NIEUWSBRIEF HUISARTSENPRAKTIJK WIEENHOF, LOCATIE VENRAY EN YSSELSTEYN
November 2023
NIEUWSBRIEF
Beste patiënten, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van huisartsenpraktijk Wieënhof. Mocht u het niet op prijs stellen om periodiek een nieuwsbrief te ontvangen, dan kunt u onderaan deze nieuwsbrief op uitschrijven klikken.
 
WIJZIGINGEN IN HET PERSONEEL
Helaas heeft dokter Timmermans om gezondheidsredenen haar werkzaamheden als waarnemend huisarts alhier moeten beëindigen. Wij bedanken haar voor haar jarenlange prettige samenwerking en hopen op een goed herstel van haar gezondheid. Onderstaand nog een persoonlijk bericht van haar:
Via deze weg zou ik graag afscheid van u nemen, omdat ik de praktijk ga verlaten. Wellicht heeft u al gemerkt dat ik al langere tijd afwezig ben. De reden daarvoor is mijn gezondheid. Ik wil u hartelijk danken voor het vertrouwen dat u in mij heeft gesteld. Ik vond het een genoegen uw dokter te mogen zijn.
 
Recent is er gelukkig ook een nieuwe waarnemend huisarts gestart, dokter Gommans. Misschien komt zij u nog bekend voor, zij heeft namelijk ook als huisarts in opleiding stage gelopen in onze praktijk.  Zij stelt zich graag even aan u voor:
 
Terug van weggeweest. Tussen september 2020 en maart 2021 werkte ik al in de Wieënhof. In die periode was ik huisarts in opleiding. Inmiddels ben ik afgestudeerd. Aan mijn eerdere periode in Venray heb ik fijne herinneringen, zowel aan de patiënten als aan het team. Het voelt daarom meer dan goed om op deze plek verder te gaan als waarnemend huisarts. 
 
In die tussentijd gebeurde meer bijzondere dingen: in april zijn Robert en ik ouders geworden van onze dochter Jolie. In ons huisje in Maasbree genieten we volop van de tijd met z’n drietjes. En daarnaast maak ik ook tijd voor andere dingen: ik tennis graag, ga regelmatig naar de fitness, maak tijd voor een mooie wandeling en ga graag op pad met vrienden en familie. 
 
Half oktober ben ik in de praktijk gestart. U kunt me ontmoeten op maandag, dinsdag of vrijdagochtend. Tot dan! Ik kijk ernaar uit!
 
PRIJS VOOR BESTE STAGEPLAATS HUISARTSGENEESKUNDE
Op 25 oktober hebben dokter Sie en dokter Rossen de prijs voor beste coschap Huisartsgeneeskunde in ontvangst mogen nemen van de Medische Faculteits Vereninging Nijmegen. De geneeskunde studenten gaven aan dat ze zich echt opgenomen voelden in het team en er voldoende tijd en gelegenheid was om al hun vragen te beantwoorden. Laten we hopen dat we op deze manier meer studenten kunnen enthousiasmeren om huisarts te worden!
 
VALPREVENTIE STEVIG STAAN
De regio Noord-Limburg kent een grote vergrijzing. De populatie 70-plussers bestaat uit 40.000 inwoners. Het aantal valincidenten met opname als gevolg is groot en twee tot drie keer zo hoog als gemiddeld in Nederland. Naar verwachting stijgt het aantal valincidenten de komende jaren met 40%. Dit zorgt voor veel zorgvragen die met valpreventie voorkomen hadden kunnen worden!
 

Wat houdt het programma Stevig Staan in?
70-plussers in Noord-Limburg kunnen gratis deelnemen aan het programma Stevig Staan door naar een informatiebijeenkomst te komen. 70-plussers met een hoog valrisico krijgen een screening, waarin de risicofactoren voor vallen in kaart gebracht worden met een fysiotherapeut of beweegcoach. Deze screening is opgesteld door VeiligheidNL en een RIVM erkende interventie.

Vervolgens krijgen de 70-plusser met matig en hoog valrisico de beweegcursus ‘Vallen Verleden Tijd’ of ‘In Balans’. Beide cursussen zijn bewezen effectief in het voorkomen van vallen. Na de cursussen vindt een effectmeting plaats, waarbij de deelnemer vier keer wordt nagebeld om te vragen of het aantal vallen is afgenomen ten opzichte van het aantal vallen vóór de beweegcursus. Meer informatie hierover vindt u op https://stevigstaan.nu en informatie over de geplande bijeenkomsten vindt u op https://stevigstaan.nu/agenda/

 
TERUGBEL MOGELIJKHEID
Wij realiseren ons dat de wachttijd aan de telefoon soms erg lang is, hetgeen natuurlijk heel vervelend is voor u. De doktersassistenten doen hun uiterste best om iedereen zo snel mogelijk te woord te staan, maar zij moeten, om de urgentie van uw klachten goed in te kunnen schatten, diverse vragen aan u stellen. Soms is een afspraak ook niet nodig en kan de doktersassistente u al goed helpen met een telefonisch advies. Dit alles kost natuurlijk tijd, waardoor een telefoontje niet altijd snel afgehandeld kan worden. Voor het maken van een afspraak kon u reeds gebruik maken van ons patiëntenportaal. Sinds kort heeft u als u ons belt, nadat u 4 minuten in de wachtrij heeft gestaan, de keuze om teruggebeld te worden. Zodra u aan de beurt zou zijn, wordt u dan automatisch door ons teruggebeld. Hiermee voorkomen we dat u gedurende lange tijd aan de telefoon moet blijven wachten.
Heeft u  tips voor ons, om de zorg te verbeteren, wij horen het graag! U kunt hiervoor gebruik maken van het feedback formulier op onze website.
 
NATUURLIJKE ANTICONCEPTIE
Wij maken ons zorgen over de huidige ontwikkelingen, waarbij (jonge) vrouwen steeds vaker gebuik maken van natuurlijke anticonceptie om een zwangerschap te voorkomen. Met 'natuurlijke anticonceptie' wordt vaak verwezen naar vormen van anticonceptie waarbij niets aan het lichaam wordt toegevoegd, dus geen pil of (hormoon)spiraal. In plaats daarvan gaat het om het nauwlettend bijhouden van de natuurlijke cyclus door onder andere temperatuurmeting. 
Uit onderzoek blijkt dat de kans op een zwangerschap 0,2 procent is bij een hormoonspiraal. Bij de pil is dat 0,3 procent als die precies wordt gebruikt als voorgeschreven. Bij de zogenaamde natuurlijke methodes is de kans op een zwangerschap bij 'perfect gebruik' hoger. Zo is dat bij de kalendermethode (temperatuur meten) 5 procent en bij de ovulatiemethode (het meten van het cervixslijm) 3 procent. Wanneer deze methodes gecombineerd worden (symptothermaal) is de kans bij perfect gebruik een stuk lager, namelijk 0,4 procent. Maar omdat het moeilijk is om deze methodes helemaal correct uit te voeren, loopt in de praktijk de kans op tot 24 procent en zien we momenteel een stijging in het aantal abortussen.
Arjen Lubach weet bovenstaande op YouTube goed uit te leggen.
 
WIJZIGINGEN IN CONTACTGEGEVENS
Bent u recent verhuisd of heeft een nieuw emailadres? Geef het ons door. Wij houden graag uw contactgegevens up-to-date. Voor het doorgeven van wijzigingen kunt u gebruik maken van het wijzigingen formulier op onze website of ons emailadres wieenhof@cohesie.org.
 
 
 
HUISARTSENPRAKTIJK WIEENHOF