op 19 november te spreken in het Nieuwe Creatie Christelijk Centrum van pastor Danny Soto. De gemeente is gevestigd in Turnhout-België. 
In Amsterdam spreekt John Hofwijks in de morgendienst. In de middagdienst spreekt Nelly Touwnaar. 

Suriname
Astrando Castillion, onze pastor in de gemeente Almere, is op 16 november voor 10 dagen familiebezoek naar Suriname vertrokken. Tijdens zijn afwezigheid spreken Philip Habes en Hans Brunings. 

Mens Meeting
Op dinsdag 21 november zijn de mannen van de gemeente van harte welkom op de Mens Meeting. U bent uitgenodigd om samen met de broeders van de gemeente de Here te prijzen en te fellowshippen. Uiteraard is er ook een bemoediging vanuit Gods Woord. De dienst begint om 19.30 uur.

NextGen
Op vrijdag 24 november organiseert Maranatha Ministries weer een nieuw NextGen Youth Event! Tijdens deze speciale bijeenkomsten voor jongeren staat de Heilige Geest centraal. Ook dit keer is er een speciaal programma samengesteld. Uiteraard zal ‘Purpose’ (het NextGen Music Team) weer aanwezig zijn en kunnen we na het event in de chillroom nagenieten met food & drinks.
Het event begint stipt om 20.00 uur. De deuren gaan al om 19.30 uur open. 

Alleenstaande ouders
Ouders die zich hebben opgegeven voor het lunchbuffet van zaterdag 25 november en niet over eigen vervoer beschikken, worden om 11.15 uur verwacht bij de Maranatha kerk. Ouders die met eigen vervoer gaan, worden om 12.00 uur verwacht bij het Van der Valk Schiphol A4 Hotel, Rijksweg A4 nr. 3, 2132 MA Hoofddorp.

Echtparenavond
We herinneren de echtparen aan de jaarlijkse echtparenavond van zaterdag 2 december die plaatsvindt in het Van der Valk Schiphol A4 Hotel. U kunt zich tot uiterlijk zondag 26 november aanmelden voor deze bijzondere avond. Aanmelden kan ook via onze website www.maranatha.nl/echtparenavond-2017.
Uw betaling dient uiterlijk 30 november op één van onze rekeningen bijgeschreven te zijn.
Echtparen die na de echtparenavond willen overnachten in het hotel, kunnen dat voor € 75,00 per kamer per nacht doen. U krijgt hiervoor een Luxe Standaardkamer voor 2 personen, inclusief ontbijt, exclusief 6,05% City Taks. Aanmelden kan via ons Secretariaat, tel. 020-6675858 of mailen met info@maranatha.nl.

Senioren
De leiding van onze seniorenafdeling geeft door dat de volgende seniorenclub op woensdag 6 december plaatsvindt in de kerk. Op woensdag 20 december wordt het jaar 2017 feestelijk afgesloten.

Kerstfeest voor de kinderen
Op zaterdag 16 december wordt het kerstfeest voor de kinderen gevierd in de kerk. Dit bijzondere gebeuren is voor alle ouders of verzorgers van de kinderen die de kindersamenkomst bezoeken. Natuurlijk zijn ook hun vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes, opa’s, oma’s en de gemeenteleden van harte welkom. 
Deze viering is van 16.00 tot 18.00 uur in de Maranatha kerk.

Evangelisatie
Denk aan ons evangelisatiewerk. Op diverse plekken in Amsterdam wordt er geëvangeliseerd. Met name op de donderdag van 19.30 tot 21.00 uur op het Centraal Station van Amsterdam.
Voor meer informatie over ons evangelisatiewerk kunt u mailen naar br. Eric Nelson, e.nelson7@hotmail.com.

Bijzondere bruiloften
Deze week hopen de volgende echtparen hun huwelijksdag te vieren.
Maandag 20 november echtpaar Vijber-Cairo – 12½ jaar.
Donderdag 23 november echtpaar Molina-Telgt – 12½ jaar.
Donderdag 23 november echtpaar Blank-van Els – 25 jaar.

Gastspreker
Op 3 december hoopt pastor Jerry Kolompoy uit Manado, Indonesië te spreken in de middagdienst.

Heilig Avondmaal
Het volgende Heilig Avondmaal wordt, DV, op zondag 17 december gevierd en niet op 10 december.

Nigeria
Onze voorganger hoopt, zo de Heer wil, op 6 december naar Lagos, Nigeria, te vertrekken. Hij zal in gezelschap van pastor Moses Alagbe van de MTCT reizen. Ook Philip Habes en Roberto Sweeb reizen mee.
Onze voorganger zal twee dagen de grote conferentie van the Redeem Christian Church of God met honderdduizenden leden bezoeken. Verder zal hij spreken in een andere grote gemeente in Lagos. Ook zal hij de school van pastor Moses in Lagos bezoeken. 
De voorganger zal 6 dagen afwezig zijn. Moses Alagbe blijft veel langer.

75 jaar
John Gosselaar is op woensdag 15 november 75 jaar geworden. Hij is nog actief in de bediening met prediken en muziek.

Begraven
Josta Stadwijk is op 15 november begraven op de Nieuwe Oosterbegraafplaats te Amsterdam-Oost. Zr. Josta was langer dan 42 jaar lid van onze gemeente. Ze is 70 jaar geworden.

75-plus
Ook dit jaar krijgen de 75- plussers op 20 december bijzondere aandacht. We hebben een aantal 75- plussers die al boven de 90 zijn. We zullen onze best doen al onze oudere senioren in de kerk te krijgen. Het wordt net als vorig jaar een bijzondere dag. De overige senioren zullen ook aanwezig zijn en actief betrokken worden op deze dag. 

24 december
Op zondag 24 december is er maar één dienst aan de Cabotstraat 35. De tweede dienst komt op die dag te vervallen. Wel is er om 20.00 uur een speciale dienst in een grote zaal van de RAI in Amsterdam. Nodig uw vrienden en kennissen uit. Het wordt heel bijzonder.

31 december
De laatste dag van dit jaar valt op een zondag. De laatste diensten van 2017 zijn om 10.00 uur en 12.45 uur. We zullen op deze dag naast een krachtige praise en de woordverkondiging, terugblikken op het jaar 2017. Het jaar zal met gebed en daarna traktatie afgesloten worden.

Nieuwe diakenen
Op 3 december zullen enkele nieuwe diakenen ingezegend worden. Dat zijn onder andere Dwight Hanenberg en zijn vrouw, Shirley Sweeb en Nancy van Duivenvoorde. 

Israël een ware belevenis
“Bid voor de vrede van Jeruzalem” is het appèl, wanneer je door de Graftuin in Jeruzalem wandelt. Hoe gezegend is dit om hieraan gehoor te geven. Wilt u zelf bidden in de Graftuin, dan is dat mogelijk.
Van 21 JUNI - 3 JULI 2018, organiseren wij een Pelgrimsreis door het Heilig Land. Deze reis is niet alleen boeiend maar zeer leerrijk. Wij laten u zoveel als mogelijk kennis maken met alles wat ISRAËL te bieden heeft. Een uitdaging die u niet zo gauw zult vergeten. AANMELDING kan via ons DEELNAME formulier dat in de INFO kamer te verkrijgen is. Hebt u vragen, neemt u contact op met ons Secretariaat
020-667 58 58. Lehitraoth !!!
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl