Driemaandelijkse nieuwsbrief    •    Maart 2020    •    www.oostrem.be    


 
Woordje van de directeur

In het vorige Oostremnieuws hadden wij het over de drastische besparingen waarmee Oostrem te maken krijgt. Op termijn zorgt dit voor een jaarlijks verlies van € 490 000 of 8 à 9 procent van onze jaarlijkse middelen.

Met de Raad van Bestuur, het Collectief Overleg en de medewerkers bekijken wij hoe wij de impact van deze besparingen zoveel mogelijk kunnen opvangen. ‘Kunnen wij enkele bewoners meer opvangen met hetzelfde personeel?’, ‘Moeten wij ons vakantie-aanbod inkrimpen?, ‘Is het een optie om tijdens de vakantiemaanden systematisch één van onze dagwerkingen te sluiten?’, ‘Schroeven wij een aantal opgebouwde rechten van het personeel terug?’

Alle geledingen binnen Oostrem trekken hierbij aan hetzelfde zeel. Het gaat om een overheidsbeslissing waarvan wij samen slachtoffer zijn en wij de schade samen moeten opvangen.
Eén zaak wordt duidelijk. De Persoonsvolgende Financiering, waarbij individuen een budget toegekend krijgen om vraaggestuurde zorg in te kopen, heeft zijn doel gemist.  De gebruikers krijgen niet de middelen waar zij nood aan hebben en krijgen geen gepast antwoord. De wachtlijsten voor een plaats werden vervangen door wachtlijsten voor een budget. Voorzieningen schroeven hun aanbod noodgedwongen terug.

Gelukkig kan Oostrem bogen over een zeer grote groep sympathisanten en worden er heel wat acties opgezet. Gelukkig zijn er heel wat ‘stille’ vennoten die maandelijks of jaarlijks een bedrag(je) storten. En zo slaan wij er ons telkens opnieuw door.

Onze dank voor al diegenen die Oostrem steunen als personeelslid, vrijwilliger, bestuurder én financieel.
Intussen wordt het Oostremnieuws over ongeveer 3000 unieke adressen verspreid. En dan worden wij nog gevolgd via facebook en de website. Dat is toch wel iets waar wij fier op zijn.
 
Verslag bezoek drukkerij Vanderpoorten

Claude , Michel , Jana , Roland
begeleiding Marieke & Marcia
 
we zijn naar de drukkerij geweest. Die man had ons een rondleiding gegeven maar daarbij ook uitleg.
dat was wel interessant.
ze lieten boeken zien die helemaal klaar waren op een pallet.
hij heeft ook een machine laten zien die in verschillende kleuren drukte.
dat was de moeite waard.
de uitstap was heel goed !
 
verslaggever Claude Vanneste
 
Indochinese tijger - door Guy Dekoninck

Indochinese Tijger ( Panthera Tigris Corbetti ) is een vrij kleine tijgersoort. Zijn vacht is donkeroranje of goudachtig met vrij dunne en wat kortere zwarte strepen.
Geschat aantal dieren (2015) 250
Gewicht: M 195 kg, v 115 kg.
Lengte in staart: M 2,8 m, v 2 , 3 m.
Dieet: Herten, vogels.
Paartijd: Hele jaar.
Aantal werpen 2-7.
Zelfstandig 18 -24 maanden.
 
Afscheid van de gouverneur
 
Na 25 jaar heeft Lodewijk De Witte afscheid genomen als eerste gouverneur van Vlaams Brabant. Dat gebeurde met de nodige luister in de stadsschouwburg van Leuven. De schouwburg zat afgeladen vol en de ene dankbetuiging volgde de andere op.

De meest gehoorde uitspraak was ‘Streng maar rechtvaardig’. Meer ludiek volgde de omschrijving van een zeer gepassioneerde fietser die het wel niet zo nauw neemt met het verkeersreglement.
Het is als fietser dat wij Lode leerden kennen. Tijdens onze allereerste sponsoractie, in 2006, stond hij ons op de top van de Mont Ventoux op te wachten en deelde hij met veel plezier in de vreugde.
Op de jaarlijkse Dag van Begeleid Werken was hij een graag geziene gast. Zo kwam hij in eigen persoon op de Dag van de Dynastie (al het personeel van de provincie heeft dan verlof) medailles uitreiken aan de begeleid werkers die al 10 jaar aan het werk waren.

Hij was ook voorzitter van de Ronde Tafel Arbeidszorg waar ondergetekende deel van uit maakt. Hij deed dit omdat hij een zeer grote waardering had voor initiatieven die zich richten naar personen met een zeer grote afstand tot de betaalde arbeidsmarkt. Hij nam het beleid mee op de korrel als er alleen maar aandacht ging naar betaald werk. Wat met mensen die door een ziekte, een beperking of sociale achterstand moeite hebben om zich te handhaven, maar die toch het best van zichzelf tonen in één van de vele arbeidszorginitiatieven? Waarom een verplichte gemeenschapsdienst voor werklozen invoeren terwijl deze personen vaak al heel wat inspanningen leveren en zich inzetten? Hij zorgde tenslotte mee voor een goede opvolger in de persoon van Fons Leroy, gewezen afgevaardigd bestuurder van de VDAB.
Voor ons was Lode een zeer zichtbare en bereikbare gouverneur die elke dag het belang van de provincie aantoonde. Nieuwe initiatieven werden mee ondersteund en konden rekenen op financiële en logistieke steun.

Wij wensen de gewezen gouverneur (intussen waarnemend gouverneur) hiervoor uitdrukkelijk te bedanken.
Mario Vanhaeren
 
In memoriam

Wij namen afscheid van
 
Cyrille Michiels, vader van Arlette Michiels †, vroegere bewoonster Home Herent
 
Jules Kriegels, grootvader van Felinja Wynants, begeleidster De Wilg
 
Louis Verdonck, vader van Carine en Hilde, respectievelijk onderhoud en verantwoordelijke medische dienst
 
We wensen de nabestaanden onze oprechte deelneming.
 
 
Toontjeshuis Lubbeek

Op 16 januari ging een eerste informatie-avond door over de oprichting van een Toontjeshuis (www.toontjeshuis.be) in Lubbeek. Er waren meer dan 70 geïnteresseerden. Toontjeshuis ondersteunt personen met een beperking en hun netwerk die SAMEN hun schouders willen zetten onder een wooninitiatief. Achterliggende principes zijn solidariteit, gedeelde regie, lokale verankering en duurzaamheid. De initiatiefnemers worden bijgestaan door Oostrem. Er worden een 13-tal studio’s gebouwd op en rond het lokaal dienstencentrum, aan de Staatsbaan in Lubbeek. Daar gaat ook de volgende vergadering door, dinsdag 17 maart, om 20u00. Wil je er graag bij zijn? Bevestig je aanwezigheid via hilde.vanderwaeren@oostrem.be. Ook personen die er de eerste keer niet bijwaren, zijn welkom.

Een koffiehoek voor Herman

Herman, directeur zorg, werd in december 60 jaar. Om de pijn enigszins te verlichten, richtten wij in zijn bureau een koffie- en theehoekje in. Tijdens een studiedag, samen met Marcia, leerde Herman The Big C (www.thebigc.be) kennen. Dat deed hem dromen van een gezellige plek waar bewoners, collega’s, vrijwilligers en bezoekers hun verhaal kwijt kunnen. Marcia pikte dit idee op en de realisatie volgde supersnel.

 
 
Aarzel zeker niet om in te schrijven voor onze sponsoractie in Blankenberge, eind augustus 2020, via onze website www.oostrem.be of om ons te vergasten met een eindejaarsgift! De fiscale aftrekbaarheid van giften vanaf € 40 wordt gelukkig behouden maar dat geldt niet voor de duolegaten. Die gaan vanaf 2021 op de schop.  Snel zijn is dus de boodschap!
 
U was weer geweldig!
 
Geweldig toch, zo’n rubriek die zich elk Oostremnieuws opnieuw vult!

Zo opende op 30 november in de Bondgenotenlaan, Leuven, een speciale kerst pop-upwinkel van ‘People made, echt waar’. Maar liefst 34 organisaties uit de sociale economie en arbeidszorg, waaronder Oostrem konden er tot 28 december meer dan 6.000 handgemaakte producten verkopen. En dat in de duurste winkelstraat van Leuven, vlak bij het Rector De Somerplein!

Mario en echtgenote brachten twee avonden door in de super gezellige dansklub Tervuren en keerde met een cheque van € 1000 terug naar Oostrem. Met dank aan Betty en Frans, twee vrijwilligers, die Oostrem als goede doel voorstelde. Ook L’Essentiel, een dagcentrum in de buurt van Waver, ontving € 1000. En daarmee zijn we ook weer Waalse vrienden rijker.En dan was er voor de tweede keer de kledingverkoop ‘The Empty Shop’, een initiatief van Curieus Herent. En weer ging een groot deel van de opbrengst, ongeveer € 1700, naar Oostrem. De andere helft ging naar het TEJO-huis in Leuven. Dit huis opende op16 september haar deuren en biedt individuele, laagdrempelige en therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar. De hulpverlening is anoniem, onmiddellijk én gratis.Minder leuk was de stopzetting van de wandelclub Leuven (PASAR). Wij namen in december deel aan hun laatste wandeling in Aarschot en kregen nog het laatste van de kas mee; ook weer goed voor € 153. En dan mochten wij ook nog delen in de verjaardagsvreugde van Dominique DP.  

Een welgemeend dankjewel voor de initiatiefnemers van de Warmste Week en de kersthappening in Oostrem. Super ambiance met Mispelfons, Tielens & van Riel, Jan Vandeven én vooral veel bezoekers. En dan waren er nog de vrienden van Marieke, diensthoofd, die in het verre Limburg deelnamen aan de Warmathon ten voordele van Oostrem. We hebben nog geen duidelijkheid over de inkomsten, maar we schatten boven de € 6000.

We kregen daarnaast ook vele nieuwjaarswensen met een eindejaarsgift.
Wij blijven maar al te graag ‘dank je’ zeggen!
 
Het wordt weer geweldig!

Aan creativiteit geen gebrek. Na het vaste rubriekje ‘U was weer geweldig’ lassen wij nu ook een rubriek ‘Het wordt weer geweldig’ in.
Er staan immers weer heel wat activiteiten op stapel.
Zo worden jullie uitgenodigd voor de officiële Eerste Steenlegging van het woonproject Molenhuis/Zavelhuis in samenwerking met Volkswoningbouw Herent. Dit evenement vindt plaats op zaterdag 14 maart in het gemeentehuis ‘De Kouter’ Herent in aanwezigheid van Bart Swings, peter van dit project. Jullie worden muzikaal begeleid door De Madammen en keren voldaan terug naar huis met een vleugje muziek van ‘Tielens en van Riel’. We heffen het glas met het Goede Doel bier ‘Westmalle’.
Op zaterdag 4 april wordt er een quizavond georganiseerd in Den Travoo Herent. Deze quizavond vervangt de tweejaarlijkse spaghettidag.
Vergeet jullie zeker ook niet in te schrijven voor de vierdaagse sponsoractie in Duinse Polders Blankenberge, van 28 augustus tot 31 augustus. We rekenen op een deelnemersgroep van 150 personen en bieden een programma voor iedereen wat wils. Uitgebreide informatie is terug te vinden op www.oostrem.be.
De Kaas- en wijnavonden liggen ook reeds vast, op vrijdag 9 en zaterdag 10 oktober in de volledig nieuwe parochiezaal in Wilsele-Putkapel.
Hebben jullie van al dit nieuws een klein hongertje gekregen? Bestel dan zeker de super de luxe, super mooie en super betaalbare Paaschocolade via deze link:https://forms.gle/m1mvmmiELRS7GckW9
 
Geplande investeringen
Zoals elk jaar gunnen wij jullie ook een blik op de geplande investeringen voor 2020. Wij begrootten € 498 412 of afgerond € 500 000.
Een deel van de middelen gaan naar de verdere renovatie van het nursinghome Bijlok. Dit jaar moet zeker het dak van het bewonersgedeelte volledig geïsoleerd en vernieuwd worden. Gelukkig kunnen wij voor deze grote uitgave van meer dan € 100 000 rekenen op een VIPA-subsidie (60%). Intussen werd de drie verzorgingsruimten volledig vernieuwd, de verwarming en het sanitair van de kamers, de waterleiding, de verlichting, … Nu worden nog alle toiletten vervangen, een aantal binnendeuren  en dan volgt het opfrissen van het buitenschrijnwerk. Als al deze werken achter de rug zijn, worden de kamers herschilderd en de donkere inkomhal in een lichte kleur gezet.
Als de gemeente het licht op groen zet, starten wij onmiddellijk met de verbouwing van het rechterschuurgedeelte van de Benedictushoeve. Deze ruimte van 300 m² wordt omgetoverd tot een nieuw dagcentrum met agrarische invulling. Daarvoor zetten wij € 300 000 opzij.
Er werd ook € 100 000 uitgetrokken om een module te plaatsen voor de medische dienst. Daardoor komen er twee ruimten vrij die ingericht kunnen worden als kamers voor twee nieuwe bewoners.
En dan zijn er per werking nog verschillende ‘kleinere’ investeringen, gaande van de vervanging van een aantal veluxen in de hoeve, tilliften en douchebrancards, zonneluifels, tuinhuis en tuingerief, gordijnen, diepvriezers en vaatwasmachine, kasten, computers, poetsmachine, stofzuigers, airco, e-bikes, …
Het is allemaal zeer veel, maar Oostrem groeide doorheen de jaren tot een huis met vele kamers.
Zonder welzijn is er geen welvaart meer
Er wordt van de voorzieningen verwacht dat zij meer sociaal ondernemerschap aan de dag leggen. Initiatieven zoals de samenwerking tussen Volkswoningbouw en Oostrem/Zavelhuis, Toontjeshuis, het TEJO-huis liggen in dat verlengde. Samen met een aantal gelijkgezinden richtten wij een Impactgroep op, om samen met andere spelers (onderwijs – politiek – profit) invulling te geven aan welzijn. Recent gingen wij op de koffie bij Peter Lamens, zaakvoerder van OPC en projectontwikkelaar. We luisterden echt naar mekaar en deelden inzichten. Nadien stuurde Eddy Van Tilt, gewezen huisfilosoof van Oikonde, een artikel door dat hij in 1999 in De Standaard plaatste. De essentie ervan is te lezen in de digitale nieuwsbrief. De inhoud ervan is verbazend actueel. Ik (Mario) nam de vrijheid om dit artikel in te korten en recentere voorbeelden aan te halen.

Na de verkiezingen in 1999 groeide het inzicht dat hét dringend anders moest en dat er eindelijk goed bestuur moest komen. Het axioma luidde dat welvaart sowieso naar welzijn leidt. Eddie draaide deze stelling om: ‘Als wij er niet in versneld tempo in slagen om welzijn te creëren, dan zijn we morgen onze welvaart kwijt’.

Hij gaf twee voorbeelden. Na de zoveelste zwarte zondag wordt de groei van extreem rechts meer en meer als een fait divers afgedaan. Extreem rechts slaagt er meer en meer in om de begoede intellectuelen te bereiken. Dit politieke feit betekent zonder meer een ondergraving van de democratie. Hij geeft er ook een verklaring voor. Psychische problemen, kwetsbaarheid zijn niet meer het alleenrecht van kansarmen, maar komen steeds meer in alle geledingen voor. Meer en meer jongeren komen de thuislozenzorg binnenwaaien, verwende jongeren vinden blijkbaar toch het geluk niet, het aantal eenzame personen neemt toe, burn-out neemt epidemische vormen aan, drugs- en middelengebruik tast alle bevolkingsgroepen aan.

Ontevredenheid, onverdraagzaamheid en verzuring zijn niet langer het patent van arme mensen en dat vertaalt zich in het stemgedrag. Zulke evoluties worden niet gestopt met georganiseerd bestuur en technocraten. Daar zijn ethici en mensen van goede wil voor nodig.


 
Een ander pijnlijk voorbeeld is in het bedrijfsleven terug te vinden.Fusies met afslanking van het personeel tot gevolg leidt tot opverende aandelenkoersen. Vele mensen beseffen dat zij herleid worden tot een inwisselbaar radertje in een gigantische winstmachine en leidt tot de cruciale vraag: Wie kan ik nog vertrouwen? Wie draagt mij? Wie verdraagt mij? Wie doet mij leven? Als het antwoord op deze vragen meer en meer negatief wordt (de wachtlijsten – eerst plichten en dan pas rechtenverhaal werkloosheidsuitkering beperkt in de tijd – eigen schuld dikke bult - …), dan ontwikkelen mensen een recht op destructief gedrag. De gevolgen hiervan laten zich voelen, tot in het stemhokje.

Als politici even loskomen van het grote eigen gelijk, de wil tonen om echt naar anderen te luisteren, effectief inspelen op de roep naar verandering en het gevoel van onveiligheid (onveiligheid in een veel bredere betekenis dan criminaliteit), zal ze werk maken van sociaal beleid, dat naar de diepte gaat. Dan maakt ze werk van loyauteit en verbondenheid, zowel in gezin als op de werkvloer, via bestaande instituties en door het stimuleren van organische netwerken, van vrijwilligerswerk en het verenigingsleven.

Dit welszijnsperspectief mag geen luxe initiatief zijn. Er kan niet vrijblijvend geknoeid worden aan de sociale dimensie van de mens. Als we morgen de essentiële loyauteit verliezen, die nodig is om mensen te laten samenwerken en we overmorgen de democratie verliezen omdat we niets over hebben voor elkaar, dan zijn we in de kortste keren én de vrije markt, onze welvaart en ons welzijn kwijt. Een beleid dat mensen terug te-vrede-n maakt, werkt prioritair aan de uitbouw van de zorgzame samenleving om zo welvaart en welzijn te verankeren.

Welke partijen en politici pikken deze visie op?

Mario Vanhaeren
Addy Van Tilt
De Standaard 19 juli 1999    


 
Alle info en weetjes over Oostrem kunnen gevolgd worden via www.facebook.com/oostrem of via www.oostrem.be.

Giften blijven absoluut noodzakelijk. Elke gift, maandelijks of éénmalig,
is welkom: Oostrem vzw, Oostremstraat 26, 3020 Herent op rekeningnummer BE18 7430 2825 1565 – BIC KREDBEBB
met vermelding ‘Een Hart voor Oostrem’.