Nieuwsbrief H2W | September 2014

H2W
H2W

Hulpmiddelen zoals eHealth toepassingen maken dit mogelijk. De inzet van elektronische apparaten zorgt ervoor dat de werkprocessen effectiever en efficiënter worden, waarbij vaak de patiënt zelf een rol vervult in het proces. Voorbeelden hiervan zijn het doorsturen van meetgegevens zoals bloeddruk, hartfrequentie en gewicht. Wanneer door het gebruik van ICT de gezondheidszorg wordt ondersteund hebben we het over eHealth toepassingen. Wanneer goed ingezet, draagt dit bij aan betaalbare, toegankelijke zorg. Diverse telemonitoring en telezorg toepassingen hebben hun waarde bewezen. Ook de diverse patiënten portalen hebben hun meerwaarde bewezen. Steeds meer wordt van de burger verwacht dat hij/zij verantwoord leeft en actief bezig is met een gezonde leefstijl.

Verschillende apps voor mobiele apparatuur zijn of worden ontwikkeld waarbij de burger gestimuleerd wordt gezond te leven. Ook vanuit de zorgverleners en de zorgverzekeraars worden dergelijke initiatieven ondersteund. Door zijn persoonlijk gezondheidsdossier bij te houden en deze gegevens uit te wisselen met zijn zorgverleners kan de effectiviteit van de behandeling en de kwaliteit van zorg geoptimaliseerd worden. Het meten, bewaren en doorgeven van vitale lichaamsfuncties bewaakt de gezondheidssituatie bij bijvoorbeeld chronische ziekten. Dit zelfzorgproces hangt dan in een geheel van een infrastructuur waarbij apps, meetapparatuur, interne- en externe gegevensuitwisselingen een rol spelen en we uiteindelijk terecht komen bij de informatiesystemen van de zorgverleners de huisarts, de medisch specialist, de apotheek, het ziekenhuis. Hierbij spelen schakelpunten een rol op landelijke, regionale of ketenzorg niveau.

Wanneer een zorgverlener op deze manier zijn zorgprocessen en zijn relatie met de patiënt / cliënt wil gaan inrichten is er expertise en ervaring gewenst.

Meer informatie: H2W Partners

H2W

De zorg blijft onverminderd geconfronteerd worden met bezuinigingsmaatregelen, marktwerking, kritische klanten en kritische zorgverzekeraars. Een goede bedrijfsvoering met adequate inzet van mensen en middelen is van essentieel belang. In de hectiek van alle dag wordt vergeten om de dagelijkse zorg-logistieke processen kritisch onder de loep te nemen. Hiervoor is lean management uitermate geschikt. Met behulp van lean management worden de dagelijkse zorg-logistieke processen met alle betrokkenen kritisch geanalyseerd, worden verbeteringen vastgesteld en worden veranderingen in de zorg-logistieke processen geborgd.

Lean management is gericht op het continu verbeteren en het elimineren van verspilling in de dagelijkse zorg-logistieke processen. De verbeteringen zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit, verkorten van doorlooptijden, aanpakken van verstoringen, verhogen van de veiligheid, voorkomen van fouten, elimineren van onnodige kosten en onnodige activiteiten. Voor het realiseren en borgen van deze verbeteringen worden lean-methodieken toegepast. H2W heeft hiervoor de kennis en ervaring in huis en helpt u graag dit veranderingsproces in uw organisatie te realiseren.

Meer informatie: H2W Facility

H2W

Veel gemeenten lijken onvoldoende voorbereid op de nieuwe taken voor de jeugdzorg die ze vanaf 1 januari krijgen. Het kabinet gaat deze gemeenten nader onder de loep nemen. Werpt dat onvoldoende vruchten af, dan kunnen deze gemeenten onder curatele komen van het Rijk.

Lees meer >>

H2W

De website van H2W is vernieuwd. H2W Partners & H2W Facility stellen zich in een ander jasje opnieuw aan u voor. Wij nodigen u graag uit een kijkje te nemen op de nieuwe website. Dit kan nu ook op uw tablet of smartphone.

www.h2w.nl

H2W

H2W
Poort van Veghel 4934
5466 SB Veghel
0413 244 130
info@h2w.nl
www.h2w.nl

H2W.nl H2W.nl