Beste/lieve geliefd kind van God,
 
Leven vanuit je hart is het mooiste wat er is. Daar woont Gods Liefde en openbaart God zichzelf aan ons.
Toch leven de meeste van ons veel meer vanuit ons hoofd dan vanuit ons hart.
Als je vanuit je hoofd leeft raak je de verbinding kwijt en wordt alles heel statisch en dogmatisch. Het leven gaat eruit. Mensen die vanuit hun hoofd leven denken vaak zwart/wit en zijn snel in het oordeel. Vanuit je hoofd kun je ook heel moeilijk de dingen van God begrijpen en ervaren. Je kunt het theoretisch snappen en er toch niks van ervaren. Geloof, vertrouwen, overgave, liefde en genade worden allemaal ervaren vanuit hart.
 
Jezus leefde helemaal vanuit Zijn hart. Hij ging nooit een discussie aan met mensen maar bracht mensen bij hun hart door Zijn manier van onderwijs.
Jezus onderwees door een voorbeeld te zijn, door verhalen en door handelingen. Jezus gaf geen enkele Bijbelstudie. Jezus liet mensen liever Gods liefde ervaren door woorden en daden van liefde.
Van Jezus wordt ook gezegd dat Hij met innerlijke ontferming bewogen was.
Mattheüs 14:14  En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote schare, en Hij werd met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken.
Het woord ontferming betekent letterlijk vanuit de grondtekst  "in zijn ingewanden bewogen worden,"
Jezus werd dus geraakt vanuit Zijn diepste binnenste en handelde van daaruit.
 
Maar hoe kom je nu vanuit je hoofd naar je hart?
In mijn lezing op maandag 23 oktober ga ik hier dieper op in.
 
Lezing vanuit je hoofd naar je hart - 23 oktober 19:30 uur Nieuwegein.
Tijdens deze lezing ga laten zien hoe je de weg kunt gaan vanuit je hoofd naar je hart.
Zelf heb ik deze weg mogen afleggen en leef nu veel meer dan vroeger vanuit mijn hart. Vroeger was ik echt een verstandsmens en leefde vanuit mijn hoofd. Ik wist overal antwoorden op en wist het beter dan de mensen om mij heen. Totdat er allemaal dingen gebeurden in mijn leven waarbij mijn hoofd mij niet meer kon helpen. Ik liep vast op diverse gebieden en God heeft me langzaam de weg laten zien van mijn hoofd naar mijn hart.
Het was een proces van overgave, loslaten en vertrouwen en het niet per se meer hoeven te weten of begrijpen. Een weg van leren leven uit Genade.
Ik ervaar dat ik nu veel meer vanuit mijn hart mag leven vanuit liefde en genade. Ik ben minder stellig, minder zwart/wit en er is veel meer ruimte voor de ander in mijn hart. Ook al gelooft en beleeft die ander de dingen anders. Ik ben meer ontspannen en kan dieper genieten van alles om me heen.
Kom naar de lezing die je hart zal raken en neem je vrienden mee.
Ook deze avond zal er weer gelegenheid zijn om een zegening te ontvangen. Toegang is vrij. (vrijwillige bijdrage)
Voor meer informatie over plaats en route zie mijn site http://www.leveningod.nl/bijeenkomsten/event/69-lezing-leven-vanuit-je-hart.html
 
Blog: VOEL jij je geliefd?
In het verlengde van leven vanuit je hart zie ook mijn nieuwste blog.
http://agapecoach.nl/healing/voel-jij-je-geliefd/
 
Liefdevolle groet en Gods zegen,
 
Robert van Mierlo