Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking  
DOS Nieuws April 2011
Beste ,
 
Van 28 februari tot 4 maart 2011 vond het werkbezoek plaats aan La Libertad. Namens het bestuur van DOS namen Mart Hopmans en Anneke van der Haar hier aan deel. Tegelijkertijd was er een missie van experts van het NL-waterconsortium. In deze nieuwsbrief leest u alles over dit bezoek en vragen wij u speciale aandacht voor de badeendjes race op 30 april.
 
Badeendjes Race
Op zaterdag 30 april gaan er duizenden badeendjes met elkaar de strijd aan op de Oude IJssel aan De Bleek in Doetinchem. De race wordt georganiseerd door twee leerlingen van het Ludgercollege, Darlyne Kluit en Eva Heijn. Namens het bestuur van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Doetinchem zal om 14.00 uur het startsein gegeven worden.
 
De genummerde badeendjes leggen een traject af van zo'n honderd meter geholpen door de stroming. Winnende eendjes leveren mooie prijzen op voor de eigenaren van de corresponderende lotnummers. De badeendjes loten zijn voor 3 euro te koop bij Tweewieler Totaal en via badeendvoorlalibertad@live.nl en e.bongers@doetinchem.nl
 
De opbrengst komt ten goede aan het water- en sanitatieproject van onze partnerstad La Libertad. Meer informatie over deze bijzondere sponsorrace vindt u hier.
 
 
Werkbezoek DOS
Tijdens het werkbezoek hebben Mart Hopmans en Anneke van der Haar (DOS), vertegenwoordigers van de gemeente La Libertad, de onderwijssector alsook vertegenwoordigers van Fundacion Crecemos Juntos (FCJ), de stedenbandstichting in La Libertad (LL) en de private sector (landbouw/veeteelt) ontmoet.
 
Doel van het werkbezoek van DOS was afspraken te maken over de samenwerking voor de komende jaren en/of overdracht/afbouw op het gebied van:
 
Volkshuisvesting en grondbeleid; Ontwikkeling lokale economie: trazabilidad (waarmerken van vlees), PIT 1 (landbouwverbeteringsprogramma), watergerelateerde projecten; Onderwijs: investeringsplan MDG 2 2011 (Alle kinderen naar school), concrete voorstellen m.b.t. beroepsonderwijs; Sociale projecten (maaltijdvoorziening ouderen, uitrusting gezondheidsposten); Overleg over overdracht en afbouw van de LOGO SOUTH programma’s die via de Asociacion Municipales Hermanamientos Nicaragua Holanda (AMHNH = de Nicaraguaanse VNG) uitgevoerd worden.
 
U leest hierover meer in het verslag van dit werkbezoek.
 
Waterproject fase 1
In dezelfde week, 28 februari t/m 4 maart, brachten ook waterdeskundigen van Waterschap Rijn en IJssel, Vitens-Evides International en LeAF een werkbezoek aan La Libertad. Ze konden de aftrap van alweer de 2e fase van het waterproject geven. En … die speelt zich niet alleen in La Libertad af, maar ook in omliggende gemeenten! De 2e fase loopt tot eind 2012.
 
Het waterproject loopt al sinds 2009 en er is veel gebeurd in de hele waterketen. De gemeente La Libertad is nu actief met duurzaam beheer van het stroomgebied waar drinkwater wordt gewonnen. Ook wordt de waterkwaliteit nu gemonitoord en is er onderhoud aan de zuiveringsinstallatie verricht. En inwoners uit de comarca Kinuma hebben nu filters die het giftige arseen uit het drinkwater halen. Er zijn bijna 100 latrines en goten voor afvalwater in de arme wijk Nueva Esperanza gebouwd. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een biofilter dat het afvalwater zuivert, voor het de rivier ingaat. Mooie resultaten. U kunt er meer over lezen in het eindrapport van de eerste fase.
 
Waterproject fase 2
In de 2e fase bouwen we voort op de successen en leerpunten uit de eerste fase. We besteden veel aandacht aan de duurzaam landgebruik door boeren en daar schakelen we de landbouworganisatie UNAG bij in. We geven dit onderdeel zo vorm dat boeren daar ook economisch baat bij hebben. Zo slaan we twee vliegen in een klap: economische ontwikkeling én duurzame beschikbaarheid van drinkwater.
 
Tijdens de week is er intensief overlegd met milieumedewerkers van de gemeente La Libertad en de vier omliggende gemeenten Santo Domingo, San Pedro de Lovago, Santo Tomás en Villa Sandino. Al deze gemeenten liggen, net als La Libertad, in het stroomgebied van de Río Mico, en ze gaan in de tweede fase meedoen in het waterproject. Dat is goed, want zo worden zaken beter afgestemd. En medewerkers delen hun kennis en ervaring, zodat die niet verloren gaat. Het vergroten, delen en vastleggen van waterkennis is een belangrijk onderdeel van de tweede fase.
 
Twee van de gemeenten hebben ook stedenbanden met Nederland; Villa Sandino met Zutphen en San Pedro de Lovago met Gennep. En dat is een mooie aanleiding voor ons om de banden met Gennep en Zutphen aan te halen. Ze zijn in ieder geval enthousiast over het project.
 
Dat zijn wij ook, en trots: na een week hard werken konden de vijf burgemeesters en de vertegenwoordiger van het Nederlands waterconsortium een intentieverklaring ondertekenen voor de samenwerking in het stroomgebied van de Río Mico. Een veelbelovende start.
 
 
 
 
Beroepsonderwijs
Tijdens het werkbezoek werd een cheque overhandigd namens het Graafschap College voor de start van een beroepsopleiding in La Libertad. Het doel van dit programma is beroepsonderwijs in de vorm van praktische opleidingen en korte applicatiecursussen in La Libertad te introduceren. Heel veel dank aan alle medewerkers en leerlingen van het Graafschap College, die deze eerste stap mogelijk hebben gemaakt.
 
 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u relatie, donateur of vrijwilliger bent van DOS.
Wilt u zich afmelden? Klik dan hier.

© 2010