BEL-bulletin 54:
Ergernissen bij samenwerken
 
Beste ,

Er zijn op hoofdlijnen 5 grote ergernissen die goed, effectief en prettig samenwerken in de weg staan. Het betreft:
 
1.       Gebrek aan vertrouwen
2.       Angst voor conflict
3.       Gebrek aan betrokkenheid
4.       Afschuiven van verantwoordelijkheid
5.       Niet-resultaatgericht werken
 
Persoonsafhankelijk hebben we van een of meerdere van deze ergernissen wel eens last. Soms zodanig dat het frustraties worden en goed samenwerken tussen bepaalde personen behoorlijk in de weg kan staan. Beëindigen van de samenwerking met zo’n medewerker, collega of leverancier (of zelfs klant) lijkt soms de beste oplossing. En soms is dat ook de beste oplossing, maar vaak helpt het ook om te onderzoeken waarom iemand zich wantrouwend, conflict mijdend, afwachtend, delegerend en behoedzaam voor de sfeer en onderlinge verstandhoudingen opstelt. Door te begrijpen waarom een ander doet en zegt wat hij doet en zegt, is de angel vaak al snel uit een discussie te halen. Dit aan iemand spiegelen en afspraken maken over verdere samenwerking levert vaak op dat (samen)werken weer goed, effectief en leuk wordt.
We kunnen dit allemaal wel een beetje globaal inschatten voor onszelf en anderen. Maar als je het specifiek wilt weten en ook handvaten wilt krijgen voor hoe je goed met iemand kunt samenwerken, dan is DISC® een hele mooi en praktisch instrument. Er zijn 8 schalen met 4 basis (gedragsvoorkeurs)stijlen en maar liefst 152 specifieke ‘subcategorieën’. Iedereen is dan ook behoorlijk specifiek te kenmerken.
 
Hoe mooi zou het zijn als je van een ander een soort gebruiksaanwijzing zou kunnen krijgen, zodat samenwerken makkelijker wordt? Nou, dat kan! Met een DiSC®-Workplace profiel kunnen jij en jouw collega vergeleken worden. De verschillen tussen jullie worden inzichtelijk weergegeven aan de hand van persoonlijke eigenschappen. Mogelijke struikelblokken, voordelen en tips om samen te werken worden in zo’n analyse gegeven. Super waardevol is al binnen veel teams en organisaties gebleken.
Wil jij dit ook? Neem dan vrijblijvend contact met mij op, zodat we de beste optie voor jouw situatie kunnen bekijken.
 
Als gecertificeerd DiSC®-trainer verzorg ik voor zowel individu’s, alsook kleine en grotere groepen/teams trainingen (nadat eerst per persoon een online vragenlijst is ingevuld voor een persoonlijk DiSC®-profiel).
 
 
12½ jaar bestaan 
 
 
2 juli bestond De Haan Organisatieadvies 12½ jaar. Een mooie mijlpaal waarbij de nadruk op activiteiten als bedrijfskundige advisering en interim management meer is verschoven naar training, coaching en intervisie. Dit niet in de laatste plaats om het te kunnen combineren met bestuurswerk voor de pluimveesector. Wie weet waar de nadruk de komende 12½ jaar naar zal verschuiven? We zullen zien; ik verheug me erop en maak jou graag deelgenoot van kennis en ervaringen die ik daarbij opdoe.
 
Interesse, of wil je meer informatie? Bel me: 06-52656907 of mail me: hennie@dehaanoa.nl voor een vrijblijvende offerte of afspraak.

Hartelijke groet,
 
Hennie
 
Doorsturen
 
Ken je mensen voor wie dit e-bulletin interessant kan zijn? Stuur hem dan door (waarvoor mijn dank), zodat zij een abonnement kunnen nemen, via: Stuur deze email door naar een vriend
 
Wijzigen
 
Opzeggen voor dit e-bulletin kan vanzelfsprekend en altijd! NIET door mij te mailen, maar via de link onderaan.
E-mailadres veranderd? Wijzig hem zelf via onderstaande link. Krijg je hem dubbel? Zeg een van tweeën op, ook via deze link: Uitschrijven / Gegevens wijzigen 
De Haan Organisatieadvies, Gravendijk 16, 7665 SK Albergen,