WMCZ2018 AANGEMELD VOOR PLENAIRE BEHANDELING DOOR KAMERCOMMISSIE VWS

 
Tijdens de procedurevergadering in de Tweede Kamer, op 4 juli 2018, is besloten het wetsvoorstel Wmcz2018 aan te melden voor een plenaire behandeling.
 
(tijdens een procedurevergadering wordt alleen de procedure van een wetsvoorstel behandeld en niet de inhoud; dit gaat dus gebeuren bij de plenaire behandeling)
 
NCZ, LOC, het LSR en KansPlus hadden gezamenlijk een schriftelijk verzoek ingediend bij de Kamerleden van de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met daarin het verzoek het wetsvoorstel zo snel mogelijk plenair te behandelen.
 
 
 
 
ANTWOORDEN N.A.V. VRAGEN KAMERFRACTIES EN NOTA VAN WIJZIGING OP WMCZ2018
 
Minister Bruins (VWS) biedt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag inzake de nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018). Ook biedt hij de nota van wijziging aan.
 
 
 
NCZ constateert dat de Minister enkele wijzigingen voorstelt, (die u hierboven kunt lezen in de Nota van Wijziging) waaronder onder andere de volgende wijziging:
 
Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd

1. In het derde lid wordt ‘het voorleggen van een geschil aan een commissie van vertrouwenslieden’ vervangen door ‘het voorleggen van een geschil of een verzoek aan een commissie van vertrouwenslieden’.
 
2. Aan het derde lid wordt na de bestaande zin een zin toegevoegd, luidende: In afwijking van de vorige zin komen, tenzij anders afgesproken, kosten van juridische bijstand voor het voorleggen van een geschil aan de commissie van vertrouwenslieden niet voor rekening van de instelling.
 
 
Wij zijn ook zeer benieuwd naar uw mening!
 

Download het NCZ Magazine 2018!
 
 
 
 
 
 
WORKSHOP AVG wat moet de cliëntenraad ermee?

18 september 2018: Workshop AVG wat moet de cliëntenraad ermee?  
 
De Algemene Verordering Gegevensbescherming, oftewel de ‘AVG’ is op 25 mei 2018 van start gegaan. In de periode daarvoor liepen mailboxen vol met berichten van bedrijven die hun privacystatement aankondigden of die vroegen om toestemming voor het toesturen van hun nieuwsbrief. Maar wat betekent de AVG voor zorginstellingen? En hoe heet wordt die soep gegeten? Moet uw organisatie bijvoorbeeld een contactgegevens functionaris aanstellen? En heeft u daar als cliëntenraad wel of geen adviesrecht over? Moet de cliëntenraad zelf ook dingen anders doen? Bijvoorbeeld bij het communiceren met de achterban?
In de workshop AVG, wat moet de cliëntenraad ermee? gaan we hier op in.
 
In deze workshop gaan we na:

wat de AVG inhoudt,
wat belangrijke items zijn binnen deze verordening voor de Zorgsector,
wat cliënten moeten weten en of zij daarvan op de hoogte zijn,
wat belangrijk is voor medewerkers en vrijwilligers van uw organisatie,
wat uw rol is als Cliëntenraad.
 
Uw trainer is Ria van Haren, adviseur voor NCZ en de workshop wordt gehouden op 18 september 2018 van 10.00 - 12.00 uur bij 't Veerhuis in Nieuwegein.

 
 
 
Actueel aanbod van opleidingen, leergangen en workshops
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   

Nieuwsbrief en Privacy

 
Uiteraard heeft u al gehoord van de nieuwe regelgeving omtrent privacy. Daar hoort ook bij dat het niet meer is toegestaan om u ongevraagd mails te sturen.
Hierbij laten wij nog even weten dat het via deze link mogelijk is om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. 
Wij gaan er van uit dat u mails van ons wilt blijven ontvangen als u zichzelf niet uitschrijft.

 Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan onze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 

 In onze nieuwsbrief vindt u soms links naar andere websites. Wij houden ons niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoonlijke) gegevens. Lees daarvoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.
 
 Wij staan te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van onze nieuwsbrief.
 
 Voor ideeën, op of aanmerkingen kunt u mailen naar: redactie@ncz.nl 
 
Ook e-mails waarvan de afzender toestemming geeft tot  versturen, komen  regelmatig -onterecht -in  de  spambox  terecht.       
Als  u onze nieuwsbrief plotseling niet meer lijkt te ontvangen en deze in de SPAMbox of Ongewenste mailbox terecht komt,
dan kunt u de status van de e-mail wijzigen in ‘Geen reclame’ of ‘Geen spam’ of ‘Geen ongewenste mail.’