Sports Media's Newsflash
 
04 maart 2014

“Weet U wat “Physical Literacy” betekent ?”

Naar aanleiding van onze poll willen wij even dieper ingaan op het onderwerp omdat de meerderheid niet vertrouwd is met het concept en “onbekend maakt onbemind”.

In de Nederlandse taal zijn er weinig studies of artikels die handelen over “ Fysieke geletterdheid”. Vandaar dat wij hieronder verwijzen naar Engelstalige bronnen.

Betekenis:

Het verwerven van vaardigheden en vertrouwen stelt individuen in staat om te genieten van een verscheidenheid aan sporten en fysieke activiteiten. Fysieke geletterdheid is net zo belangrijk als het vermogen om te lezen en te schrijven. De belangrijkste stap in de richting van het ontwikkelen van fysieke geletterdheid is het beheersen van fundamentele bewegingsvaardigheden.

Een bekende definitie van fysieke geletterdheid luidt als volgt:

As appropriate to each individual’s endowment,physical literacy can be described as a disposition in which individuals have the motivation, confidence,physical competence, knowledge and understanding to value and take responsibility for maintaining purposeful physical pursuits throughout the lifecourse (Whitehead, 2010).

vertaling:

Al naargelang het talent van elk individu, kan fysieke geletterdheid omschreven worden als een beschikking waarin individuen de motivatie, zelfvertrouwen, fysieke competenties, kennis en notitie hebben om oordeelkundig verantwoordelijkheid te nemen voor het handhaven van doelgerichte fysieke bezigheden gedurende een ganse levensloop (Whitehead, 2010).

Fysieke geletterdheid is een concept met de volgende kenmerken:

  1. het vermogen om effectief te bewegen;
  2. de wens om te bewegen;
  3. perceptuele vaardigheden (= de mogelijkheid om informatie uit de omgeving te identificeren en te verwerven voor integratie met bestaande kennis zodat gepaste antwoorden kunnen geselecteerd en uitgevoerd worden) die effectieve beweging ondersteunen;
  4. biedt vertrouwen en zekerheid voor uitdagende bewegingsactiviteiten, en
  5. mogelijkheid bieden tot effectieve interactie met eigen omgeving en andere mensen.

De volgende 2 landen zijn de pioniers in het bestuderen van het concept “Physical Literacy” :

Canada:

Welcome to Canadian Sport for Life - (klik op deze link)

Passport for Life - (klik op deze link)

Pedagogical strategies to foster UNDERSTANDING - (klik op deze link)

Verenigd Koninkrijk:

Welcome to the Physical Literacy website - (klik op deze link)

Een paar praktische uitwerkingen en tips…

Physical Literacy, Physical Education and Active Living - (klik op deze link)
How are physical education, physical literacy and active living participation connected?

Primary School Physical Literacy Framework - (klik op deze link)
Supporting primary schools to develop the physical literacy of all their pupils

Physical Literacy Assessment for Youth - (klik op deze link)
PLAYbasic + PLAYcoach + PLAYfun + PLAYinventory + PLAYparent + PLAYself

Fundamental Movement Skills Video Collections - (klik op deze link)

"How does each subject, especially physical education, integrate literacy concepts into curriculum and pedagogy?" - (klik op deze link)
Wel even 4 minuten geduld hebben voor de algemene intro, nadien wordt het interessant.