Sports Media's Newsflash
 
11 januari 2014

Wij lanceren het project: “ Voor wat, hoort wat…”

Alle collega’s worden uitgenodigd om een lessenreeks – gemaakt met ons nieuw lesdocument – in te dienen.

De enige criteria die wij vragen: deze opbouwende lessenreeks moet minstens uit 3 à 4 lessen bestaan ( meer mag ook, maar niet minder ).

Volgende categorieën komen in aanmerking:

 • Kleuteronderwijs: leerlijn voor …
 • Basisonderwijs: leerlijn voor …
 • Secundair onderwijs: leerlijn voor …
 • Buitengewoon onderwijs ( basis en secundair ): leerlijn voor …

Hoe starten ?

 • Download ons lesdocument
 • Kopieer de inhoud van je reeds bestaande of nieuwe digitale lesdocumenten in ons nieuw lesdocument.
 • Zoek zo veel mogelijk bijpassende video’s en plaats deze links in de laatste kolom van ons nieuw lesdocument. Wij hebben al zeer vele video’s in onze internationale videodatabase.
 • Heeft U bvb. een lessenreeks van 3 lesdocumenten, dan gebruikt U per les steeds een nieuw lesdocument dwz voor dit voorbeeld bezorgd U ons 3 opbouwende lesdocumenten.
 • Verstuur uw lessenreeks naar: info@sports-media.be

Wij zijn zeer flexibel:

 • Het aantal deelnemers is niet beperkt.
 • Het aantal inzendingen/deelnemer is niet beperkt.
 • Er is geen tijdslimiet.
 • Daar waar nodig, zullen wij bijsturen dwz u krijgt van ons - in het geval uw les bijna goed is - verdere raadgeving. Wij begeleiden u in het proces !

“Voor wat, hoort wat …”

Als uw lessenreeks goedgekeurd wordt, krijgt U in ruil op een DVD/CD ALLE lesdocumenten van de categorie waarvoor u een lessenreeks heeft ingediend.

 • Kleuteronderwijs = 246 lesdocumenten
 • Basisonderwijs = 930 lesdocumenten
 • Secundair onderwijs = 807 lesdocumenten
 • Buitengewoon onderwijs ( basis + secundair ) = 77 lesdocumenten

In ruil van uw 3 à 4 lessen, krijgt u van ons een heel pak kwalitatieve lesdocumenten uit onze databank.

Gaat u met ons de uitdaging aan?