eNews | 4 juni 2017 | week 23
DEZE WEEK
• Maranatha Bijbel School
• Pinksteren
• Lofprijsavond
• Seniorenbijeenkomst
• Gemeente Vastendag
• Evangelisatieavond 
• Ethiopië
• Sprekers
• Nachtbidstond
• Bijzondere huwelijken
• Getrouwd
• Overleden 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 23
4 juni t/m 11 juni 2017

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4

WOENSDAG
 19.30 uur  Lofprijsavond
 
DONDERDAG
19.30 uur  Evangelisatie
 
ZATERDAG
12.00 uur  Gemeente Vastendag
19.30 uur  Evangelisatieavond 
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst 
12.45 uur  Samenkomst 
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 


PINKSTEREN
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
 
Een bekende schrijver en prediker heeft ooit gezegd: "Pinksteren is geen luxe." Een zeer terechte uitspraak, want een christen zonder Pinksteren is als een auto zonder benzine. De Here bevestigde de bijzondere plaats die de Heilige Geest toekwam in het leven van de discipelen. Hij waarschuwde hen om in de stad te blijven en geen activiteiten te ondernemen, maar te wachten "op de belofte van de Vader" (Handelingen 1:4). "En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge." (Lucas 24:49)
 
Tot dan toe hadden zij steeds onderricht ontvangen aangaande het Woord en de praktische zaken van het Koninkrijk van God. Op hun theoretische en praktische kennis viel niets aan te merken: zij waren door de grootste Leraar aller tijden onderwezen. Desondanks waren zij niet gereed voor het grote werk: de verkondiging van het evangelie aan de gehele schepping. Daar was meer voor nodig dan theoretische en praktische kennis. Zij hadden de Heilige Geest nodig. Het Woord alleen is niet voldoende. Wij hebben het Woord én de Geest nodig. De Heilige Geest alleen is niet voldoende. Wij hebben de Geest én het Woord nodig. Die twee zijn één en kunnen niet los van elkaar gezien worden, anders zullen wij brokken maken. Wij zullen dan óf droog en dor zijn óf te fanatiek. 
 
Het verkondigen van het evangelie is onlosmakelijk verbonden met het werk van de Heilige Geest. Het evangelie zou nooit zo een hoge vlucht genomen hebben, als de discipelen niet op de vervulling met de Heilige Geest hadden gewacht. Ten overvloede herinnerde de Here Jezus hen vlak voor Zijn Hemelvaart daaraan. Hij zei: "Gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult Mijn getuigen zijn..." (Handelingen 1:8) 
Pas na de uitstorting van de Heilige Geest vond de bekering van de drieduizend mensen plaats. Die grote zendingsdrang van de eerste gemeente had ontegenzeggelijk te maken met Pinksteren. 
 
Het is daarom dan ook zeer te betreuren, dat in onze dagen velen slechts vertrouwen op hun kennis, hun verstand, hun opleiding, hun welsprekendheid. Zij lopen te pronken met hun titels, zonder ooit vervuld te zijn geweest met de Heilige Geest. Zij plaatsen Pinksteren op de tweede plaats. Er zijn mensen die enkel vanwege hun kennis en verstand, in bepaalde bedieningen worden aangesteld. Als zij die en die opleiding maar hebben, dan zit het goed, wordt gedacht. 
Wij moeten echter goed beseffen dat wij én de inwoning van de Geest van God én kennis van het Woord van God nodig hebben. Een goede en mooie preek, zonder de Heilige Geest, zal slechts het gebied van de ziel raken en uitspraken uitlokken als "Het was een mooie preek." en " Wat een geweldige prediker!" Maar een preek geboren uit de kracht van de Heilige Geest, zal diep in de ziel én in de geest doordringen. Men zal dan spreken over de toenemende liefde voor de Here Jezus en over de verandering in het leven.

Maranatha Bijbel School – MBS
De vernieuwde Maranatha Bijbelschool begint, DV, op zaterdag 16 september om 10.00 uur.
Inschrijving voor de vernieuwde Bijbelschool begint op zondag 4 juni in onze gemeenten. Formulieren zijn verkrijgbaar in de Infokamer en bij de boekentafel.
 
Er zullen belangrijke zaken omtrent het Woord van God onderwezen worden, waaronder: 
Grote doctrines
  • Lofprijzing
  • Overzicht van het Oude Testament
  • Overzicht van het Nieuwe Testament
  • De fundamenten van het geloof
  • Bidden en vasten
  • De betrouwbaarheid van de Bijbel
  • De persoon en het werk van de Heilige Geest
en nog meer onderwerpen.
 
De Bijbelschool is kosteloos voor leden van de gemeente. Niet leden zullen wij een kleine bijdrage in de administratiekosten vragen.

Pinksteren
Zondag 4 juni is het Pinksteren. Wij hebben dan een  bijzondere samenkomst over Pinksteren in beide diensten. De voorganger hoopt te spreken over: “Wordt gedoopt met de Heilige Geest en met Vuur”. 
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het Maranatha Praiseteam, Corey van de Nes en Alida Burke. Er zijn ook Pinkstersamenkomsten in Almere en Zuidoost. 

Lofprijsavond
Woensdag 7 juni vindt onze lofprijsavond plaats in de kerk. Onze woensdagavondsamenkomst staat dan in het teken van een        Praise-avond, met veel lof, aanbidding, proclamaties en dank. De lofprijsavond staat onder leiding van pastor Gerard Liesdek. U bent van harte welkom. De dienst begint om 19.30 uur.

Seniorenbijeenkomst 
Woensdag 7 juni is er geen seniorenbijeenkomst in de kerk in verband met een uitstapje van de senioren. Dit is tevens de laatste bijeenkomst voor de zomervakantie. In de maanden juli en augustus is er geen seniorenbijeenkomst.

Gemeentevastendag
Denk aan de gemeentevastendag van zaterdag 10 juni. De gemeente wordt dan opgeroepen om deze dag in bidden en vasten door te brengen. U kunt desgewenst ook sober vasten.
Wij hopen van 12.00 tot 14.00 uur samen te komen in de kerk om te bidden voor de gemeente, de gelovigen, de voorganger van de kerk en tal van andere zaken. U bent van harte welkom.

Evangelisatieavond
Op zaterdag 10 juni organiseren wij met Gods genade een evangelisatieavond. De spreker is de bekende evangelist Jan Eriksen uit Oostenrijk. De dienst begint om 19.30 uur. Een ieder is van harte welkom.
Ethiopië
Onze voorganger vertrekt, met Gods genade, op donderdag 8 juni voor een zendingsreis naar Ethiopië. Voorganger S.L. Hofwijks, die in gezelschap reist van de pastors Uyleman en Sweeb, zal opgevangen worden door de pastors Samuel Ghiwot en Birhan Chane van Addis Ababa, Ethiopië. 
De voorganger zal op twee conferenties spreken en ook in de zondagsdiensten. Daarnaast zullen de meereizende broeders ook spreekbeurten vervullen.
De voorganger en de pastors hopen naast Addis Ababa, een andere grote stad van Ethiopië te bezoeken, namelijk Debra Zeit. 
Zij zullen een week afwezig zijn.
Sprekers
Tijdens de afwezigheid van onze voorganger spreken de volgende broeders in de gemeente te Amsterdam:
10.00 uur John Hofwijks
12.45 uur Philip Habes
Nachtbidstond
In de nacht van vrijdag 30 juni op zaterdag 1 juli vindt onze nachtbidstond plaats. De bidstond begint middernacht 00.00 uur en eindigt de volgende morgen om 06.00 uur.
Tijdens deze bijeenkomst zullen wij voor de stad Amsterdam, de gemeente, de voorganger en tal van andere zaken bidden.
Bijzondere huwelijken
Op zaterdag 3 juni hopen br. Rob en zr. Haidy Sanou-Hercules hun  smaragden bruiloft te vieren. Zij zijn dan 40 jaar getrouwd.
 
Op zaterdag 10 juni hopen br. Alcinio en zr. Zorina Boldewijn-Nita hun koperen bruiloft te vieren. Zij zijn dan 12½ jaar getrouwd.
 
Op zondag 11 juni hopen br. Josafat en zr. Rachel Boortman-Sumah hun zilveren bruiloft te gedenken. Zij zijn dan 25 jaar getrouwd.
Getrouwd
Jozef Abdoelaziz en Aretha Lynch zijn op 24 mei in het huwelijksbootje gestapt. De kerkelijke inzegening vindt plaats op 7 juli.
Overleden
 
Zr. Engelina (Linie) Schlüsselburg-Franken is op zaterdag 27 mei in de Here ontslapen. Zij is 86 jaar geworden. Zr. Linie is één van de eerste bestuursleden van Maranatha Ministries geweest. Zij is in 1975 nauw betrokken geweest bij de huur van de Wijkzaal en in 1983 bij de koop van de huidige Maranathakerk. Zij was ook één van de belangrijkste ondersteuners van de voorganger in de begin jaren van zijn bediening in Amsterdam. 


 
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl