______________________________________________________

22 december 2019 – nummer 415

 

Inhoud

·         VIERINGEN

·         GOED OM TE WETEN

·         OMZIEN NAAR ELKAAR

·         ACTIVITEITEN

 

 

VIERINGEN

Viering zondag

Op zondag 22 december gaat ds Marian van Giezen voor. Het is fijn haar weer in ons midden te hebben. We lezen Jes. 7, 10 – 17 en Mt. 1, 18 – 23.

Iedereen welkom met Kerstmis

Op de website staat een handig overzicht met alle diensten in ons kerkelijk centrum rond de feestdagen, of neem het foldertje uit de kerk mee.
Op kerstavond is de dienst om 21.30 uur. Eerste kerstdag is een familieviering waarbij de kinderen in de kerkzaal blijven. De muziekgroep heeft o.l.v. Jan de Vlaming weer feestelijke muziek ingestudeerd.

Uw hulp weer nodig!
Vooral met kerstmis gaan veel mensen een keer naar de kerk, ook al zien we ze de rest van het jaar daar niet.
Graag willen we alle mensen in de wijk laten weten dat ze welkom zijn in onze vieringen.
We hebben daarom samen met de NGK een foldertje gemaakt met alle vieringen met kerst en oud-en-nieuw.
De bedoeling is om dit foldertje breed in de wijk te verspreiden.
Neem daarom een stapeltje mee en stop dat bij u in de buurt in de brievenbussen.
Dat was met de Adventmarkt ook een succes, dus we rekenen weer op u.

Collecte Kerstnachtdienst

“De enige collecte tijdens de Kerstnachtdienst is een zogenaamde “vrije” collecte. Dit houdt in dat de wijkgemeente zelf mag bepalen aan welk doel de opbrengst van de collecte wordt besteed. Wij willen de opbrengst besteden aan hulp aan Noordoost-Syrië. Op 9 oktober viel Turkije het noordoosten van Syrië binnen. Vanaf dat moment leven de honderdduizenden inwoners in angst over het lot van familieleden en over wat deze nieuwe fase in de oorlog zal betekenen. Op een aantal plaatsen is er gebrek aan eerste levensbehoeften. Kerk in Actie heeft kort na de inval opgeroepen om de inwoners van Noordoost-Syrië te steunen”.

Collecte eerste Kerstdag

“De eerste collecte tijdens de dienst op 1e Kerstdag is voor Kinderen in de knel. Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk. Helpt u mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren?”

Dienstvoorbereiding "in winterslaap" tot 8 januari

In verband met gastvoorgangers en adventsvespers zal er de komende maanden geen dienstvoorbereiding zijn. 
We gaan dus even in winterslaap tot woensdag 8 januari.

Kinderkerk: Adventsweken en Kerst

Tijdens onze weg naar kerst staat er een gesloten ster in de kerk waarvan de stralen tijdens de adventsweken geopend zullen worden. De ster zal dus steeds lichter worden, steeds meer gaan stralen. Op de geopende straal staat ook een woord en dat woord nemen we in gedachten mee naar de Kinderkerk om daar naar het bijbehorende verhaal te luisteren van de profeet Micha.
Drie stralen zijn al geopend, Hoop, Genieten en Goedmaken.
In het verhaal van 4e advent vraagt de profeet Micha zich af of er nog wat te halen valt in de “leeggeplukte” stad Jeruzalem. Zal er een nieuw begin komen? Benieuwd naar dit verhaal? Kom op 22 december naar de kerk van PKN Zeist-West en kijk ook hoe de ster steeds meer zal gaan stralen.

Op woensdag 25 december, 1e Kerstdag, is er een gezellige gezinsdienst. We hopen jullie daar samen met jullie ouders en/of grootouders te ontmoeten.
En wie goed heeft geluisterd naar de verhalen in de adventsweken, heeft misschien nog iets opgemerkt: door de verhalen scheen een licht. Het licht van Gods liefde voor de mensen. En dat licht mogen wij met elkaar delen.
Namens de Kinderkerk,
Coby, Tjallie en Hettie


 

Oecumenisch morgengebed Nieuwjaarsdag

Traditiegetrouw beginnen we het nieuwe jaar in het Kerkelijk Centrum om 10.30 uur met een morgengebed.
Voorgangers zijn ds. Tineke Dronkert en pastor Henk Bloem
Er is geen kinderkerk of oppasdienst.

Na het morgengebed zetten we de viering van Nieuwjaar voort met een 'heildronk'.
Iedereen is van harte welkom!

 

GOED OM TE WETEN

Adventsviering 80+

Afgelopen maandag was er de jaarlijkse adventsviering voor de mensen van 80 jaar en ouder. Meer dan vijftig mensen hadden zich opgegeven. Het was weer een gezellig samenzijn. Onder het genot van koffie en thee kon men met elkaar van gedachten wisselen. En dat alles in de mooi gerestaureerde ontmoetingsruimte. Helaas nog niet aan de nieuwe tafels en op de nieuwe stoelen. De viering werd gedaan door onze wijkpredikant Tineke Dronkert met Jaap Bouman op het orgel. Tijdens de viering werd er gecollecteerd voor het inloophuis in Zeist West. Deze collecte heeft het mooie bedrag van €216,45 opgebracht.
Daarna was er een heerlijke lunch met soep, bereid door verschillende gemeenteleden. Het was al met al een fijne bijeenkomst.
Ik wil dan ook iedereen bedanken die meegeholpen heeft om deze adventsviering mogelijk te maken. Bovenal Anke Judels en Teuni Kanselaar die samen met ondergetekende geholpen hebben bij de organisatie van dit alles.
Heleen van den Berg

 

Afwezigheid predikant

In verband met een kleine chirurgische ingreep (dagopname) op 17 december ben ik de komende week een aantal dagen niet in staat om te werken. Ik hoop dat ik vanaf 22 december weer aan het werk kan, maar dat hangt van de snelheid van herstel af. 
Voorlopig ga ik er vanuit dat ik met de kerstavondviering (om 21.30 uur!) en op kerstochtend weer voor kan gaan. 
Voor crisissituaties kunt u zich wenden tot ds Roel Bosch (Noorderlichtgemeente) of tot een van de ambtsdragers.
Ds Tineke Dronkert

Actie voor Wisseling van de Wacht

Op zondag 5 januari hebben we weer een Wisseling van de Wacht viering, waarin we formeel afscheid nemen van de ambtsdragers die de afgelopen tijd afscheid hebben genomen van hun taak.
Zoals gebruikelijk besteden we in die viering ook aandacht aan alle andere vrijwilligers die een grote of kleine taak neerleggen.

Graag willen we daarom weten wie sinds de vorige WvdW dienst (in januari 2017) afscheid hebben genomen.
We hebben daarvoor de coördinatoren van de verschillende (werk)groepen benaderd. Maar omdat niet iedereen bij een groep zit zullen we ongetwijfeld mensen over het hoofd zien, en dat zou jammer zijn.

Als je afscheid hebt genomen van een taak of van iemand weet dat die afscheid heeft geneomen stuur dan even een mailtje aan Hugo Albers (webmaster@pknzeistwest.nl),
Als het mogelijk is zou ik graag voor de kerst het overzicht compleet willen maken.

 

OMZIEN NAAR ELKAAR

Verkoop FairTrade producten

Zondag 29 december worden na afloop van de dienst weer FairTrade artikelen verkocht. Uiteraard is er dan het gebruikelijke assortiment maar er zijn ook leuke non-food artikelen te koop. 
Elk product uit het assortiment is met zorg en volgens de FairTrade criteria geproduceerd en ingekocht. Ondernemers in ontwikkelingslanden krijgen op deze manier toegang tot de Europese markt en daarmee de kans een beter bestaan op te bouwen. 
De ZWO-commissie

 

 

 

Helpen met het leren beheersen van de iPad

Gezocht:
Iemand met geduld die ongeveer een keer per week een uurtje tijd heeft om een oudere mevrouw
te helpen, om te leren werken met de iPad. Deze mevrouw is een van onze ouderen en zij zou heel blij zijn als
er met regelmaat iemand naast haar zit als zij de iPad probeert te leren beheersen.
Ze heeft al een cursus gevolgd, maar nu de praktijk.
Informatie/aanmelding bij Nannie Boers  nannieboers@casema.nl

Bridgen In de Dennen

Eén van de bewoonsters van In de Dennen is weer gestart met bridgen, maar door ziektes e.d. blijft het moeilijk de vaste tijden vol te houden.
Heel graag zou zij liefhebbers van bridgen vragen haar te komen helpen als vrijwilliger van buiten. Man of vrouw doet er niet toe, als er maar spelkennis is en men bereid is naar Arnhemse Bovenweg 78 te komen.

Zoals men weet verblijven veel mensen in een Zorg-Wooncentrum. Steeds meer mensen ook van Zeist-West.
Er zijn vele Centra, zowel gedragen door de kerkgemeenschap in Zeist, als wel door neutrale Stichtingen, zoals Warande, waar ik nu reeds 5 jaar verblijf In de Dennen.
Men probeert door activiteiten mensen te helpen in de gang naar het oud zijn.
Zo is er iedere keer de vraag en de poging van het bridgen, maar door ziektes e.d. blijft het moeilijk de vaste tijden vol te houden.
Als u interesse heeft of meer informatie wilt neem dan contact op met:

Meerdere inlichtingen bij: Corrie Janson, In de Dennen, app30.
tel.030-74.355.75 of 06-8382.3215


Gezocht: helpende handen in De Looborch

Als versterking van het pastorale team in de Looborch zijn we op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers.
Uw leeftijd is niet belangrijk, het gaat erom dat u hart hebt voor oudere mensen, voor een deel mensen met (beginnende) dementie. De bewoners van De Looborch zijn afkomstig uit verschillende kerken en vormen een bont gezelschap. We zoeken daarom mensen uit verschillende kerken en geloofsgemeenschappen, familieleden, vrienden, iedereen die de bewoners van De Looborch een warm hart toedraagt.

Er zijn verschillende mogelijkheden:
- helpen bij kleinschalige bijeenkomsten voor bewoners met dementie van de afdeling kleinschalig wonen.
- op ‘oproepbasis’ helpen bij een andere activiteit, zoals een middaggebed (bijvoorbeeld in de adventstijd of in de veertigdagentijd), een gesprekskring of andere incidentele activiteiten.
- helpen bij de kerkdiensten op zondag.
Lees verder op de website ...


Lief en leed

Bloemen afgelopen week  

* Zondag 15 december zijn de bloemen met een groet van de gemeente gegaan naar Karin Leusink . Ze heeft haar pols gebroken en zit nog een aantal weken in het gips. 

Bedankjes  

* Graag willen wij bedanken voor het mooie boeket bloemen wat wij 8 december hebben gekregen. Wij wonen met veel plezier in ons nieuwe appartement.
En voelen ons al thuis. Met vriendelijke groet Gijs en Truus Wildeman-Bregman. 

Nieuwe adressen  

* Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet@pknzeistwest.nl. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  

 

ACTIVITEITEN               

Schilderen van lied 860

Op woensdagmiddag 11 december hebben een aantal deelnemers aan de Ontmoetingsgrope weer een schilderij gemaakt onder leiding van Corja Bekius.
Het was deze keer lied 860: Gij die ons hebt geschapen / maak heel wat is gebroken, een lied dat goed past in de adventtijd.
Van dit proces is een presentatie gemaakt die u hier [5.242 KB] kunt downloaden.

 

 

 

 Kerstsamenzang Credo

 

CREDO, de koorvereniging die iedere woensdagavond in het Kerkelijk Centrum repeteert en waarvan 35% van de koorleden ook hier kerkt, nodigt u uit om op 21 december a.s. te komen luisteren en meezingen tijdens een Kerstsamenzang die om 15.00 uur begint en een uur zal duren. De kerkzaal is open vanaf 14.30 uur.

Het koor zingt bekende kerstliederen o.a. van Bach en Buxtehude, terwijl ook de romantische wat oudere kerstliederen aan bod komen. Dit alles onder de bezielende leiding van onze dirigent Hilbert Kamphuis, bijgestaan door onze zeer getalenteerde vaste begeleider Wim Brunsveld die ons zal verrassen met een schitterend muzikaal intermezzo. Om het geheel nog feestelijker te maken hebben wij Esther Rinsma, sopraan, bereid gevonden het koor te ondersteunen en ook solo enkele liederen ten gehore te brengen.

Komt allen en breng uw familie en buren mee! Na afloop is er gelegenheid gezellig na te praten in onze geheel vernieuwde ontmoetingsruimte. Dit alles onder het genot van koffie/thee of glühwein. De toegang is geheel gratis, na afloop wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onvermijdelijke onkosten. Tot 21 december!

Festival of nine Lessons and Carols

Download de folder (klik op de foto) 

Agenda deze week

dinsdag 24 dec. 21.30 uur          Kerstnachtdienst 

woensdag 25 dec. 10.00 uur       1e Kerstdag, Gezinsdienst 

zondag 29 dec. 10.00 uur           Dienst, daarna Fairtrade-produkten te koop 


Eerder verschenen

Tienerclub JeS! organiseert Bingo Tienerclub JeS! is op zoek naar prijzen en prijsjes voor een bingo op vrijdagavond 10 januari van 19.30-20.30 uur.. En daarvoor hebben we uw hulp nodig.

Groepsreis naar Ghana in het najaar 2020

Nieuw programma Ontmoetingsgroep Een afwisselend programma van samen dingen ondernemen voor iedereen.

Jeugdwerk Protestantse Gemeente Zeist Download de folder met de activiteiten voor de verschillende leeftijdsgroepen

 

 

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.
Stuur uw berichten aan 
publiciteit@pknzeistwest.nl.

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pl462.gif

http://www.pknzeistwest.nl/images/pcp.gif

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijkgemeente 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKerktaxidienst 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijziging E-mail adres? Geef het door! 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKopij Insturen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifCollectebonnen bestellen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifPrivacyverklaring