NIEUWSBRIEF HUISARTSENPRAKTIJK DE WILDENBERG
 Oktober 2020  
NIEUWSBRIEF
Beste patiënten, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van huisartsenpraktijk De Wildenberg. Mocht u het niet op prijs stellen om periodiek een nieuwsbrief te ontvangen, dan kunt u onderaan deze nieuwsbrief op uitschrijven klikken.
 
MONDKAPJES VERPLICHT
Het aantal COVID-19 patiënten in de regio neemt toe en de GGD verwacht dat de regio over ca. twee weken als rood gebied aangemerkt wordt. Wij willen er alles aan doen om de reguliere zorg te continueren. Wij verzoeken daarom iedereen die de praktijk binnengaat een (niet medisch) mondneusmasker te gebruiken. Tijdens het consult mag u het mondmasker afzetten, zolang u achter de op de vloer aangebrachte markering blijft zitten (dus met andere woorden: zolang de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden). Tijdens het lichamelijk onderzoek wordt u verzocht het mondkapje weer op te zetten.
Ook de huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistentes dragen een mondkapje als zij geen 1,5 meter afstand kunnen houden. 
Omdat aan de balie de 1,5 meter afstand niet te realiseren is, zal de glazenwand bij de balie zoveel mogelijk gesloten blijven. Tevens volgen we het advies van het Nederlands Huisartsengenootschap om weer in witte jassen te gaan werken.
 
Wij verzoeken iedereen vriendelijk:
- Houd 1,5 meter afstand
- Draag een mondkapje
- Was uw handen thuis goed
- Heeft u klachten die gerelateerd zijn aan het Coronavirus, zoals hoesten, snotteren, kort van adem of koorts, dan mag u NIET de praktijk betreden zonder vooraf telefonisch overleg
 
GRIEPVACCINATIE IN DE 1,5 METER SAMENLEVING
Dit jaar zal de griepvaccinatie plaats vinden op woensdagmiddag 28 oktober. Naast de griepvaccinatie hebben sommigen ook een uitnodiging ontvangen voor de pneumokokkenvaccinatie. Om de patiënten zoveel mogelijk te spreiden, verzoeken wij u zich te houden aan de op de uitnodigingsbrief vermelde tijd. Vergeet u deze uitnodigingsbrief niet mee te nemen naar de praktijk! Als u ook een oproep voor de pneumokokkenvaccinatie heeft ontvangen, neem dan beide oproepen mee!
Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar denkt u wel in aanmerking te komen voor de griepprik, dan verzoeken wij u om telefonisch contact met de doktersassistente op te nemen. Indien u geen medische reden heeft voor een griepvaccinatie, maar deze toch graag wilt ontvangen, dan kunt u hierover ook telefonisch contact opnemen met de doktersassistente. U dient de griepvaccinatie dan wel zelf te betalen.
 
Wilt u zo vriendelijk zijn om met mondkapje naar de praktijk te komen en bij binnenkomst de handen te desinfecteren. Volgt u de aanwijzingen van het personeel op en let u goed op de aanwezige markering met betrekking tot de te volgen route. U krijgt bij binnenkomst een laatste gezondheidscheck. Houd 1,5 meter afstand. Mocht u op de dag van vaccineren klachten hebben van de luchtwegen (neusverkouden, keelpijn, hoesten, niezen) en/of koorts, dan mag u niet naar de praktijk komen. Uitzondering hierop zijn mensen met een chronische longaandoening (astma/COPD) waarbij de klachten niet anders zijn dan normaal en kinderen jonger dan 12 jaar met alleen luchtwegklachten zonder koorts en benauwdheid. 
Wij verzoeken patiënten om zoveel mogelijk alleen te komen, of met maximaal 1 begeleider die bij voorkeur buiten/in de auto wacht. Na vaccinatie verlaat u de praktijk via de zij-uitgang, zoals staat aangegeven.
 
SLUITING APOTHEEK EN HUISARTSENPRAKTIJK WOENSDAGMIDDAG 28 OKTOBER
In verband met de griepvaccinatie op woensdagmiddag 28 oktober is de huisartsenpraktijk vanaf 12.00 uur die middag alleen voor spoedgevallen bereikbaar. Ook het apotheekservicepunt van BENU in Ysselsteyn is die dag gesloten. Vanwege de drukte door de griepvaccinatie kunnen wij anders de 1,5 meter afstand niet garanderen. Wij hopen op uw begrip.
 
INLEVEREN MEDICATIE
Het is weer mogelijk om uw oude/ niet meer gebruikte medicatie in te leveren. Voor het apotheekservicepunt van Benu in Ysselsteyn (onder de trap) is een container geplaatst waarin u uw oude medicatie kunt deponeren. De kartonnenverpakkingen/doosjes en bijsluiters kunt u thuis bij het oud papier doen, deze mogen niet in de container. Ook mag u hierin geen spuiten en naalden gooien. Naalden en spuiten kunt u wel afgeven aan de balie van zowel de apotheek als de huisartsenpraktijk.
 
 
CONTACTPERSOON
Wij verzoeken alle personen die alleen wonen om een contactpersoon door te geven aan de huisartsenpraktijk. Zodat wij in geval van nood weten wie wij kunnen benaderen. U kunt dit doorgeven aan de doktersassistente of mailen naar: da.wildenberg@cohesie.org. Mochten u contactgegevens wijzigen (mobiel telefoonnummer of adres), geef dit dan aub ook door.
 
HERHAALMEDICATIE
Vaak wordt er nog telefonisch contact opgenomen voor het bestellen van medicatie. Helaas is dit vrij fout gevoelig. Wij verzoeken daarom iedereen om de medicatie zoveel mogelijk te herhalen via het portaal van onze website (www.huisartsenpraktijkdewildenberg.nl) of via de app Uw zorg online of via de automatische herhaalservice van de apotheek. Voor dit laatste kunt u contact opnemen met uw apotheek.
 
 
HUISARTSENPRAKTIJK DE WILDENBERG
Litsenbergweg 20a
5813 CG Ysselsteyn
www.huisartsenpraktijkdewildenberg.nl