31 януари 2020                                               
 
В днешния бюлетин с удоволствие ви представяме част от изложителите и нов акцент в конферентната програма на seeSUSTAINtec (7-9 април 2020, София). Събитието поставя в центъра ключови теми: eнергийна ефективност, ВЕИ, интелигентни градове, управление на отпадъци и чистота на въздуха.
Убедени сме, че България може да се възползва от новите политики на ЕС за нисковъглеродна икономика, стимулирайки инвестиции, създаване на работни места и осигуряването на здравословна околна среда. В поредица от бюлетини ще ви информираме за иновации, области на приложение, тенденции. Вярваме, че благодарение на тях можем да трансформираме енергетиката ни и градовете в по-интелигентни и ресурсноефективни системи.
 
Станете част от seeSUSTAINtec 
Запазете вашето място в изложението или организирайте семинар.
 

 
До момента компании от Австрия, България, Белгия, Германия, Италия и Швейцария заявиха участиеHitachi Zosen Inova (енергино оползотворяване на отпадъци), Herz (отопление на биомаса и термопомпи), Балканика Енерджи (малки и микро биогаз инсталации, инсталации на биомаса, фотоволтаични и термосоларни инсталации), Новонетикс (партньор на Molinos AFAU, CPM Europe, Dutch Dryers, Vyncke N.V.), Хибридни енергоспестяващи системи, SKE Engineering (Huawei), Исав (инсталации за пелетизиране на дървени трици, слама, люцерна, трици, слънчогледови люспи и други суровини). 

• През 2019 г. събитието беше посетено от специалисти от 11 държави (21 % от чужбина и 79% от България) и тази година очакваме ръст на бизнес ориентирани посетители.
 
 
Балканският пазар е от интерес за Hitachi Zosen Inova 
Интервю с Ролф Хънт, Мениджър продажби
 
Уважаеми г-н Хънт, защо решихте да участвате в изложението seeSUTAINtec?
Считаме, че това събитие е най-добрата възможност за нас да представим Hitachi Zosen Inova.
Целта ни е да популяризираме технологията ни на българския пазар и в съседните държави. Тя помага за екологосъобразно третиране на отпадъците и получаване на енергия от изгарянето им. Ще представим съоръжения, които преобразуват твърдите битови отпадъци в енергия и топлина, както и система за анаеробно разграждане, за производството на биогаз от зелени и битови биоразградими отпадъци. Повече
 
 
AmBIENCe уъркшоп - Управляване на съществуващи сгради чрез договаряне на енергийни характеристики, организатор BPIE
 
      Проектът има за цел да разшири концепцията за енергийните характеристики и да я направи достъпна и привлекателна за по-широк спектър от съществуващи сгради. „AmBIENCe“ ще предостави нови бизнес модели, изградени на 4 основни стълба: Активни сгради – те могат да участват в програми за контролиране на енергийното потребление и енергийна ефективност; Сградите да имат достъп до пазари, където участниците в енергийната система се конкурират за повече гъвкавост; По-пълно разгръщане на потенциала на сградите за активен контрол чрез инвестиции в ИКТ, Интернет на нещата, сензори и автоматични устройства; Активни услуги - използването на интелигентна и актуална информация позволява повишаването на комфорта и сигурността. 
 
Град на знанието
 
 
 
Пазарно проучване за София Интелигентен град
Пазарното проучване бе извършено през 2019 г. от Клъстер София град на знанието. То установи тенденция за прогресивно нарастване на пазара на интелигентните градове по света - от около $ 517 629 милиона през 2017 г. той се очаква да достигне $ 2 402 121 милиона до 2025 г. 
Основните тенденции, които определят този ръст, са демографските промени, недостига на ресурси и изменението на климата, а очакваният темп на развитие е различен при отделните решения на интелигентния град в неговите основни области като транспорт, ВиК, строителство, енергия, сигурност, образование, здравеопазване и градско управление. Посочени са редица макроикономически, глобални, регионални и специфични фактори, които определят развитието на пазара. От технологична гледна точка, значителен е интересът към изкуствения интелект, анализите на данни, интернет на нещата и киберсигурността, новото 5G поколение интернет. Повече
 
 
 
Част от партньорите на seeSUSTAINtec
• proPellets Austria е сдружение на австрийската индустрия за дървесни пелети. Членовете са търговци и производители на пелети, производители на водогрейни котли и пелетни камини.
• SolarNews е списание, специализирано в областта на соларната енергия. Повече от едно десетилетие то e мястото за обмяна на информация и опит между испански и международни професионалисти.
• Списание Industry е първото и единствено списание, посветено на всички промишлени отрасли в Сърбия. Един от фокусите е развитието на енергетиката, управлението на отпадъците и др.
 
Свържете се с Таня Булдеева на тел. 032/960 011, 088 679 31 72, tanya@viaexpo.com.
 
Последвайте ни в групите ни във       
Съобразно новите правила GDPR повече за политиката ни за поверителност и защита на личните данни може да намерите тукАко не желаете да получавате информация от нас, моля отговорете на този имейл с "Отписвам се".
 Организатор: Виа Експо - www.viaexpo.com