______________________________________________________

1 december 2019 – nummer 412

 

Inhoud

·         VIERINGEN

·         GOED OM TE WETEN

·         OMZIEN NAAR ELKAAR

·         ACTIVITEITEN

 

U komt toch ook!

 

VIERINGEN

Viering zondag 1 december

Vanaf deze zondag volgen we samen met de kinderkerk het project "Geef licht". De profeet Micha wijst ons daarbij de weg met weerbarstige woorden. 
Volgende week is ds Corja Menken-Bekius onze voorganger. Fijn! 

Deurcollecte 24 november voor Ghanese boerinnen

De deurcollecte op zondag 24 november is bestemd voor ons wijkproject: Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen

Ons meerjaren wijkproject betreft een beter inkomen voor Ghanese boerinnen. Noord-Ghana is
droog. Het is moeilijk om in dit gebied van de landbouw rond te komen, terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren geld te verdienen, onder andere door kariténoten te verzamelen en te verwerken tot boter. De Presbyteriaanse Kerk in Ghana helpt vrouwen om dit zo efficiënt mogelijk te doen. Ook zorgen zij ervoor dat ze door goede samenwerking de beste prijs voor hun noten krijgen.

Met steun van Kerk in Actie verspreidde de kerk betere oventjes om de noten in te branden. Ook kregen de vrouwen een landbouw- en verkoop-training en vormden ze vrouwengroepen. Er zijn inmiddels twee moderne ‘fabrieken’ opgezet, waar de vrouwen de noten machinaal kunnen verwerken. Dat scheelt veel werk. Het leven van deze vrouwen is totaal veranderd.

Dienstvoorbereiding "in winterslaap" tot 8 januari

In verband met gastvoorgangers en adventsvespers zal er de komende maanden geen dienstvoorbereiding zijn. 
We gaan dus even in winterslaap tot woensdag 8 januari.

Kinderkerk: Adventskaarsen aansteken

De adventsweken staan weer voor de deur en ook dit jaar zijn wij op zoek naar (klein)kinderen die op zondag 1, 8, 15 of 22 december een adventskaars aan willen steken en/of een gedichtje willen voordragen. Mag natuurlijk samen met broertjes/zusjes.
Graag opgeven bij Hettie Simmelink en geef dan ook je voorkeur door (datum, gedichtje voordragen en/of kaars aansteken).
Tel.: 06-18035838, email: hjsimmelink@ziggo.nl

 

Kinderkerk: Adventsweken

Tijdens onze weg naar kerst staat er een gesloten ster in de kerk waarvan de stralen tijdens de adventsweken geopend zullen worden. De ster zal dus steeds lichter worden, steeds meer gaan stralen. Op de geopende straal staat ook een woord en dat woord nemen we in gedachten mee naar de Kinderkerk om daar naar het bijbehorende verhaal te luisteren van de profeet Micha.
Het verhaal van 1e advent gaat over een donkere stad die weer licht kan worden en wij vragen ons af wie er nou het licht maakt.
Benieuwd naar dit verhaal en naar het woord dat op de straal staat? Kom op 1 december naar de kerk van PKN Zeist-West en kijk ook hoe de ster steeds meer zal gaan stralen.

Namens de Kinderkerk,
Coby, Tjallie en Hettie


 

 

 

Vespers en Adventsavond 2019

Graag nodigen we u uit voor de vespers en adventsavond in Zeist-West en de Doopsgezinde Kerk.
De vespers worden gehouden op woensdag 4 en 18 december in het Kerkelijk Centrum Zeist-West in de Clomp. Aanvang 19.15 uur.
De adventsavond op woensdag 11 december in de Doopsgezinde Kerk, Pauw van Wieldrechtlaan 29a. Aanvang 19.30 uur.

Het thema van deze drie vieringen is: 'de hemel raakt de aarde'
4-12: Gertjaap Kardol en Jeannette van Andel
11-12: Annelies Soomers, Corry en Peter Gerrits
18-12: Nelleke Spiljard en Henri Wigman
Gertjaap Kardol is pianist.
Bij deze vieringen zijn geen cantores nodig.

Collecte voor Wijkinloophuizen

Zondag 15 december wordt in de kerken van Zeist gecollecteerd voor het werk van stichting Kerk en Samenleving!
De 4 inloophuizen van de stichting vormen praktisch een verbindende schakel tussen de kerken en de samenleving en vervullen daarmee een diaconale rol.
In deze Wijkinloophuizen zijn de bewoners van de wijk welkom voor een luisterend oor, een kopje koffie/thee. Maar ook voor hulp en advies en het aanvragen van voedselpakketten en bijvoorbeeld taal- en naailes. De huizen bieden veelzijdige activiteiten aan maar ook een lekkere en gezonde lunch, soep en warme maaltijden in een gezellige woonkamer. Met een bezoeker die weinig of geen netwerk heeft lopen wij samen op en geven wij waar nodig steun en die helpen wij een netwerk opbouwen.
De nood is hier en daar best groot, we merken dat we voorzien in een behoefte. De samenleving gaat steeds meer uit van zelfredzaamheid van mensen maar dat is niet altijd reëel. Het is dan belangrijk dat dit werk namens de kerken gebeurd.
Als coordinatoren van de inloophuizen zijn wij dankbaar dat we dit werk namens de kerken mogen doen.
Echter, dit kan niet zonder hulp van de vele vrijwilligers, zonder financiele bijdragen vanuit de kerken en zonder uw voorbede voor het werk. Daarom van harte aanbevolen!
Hartelijk dank voor uw bijdrage en betrokkenheid !

Het Lindenhuis: Ton Verweij
Vollenhove: Ina Duit
Zeist-West: Marianne Krijgsman
Zeist-Centrum: Rianne Verduin

Voor meer informatie: https://wijkinloophuizen-zeist.nl/

Oecumenisch morgengebed Nieuwjaarsdag

Traditiegetrouw beginnen we het nieuwe jaar in het Kerkelijk Centrum om 10.30 uur met een morgengebed.
Voorgangers zijn ds. Tineke Dronkert en pastor Henk Bloem
Er is geen kinderkerk of oppasdienst.

Na het morgengebed zetten we de viering van Nieuwjaar voort met een 'heildronk'.
Iedereen is van harte welkom!

 

GOED OM TE WETEN

 Hoe adopteer ik een stoel?

Dank aan alle goede gevers tot nu. We zijn goed op weg.
Als alle mensen die het tot nu toe vergeten zijn deze week hun bijdrage overmaken, dan kunnen we waarschijnlijk met de kerstdagen op nieuw meubilair zitten.
We hebben nu ongeveer 40 stoelen en 6 tafels bij elkaar.

Een nieuwe stoel kost € 225 en een tafel € 250. Voor de ontmoetingsruimte hebben we ongeveer 50 stoelen en 6 tafels nodig.
Als u een stoel wilt adopteren maakt u € 225 over naar de ING rekening van de Wijkkas (NL56INGB0000481587 t.n.v. PKN Zeist-West). Wilt u bij de omschrijving zetten ‘Actie stoelen’, dan zorgt de penningmeester ervoor dat het in het goede potje komt.
Natuurlijk kunt u ook met meer mensen samen een stoel adopteren, of een kleiner bedrag overmaken naar de Wijkkas. Als u er maar bijzet dat het voor de ‘Stoelen’ is komt het allemaal bij elkaar.
Ook zullen we in de ontmoetingsruimte een collectemandje neerzetten voor kleinere bijdragen.
Alle bijdragen, groot en klein, zijn welkom!
Kijk hier voor de tussenstand.

Bericht van overlijden

Op 27 november 2019 is overleden ds. Hans Brok op de leeftijd van 82 jaar.
Er is gelegenheid om afscheid van Hans te nemen op maandag 2 december van 19.00 tot 19.30 uur in uitvaartcentrum Monuta Nijenheim, Kroostweg 33 te Zeist.
De afscheidsdienst zal worden gehouden op donderdag 5 december om 15.00 uur in de aula van begraafplaats Den en Rust, Frans Halslaan 27 te Bilthoven.
Aansluitend zullen wij Hans naar zijn laatste rustplaats begeleiden op de natuurbegraafplaats aldaar.
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer van Den en Rust.

 

 

 

OMZIEN NAAR ELKAAR

Wake bij kamp Zeist

De Raden van Kerken van Zeist en Soest gaan door met het organiseren van de maandelijkse wake op iedere eerste zondag van de maand, een teken aan de politiek dat het vreemdelingenbeleid anders moet.
Komt u ook weer met bloemen?

Zondag 1 december
Tijd: 16.30 uur


Breng bloemen mee!
Breng mensen mee!
Breng licht!

De mensen binnen weten dat we er zijn en hen niet vergeten.

Werkgroep Kerkelijke Ondersteuning Vluchtelingenwerk
van de Raad van Kerken Zeist

Plaats:
 Detentiecentrum Kamp van Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg

Route:
per auto: Afslag Soesterberg, voor de brug rechts = Richelleweg;
openbaar vervoer: bus 56, halte Kampweg Soesterberg, 10 min. lopen via Kampweg;
per fiets: via Kampweg in Soesterberg.

Namens de Raad van Kerken Zeist en Soest

Informatie: 030 6962283 / 035 6013882
Bekijk ook de websites: www.wakezeist.nl en www.saviz.nl (Steunfonds)

 

"We geven niet op. Nooit."

“Ik ben heel trots op wat we doen”, zegt verpleegkundige Alfa de Bruijn, “We laten mensen niet op straat staan, we blijven hen de hand reiken, ook als het heel moeilijk is en alles tegenzit. We geven niet op. Nooit.” Ze knikt erbij. Zo is het.


De Bruijn, pardon: Alfa (“de achternaam gebruiken is te afstandelijk, hoor”) werkt nu ruim een jaar bij INLIA. Ze is nog steeds dolblij dat ze die stap heeft gezet. Al loopt ze zich de benen onder het lijf vandaan. Want Alfa was tot nu toe de enige verpleegkundige bij INLIA-projecten en had dus drie locaties onder zich: de BBB+ in Emmen, de LVV in Groningen (voorheen ook BBB+) en de TussenVoorziening in Eelde. Om en nabij zo’n 400 mensen. Best druk, in je eentje.
“Maar de manier waarop we hier met de mensen omgaan, maakt het veel makkelijker om je werk te doen”, vertelt ze, “Je staat dicht bij mensen, geeft hen het gevoel dat ze er niet alleen voor staan. Je werkt met ze samen. Dat is al winst. Belangrijker nog: mensen worden door de aanpak hier geactiveerd. En dat scheelt de wereld. Ook voor hun gezondheid.”
Ze haalt onderzoek aan van Kees Laban, de internationaal toonaangevende psychiater en tropenarts die vorig jaar overleed. Laban toonde aan dat de omstandigheden en regels in azc’s de gezondheid van asielzoekers ondermijnen: de gedwongen passiviteit, het gebrek aan controle over hun situatie en de jarenlange onzekerheid maken mensen letterlijk ziek.
Alfa weet er alles van, want ze werkte voorheen zelf in een azc. “Mensen mogen niks en kunnen alleen maar piekeren. Dat is heel slecht voor hun gezondheid. Daarbij komt dat ze afstandelijk benaderd worden. Alsof je uit moest gaan van slechte wil. Dat helpt ook niet.” Ze kan zich opwinden over de kortzichtige benadering van vluchtelingen.

“We maken mensen ziek, dat snap ik niet”
“Er is geen visie op omgaan met asielzoekers en al helemaal niet op omgaan met ongedocumenteerden. Er is alleen het idee ‘we laten mensen zich onwelkom voelen en dan gaan ze misschien wel weg’. Maar dat kunnen ze niet, ze worden alleen maar ziek. We máken mensen daarmee ziek, dat snap ik niet. Het is dom. Als je als overheid wil dat mensen perspectief vinden om te vertrekken, dan moet je ze niet ziek maken. Zelfs enkel uit economisch oogpunt bekeken, wordt de samenleving daar niet beter van.”
INLIA heeft in de opvang van de ongedocumenteerden een totaal andere aanpak. Gasten worden vanaf binnenkomst positief benaderd en geactiveerd. Ze krijgen respect, vertrouwen en delen de verantwoordelijkheid voor de opvang met de medewerkers. Dat betekent veel voor de mensen. “Je ziet dat het goed doet. En dat het werkt.” Toch heeft ook INLIA te maken met obstakels die in de weg staan van goede gezondheidszorg.
Om te beginnen komen de gasten over het algemeen binnen zonder medisch dossier. Ze zijn op straat gezet en weten niet hoe ze medicatie of zorg kunnen krijgen. Diabetici in een rolstoel, mensen met hartklachten. Gewoon op straat. Zonder medicatie. Die mensen weten vaak zelf bitter weinig over hun medische staat en behoeften. Aan Alfa de taak om het uit te vogelen, overigens zonder dat INLIA aanspraak kan maken op tolken-vergoeding. Ga er maar aan staan.
Daarbij komt: de gasten in de opvang zijn onverzekerd en ook onverzekerbaar. Dat maakt dat vergoedingen voor behandelingen in het ziekenhuis of elders een bureaucratische worsteling zijn. Het is Alfa een doorn in het oog. “Soms duurt het maanden voordat toegang tot zorg geregeld is.” Nog zoiets dat energie vreet: sommige zorgverleners denken dat ze niet mógen helpen. Of de keren dat de geestelijke gezondheidszorg geen aanknopingspunt ziet om een patiënt te behandelen omdat diens situatie niet stabiel is. “Dat is echt frustrerend.”
Begrijp haar niet verkeerd: de instanties en mensen waarmee INLIA samenwerkt zijn fantastisch. Die doen hun uiterste best. “Soms duurt het maanden voordat zo’n arts wordt uitbetaald, maar werkt die wel gewoon door.” Ze hoopt dat de LVV leidt tot verbetering van procedures en toegang, nu dat een pilot is die door de regering is geïnitieerd.
De regering wil hiermee ‘duurzame oplossingen’ bewerkstellingen voor de doelgroep; dat mensen erin slagen terug te keren naar hun eigen land, zich legaal vestigen in een ander land of een verblijfsvergunning krijgen in Nederland. “De regels werken ons nu nog tegen. Maar ik hoop dat ze in Den Haag snappen dat duurzame oplossingen er alleen komen met fatsoenlijke toegang tot gezondheidszorg.” Dat is een kwestie van afwachten, maar zoals Alfa al zei: “We geven niet op. Nooit.”Verkoop FairTrade producten

Zaterdag 30 november staan we op de Adventmarkt met een kraam waarin FairTrade artikelen worden verkocht.
Naast het gebruikelijke assortiment zijn er, met name voor de komende feestdagen, ook leuke non-food artikelen te koop. 
De gebruikelijke verkoop op de laatste zondag van de maand, nu 24 november, gaat in verband hiermee niet door. 
Elk product uit het assortiment is met zorg en volgens de FairTrade criteria geproduceerd en ingekocht. Ondernemers in ontwikkelingslanden krijgen op deze manier toegang tot de Europese markt en daarmee de kans een beter bestaan op te bouwen.
De ZWO-commissie

 

 

 

Wereldlichtjesdag 8 december

Elke tweede zondag in december wordt WereldLichtjesDag gehouden.
Op deze dag omstreeks 19.00 uur steekt men over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan alle kinderen die, op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden.
In Zeist wordt WereldLichtjesDag voor de zesde keer georganiseerd in Afscheidshuys ’t Zeisterbosch. Graag nodigen wij u uit om deze bijeenkomst bij te wonen.
Deze uitnodiging geldt voor eenieder die een kind mist. Ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s, andere familieleden en voor mensen die zich betrokken voelen.
U kunt zich aanmelden door ons een e-mail te sturen. Geef daarbij ook graag de naam van uw overleden kind(eren) door.

Datum: Zondag 8 december 2019
Locatie: Afscheidshuys ‘t Zeisterbosch, Laantje zonder Eind 5 (hoek Woudenbergseweg 44A) 3701 BT Zeist
Inloop: 18.45 uur | Start bijeenkomst: 19.00 uur
Na afloop is er gelegenheid om na te praten
Eindtijd: Circa 20.30 uur

Mail: info@drentuitvaartverzorging.nl
 

Groepsreis naar Ghana in het najaar 2020

Het meerjaren wijkproject van PKN Zeist West “Beter inkomen voor de karitéboerinnen in Ghana” is een project van Kerk in Actie. Partnerorganisatie in Ghana is de Presbyteriaanse Kerk.
De ZWO commissie heeft bij haar keuze voor dit meerjaren project onder meer als voorwaarde dat het een bereisbaar project moet zijn.
Nu is een plan uitgewerkt vanuit de contacten met Kerk in Actie en samen met enkele andere PKN wijkgemeenten in de regio die ook dit landbouwproject van de karité boerinnen steunen, voor een gemeentereis naar Ghana.
Een gemeentereis georganiseerd door Kerk in Actie, met het doel de projecten te bezoeken die samen met Kerk in Actie worden gesteund.
Op reis met Kerk in Actie ben je letterlijk te gast. U ontmoet mensen in het land waar u heen reist en krijgt een kijkje achter de schermen van de partnerorganisatie. U ervaart hoe Kerk in Actie de projecten ondersteunt.
De inhoud van deze reis ligt niet kant en klaar op de plank. Deze gaat Kerk in Actie met u en de partnerorganisatie afstemmen.
Het wordt een reis van 10 – 14 dagen in de periode oktober/november 2020. De definitieve dagen worden afgestemd met de groep.
Gestreefd wordt naar 15 – 20 gemeenteleden, afkomstig van 4 á 5 wijkgemeenten uit de regio.
De prijs voor deze reis zal liggen tussen de € 1.500,- en € 2.000,- pp.
Belangstellende voor deze gemeentereis worden gevraagd hun belangstelling kenbaar te maken vóór het einde van dit jaar bij de ZWO commissie, Jan Hortensius.
Wilt u meer informatie over deze unieke mogelijkheid om het project dat onze wijkgemeente via Kerk in Actie steunt te bezoeken, neem dan contact op met de ZWO commissie, Jan Hortensius of Karina Tolsma.
Wil u meer informatie over de gemeentereizen die Kerk in Actie organiseert, kijkt u dan op:
https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/reizen/gemeentereis-op-maat

 

Wijkproject "Beter inkomen boerinnen in Ghana"

Informatie uit het reisverslag regiocoördinator Kerk in Actie

Zoals het zuiden van Ghana bekend is vanwege haar cacao, zo is het noorden bekend vanwege de kariténoten en de karitéboter die men daarvan maakt. Van mei tot augustus rapen vrouwen uit de dorpen van jongs af aan al kariténoten van de karitébomen. Sommigen hebben een boom bij huis die hun eigendom is, maar vaker rapen ze op gemeenschappelijke grond. Ons wijkproject is een project van Kerk in Actie waarmee ondersteuning wordt gegeven aan een landbouwproject van de Presbyteriaanse Kerk, die de karitéboerinnen wil professionaliseren en versterken, zodat ze geen honger meer hoeven te lijden.
Met geld van Kerk in Actie zijn sinds 2012 acht opslagloodsen neergezet voor de opslag van kariténoten en vier plekken waar men de noten zelf tot boter kan verwerken. De karitéboom bloeit in december. Van mei tot en met augustus kunnen de noten geraapt worden. Dan is inmiddels ook het regenseizoen aangebroken en verbouwt men voedselgewassen. Maar als er even een gaatje is, gaan vrouwen en meisjes noten rapen.
De vrouwen zijn zelf nooit naar school geweest, maar hun kinderen gaan inmiddels wel allemaal naar school. Zij mochten zelf niet naar school van hun vaders, maar voor hun eigen kinderen beseffen ze inmiddels hoe belangrijk onderwijs is. Alleen opslagloodsen en machines leveren is zeker niet genoeg om mensen hier verder te helpen. De vrouwen zijn getraind en worden nog steeds geadviseerd.
De oogst van de vrouwen en de kwaliteit van hun zelfgemaakte boter is enorm omhoog gegaan door de trainingen en de opslagplaatsen en centra waar ze boter kunnen makken. Ze zijn blij met de energiezuinige ovens, die het gezonder en minder arbeidsintensief maken. Dit landbouwproject heeft hun leven aanzienlijk verbeterd.

Adventsviering ouderen

Op maandag 16 december hebben wij een adventsviering voor alle mensen van onze kerk die 80 jaar of ouder zijn.
Het is de bedoeling dat we om half elf samen komen voor ontmoeting, onder het genot van een kopje koffie of thee.
Om half twaalf begint de adventsviering, die door onze wijkpredikant Tineke Dronkert gehouden zal worden.
Tijdens de viering is er een collecte voor het inloophuis in Zeist West.
Tenslotte gaan we om half een  ter tafel waar een lunch geserveerd wordt.
Om half twee willen we de bijeenkomst afsluiten.
Iedereen van 80 jaar en ouder hebben we persoonlijk  uitgenodigd.
Mocht u tot de doelgroep horen en geen  uitnodiging  hebben gehad dan kunt alsnog bellen met Heleen van den Berg : 6932970

Amnesty Schrijfmarathon 2019

Zaterdag 7 december kunt u tussen 10 en 17 uur meedoen met de Amnesty Schrijfmarathon 2019.
Die wordt gehouden in ons Kerkelijk Centrum.

Dinsdag 10 december is de dag van de mensenrechten. Rond die dag schrijven mensen over de hele wereld brieven aan autoriteiten die mensen, die voor mensenrechten opkwamen, gevangen houden.
Dit jaar speciaal voor jongeren die worden gediscrimineerd, gemarteld en onterecht vastzitten.
We roepen presidenten en ministers op hen eerlijk te behandelen. En het helpt!
Gewetensgevangenen komen vrij, discriminerende wetten worden aangepast en daders worden berecht.
Schrijf mee s.v.p. Stuur daarnaast ook een kaart aan de gevangene.
Voorbeeldbrieven zijn aanwezig.

 

Omzien naar elkaar in kerstperiode

In deze donkere periode gaan we samen op weg naar het ‘Licht’ van Kerst.
Er zijn ook in onze gemeente, mensen die het afgelopen jaar hebben gemerkt, dat het leven niet altijd even gemakkelijk verloopt.
Kent u iemand in uw omgeving, waar u met een kleine attentie vanuit de PKN gemeente Zeist-West wilt laten weten dat wij er voor elkaar zijn, laat het mij dan weten, door naam en adres achter te laten op dit e-mailadres: infodiaconie@pknzeistwest.nl of spreek mij persoonlijk aan.
Dit graag voor 1 december a.s.
Rianne Hoetink (diaken)

Opbrengst collectes en FairTrade

De opbrengst van de collecten van zondag 24 november is:

- Diaconie   € 117,07
- Plaatselijke Gemeente € 115,36
- Ghana project € 200,86

Lief en leed

Bloemen afgelopen week  

* Zondag 14 november zijn de bloemen met een groet van de gemeente gegaan naar naar Gerda van Geffen, als dank voor het jarenlang bezorgen van kerkpost, waarmee ze nu is gestopt. 

Meeleven  

* Mw Corry Doelman verblijft de komende tijd in Doorn voor revalidatie. Ze stelt een teken van meeleven tijdens deze periode zeker op prijs! Het adres is 
Mw. C. Doelman 
p/a Militair Revalidatie Centrum
Korte Molenweg 3
3941 PW Doorn   

Nieuwe adressen  

* Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet@pknzeistwest.nl. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  

 

ACTIVITEITEN               

Psalmenkring - psalm 122

Op vrijdagmorgen 6 december van 10.30 - 11.30 uur komen we in het Kerkelijk Centrum bij elkaar rond Psalm 122. Een hele bekende psalm, maar de vraag is: waar raakt die tekst ons eigen leven en onze wereld?
U hoeft zich niet aan te melden, loop gewoon eens binnen en doe mee.
Mocht u een hertaling of vertaling hebben, of een lied dan wel een beeld van een kunstwerk/foto of iets dergelijks rond deze psalm, neem die dan gerust mee. Dat wordt zeker op prijs gesteld!

 Schilderen met de Ontmoetingsgroep

Op woensdagmiddag 11 december gaan we in het KC weer een lied schilderen in het teken van Advent.
Corja en Jolien leiden deze middag.
Deze keer is gekozen voor lied 860: Gij die ons hebt geschapen.
Eerst gaan we het lied lezen, luisteren naar de muziek, zingen, bespreken wat ons aanspreekt in de tekst van de coupletten.
Daarna gaan we schilderen, waarbij het niet om ‘mooi’ gaat maar om in kleur en vorm uitdrukking te geven aan hoe je de tekst ervaart.
Ervaring met schilderen is niet nodig.
Wil je zo’n schildermiddag ook weleens meemaken? Dan ben je welkom!
Er kunnen maximaal 12 mensen meedoen.
We beginnen om 14.00 uur met koffie en thee. Uiterlijk 17.00 uur sluiten we de middag af.
Je kunt je aanmelden tot uiterlijk 10 december bij ontmoetingsgroep@pknzeistwest.nl

 

Kerstsamenzang Credo

CREDO, de koorvereniging die iedere woensdagavond in het Kerkelijk Centrum repeteert en waarvan 35% van de koorleden ook hier kerkt, nodigt u uit om op 21 december a.s. te komen luisteren en meezingen tijdens een Kerstsamenzang die om 15.00 uur begint en een uur zal duren. De kerkzaal is open vanaf 14.30 uur.

Het koor zingt bekende kerstliederen o.a. van Bach en Buxtehude, terwijl ook de romantische wat oudere kerstliederen aan bod komen. Dit alles onder de bezielende leiding van onze dirigent Hilbert Kamphuis, bijgestaan door onze zeer getalenteerde vaste begeleider Wim Brunsveld die ons zal verrassen met een schitterend muzikaal intermezzo. Om het geheel nog feestelijker te maken hebben wij Esther Rinsma, sopraan, bereid gevonden het koor te ondersteunen en ook solo enkele liederen ten gehore te brengen.

Komt allen en breng uw familie en buren mee! Na afloop is er gelegenheid gezellig na te praten in onze geheel vernieuwde ontmoetingsruimte. Dit alles onder het genot van koffie/thee of glühwein. De toegang is geheel gratis, na afloop wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onvermijdelijke onkosten. Tot 21 december!

Basiscatechese deed mee met Sirkelslag 2019

Vorige week vrijdag hebben we, tegelijk met bijna 400 andere jeugdgroepen in heel Nederland, weer het Sirkelslag spel gespeeld.
Het thema van dit jaar was ‘Geef licht aan kinderen in de knel’.
Aan de hand van het verhaal van Daniel hebben de kinderen in verschillende, gevarieerde opdrachten gestreden.
We leerden hoe God licht gaf aan Daniel en het volk van Israël in de moeilijke tijd van ballingschap.
En dat licht en positivisme hebben we doorgegeven aan kinderen van Rudolphstichting in De Glind.
We zijn in de middenmoot geëindigd, maar kijken terug op een leuke avond.

Team BC-Kids Zeist West


 

Tienerclub JeS! organiseert Bingo

Tienerclub JeS! is op zoek naar prijzen en prijsjes voor een bingo op vrijdagavond 10 januari van 19.30-20.30 uur..
En daarvoor hebben we uw hulp nodig.

Toen we de tienerclub JeS! (met tieners uit de Bron, Noorderlicht en Zeist-West) vroegen of ze dit jaar misschien ook iets voor een ander wilden doen kwamen ze direct met het idee van een Bingo.
Het zou leuk zijn wanneer jullie hier bij aanwezig zijn!
De bingokaarten zijn maar € 1,- per stuk en er is gratis koffie en thee
De opbrengst is voor het Wereld Natuurfonds, dit hebben de jongeren zelf uitgekozen.

De jongeren zijn al druk bezig geweest om een plan te maken, taken te verdelen en flyers te maken. Binnenkort hangen we de flyer in de ontmoetingsruimte op het prikbord.
Maar wij vragen jullie ook om een klein beetje hulp.

• Heeft u op zolder of in de schuur (of gewoon in de huiskamer) nog goed bruikbare spullen staan waar u eigenlijk afscheid van wil nemen of wat u niet meer gebruikt? Schenk het als prijs voor de bingo!
• Wie wil er een cake, taart of koekjes bakken die we als prijs kunnen aanbieden?
• Wilt u 10 januari komen en neemt u nog gezellig iemand mee?

De bingo wordt gehouden in de Noorderlichtkerk, Bergweg 92b in Zeist.

Groeten,
Inge Enserink-Nijeboer, ouderling Jeugd en Gezin en Miriam Bierhaus
jeugdwerk@pknzeistwest.nl
06 29 60 60 12

 

Agenda deze week

Datum          Tijd                      Wat                                 Waar 

Zo. 1 dec.     16.30 uur             Wake bij Kamp Zeist          Soesterberg 

Wo. 4 dec.     19.15 uur             Vesperdienst                     K.C. 

Do. 5 dec.     15.00 uur             Begrafenis Ds. Hans Brok    Den en Rust, Bilthoven 

Do. 5 dec.     2015 21.45 uur      Project Kerkmuziek            K.C. 

Vr. 6 dec.      10.30 11.30 uur     Psalmenkring over Ps. 122  K.C. 

Za. 7 dec.     10.00 17.00 uur     Amnesty Schrijfmarathon    K.C. 

Zo. 8 dec.     19.00-20.30 uur    Wereldlichtjesdag              Afscheidshuys t Zeisterbosch Eerder verschenen

 

Leef toe naar de Kerst met de NBG Adventskalender Het NBG komt ook dit jaar met een adventskalender met afbeeldingen van kunstwerken, bijbelteksten, korte overdenkingen en citaten van bekende schrijvers en denkers.

Nieuw programma Ontmoetingsgroep Een afwisselend programma van samen dingen ondernemen voor iedereen.

En opeens ben je oud ‘En opeens ben je oud’ is de titel van een recent uitgegeven boekje van Christine Smalbrugge-Hack, over de weg van oud worden naar oud zijn. In Opgang stodn een interview met haar.

Gespreksgroep Ontmoetingen met God Een jaar of 4 geleden hebben we met een groep gesprekken gevoerd nav het boekje “Ontmoetingen met God”. Toen het boek uit was, bespraken we het fijn te vinden om elkaar en God te blijven ontmoeten, zonder dat het thema de verplichting gaf alle avonden te komen.

Jeugdwerk Protestantse Gemeente Zeist Download de folder met de activiteiten voor de verschillende leeftijdsgroepen

 

 

 

 

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.
Stuur uw berichten aan 
publiciteit@pknzeistwest.nl.

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pl462.gif

http://www.pknzeistwest.nl/images/pcp.gif

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijkgemeente 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKerktaxidienst 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijziging E-mail adres? Geef het door! 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKopij Insturen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifCollectebonnen bestellen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifPrivacyverklaring