eNews | 22 juni 2018 | week 26
DEZE WEEK
• Voorganger afwezig
• NextGen
• Kinderkamp
• Vakantie
• Zuidoost
• Miami
• Bevrijdingsdiensten
• Overleden
• Programma zondag
• Programma woensdag 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 26
24 juni t/m 1 juii 2018

MAANDAG
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4 
 
WOENSDAG
19.30 uur  Woensdagavond
samenkomst 

DONDERDAG
10.00 uur  Voorbede
19.30 uur  Evangelisatie CS
 
VRIJDAG
19.30 uur  NextGen Youth
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst
13.00 uur  Samenkomst
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 13.00 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 
 
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
UW GELOOF
 
Ik wenste wel dat allen die de Here als hun Heer hebben aanvaard, zouden beseffen hoe belangrijk hun persoonlijk geloof in Hem wel is. Het aantal christenen dat hun lichamelijk en geestelijk welzijn afhankelijk stelt van het geloof en de toewijding van anderen, is niet gering. Vooral namen van bekende voorgangers spelen daarbij een grote rol. Predikers die getuigen van de wonderen die de Here door hun hand verricht heeft, worden door een aantal christenen gezien als de wonderdoeners. Niemand kan echter wonderen doen dan God en God alleen. We zijn slechts instrumenten in Zijn hand. Evenals het instrument geen muziek kan voortbrengen zonder de muzikant, zo kunnen we ook niets doen zonder God.
Toch verwachten sommigen dat hun nood gelenigd zal worden, als hun gebed maar krachtig genoeg is en niet zelden raken ze teleurgesteld, want zo werkt het niet. God doet geen wonderen door ons geloof in de geestelijke kracht van mensen, maar door ons persoonlijk geloof in Hem. Het is zeer onverstandig om ons geloof in de wonderbare kracht van God afhankelijk te stellen van de handelingen van een mens, want daardoor gaan we meer van die mens verwachten, dan van de Here God zelf. Wie dat doet, maakt zich schuldig aan afgoderij. 
Het is van levensbelang, letterlijk, om een persoonlijk geloof in God te hebben. De Here Jezus maakte de mensen vaak duidelijk dat ze door hun geloof in Hem behouden waren. Hij zei ooit aan een vrouw in nood: "Vrouw, groot is uw geloof." Telkens weer als mensen door de Here Jezus genezen waren, wees Hij hun op hun geloof in God. 
De Here vertoefde eens in de stad waar Hij was opgegroeid. Hoewel de nood daar groot was en er veel zieken waren, kon Hij daar, in tegenstelling tot andere steden, niet veel krachten doen. Hij was dezelfde Here en het was dezelfde boodschap. Zijn kracht was niet veranderd; Hij was vol van kracht en vol van liefde. Desondanks gebeurde er veel minder in Zijn eigen stad dan in de omliggende dorpen en steden. De Here vertelde ons Zelf waarom Hij in de stad van Zijn jeugd niet veel kon doen: "…wegens hun ongeloof." - Mattheüs 13:58. Ze konden niet in Hem geloven, omdat ze Hem niet zagen als de Zoon van God, maar als de zoon van de timmerman Jozef.
Uit het bovenstaande blijkt duidelijk, dat de werking van God in ons leven afhankelijk is van ons persoonlijk geloof in Hem. Wie klein denkt over de Here, zal weinig ontvangen, want de mens ontvangt naar zijn geloof. De Here zei: "U geschiede naar uw geloof!" - Mattheüs 8:13; 9:29.

Voorganger afwezig
Onze voorganger en pastora Eveline zullen, zo de Heer wil, op 2 juli op vakantie gaan naar het buitenland. Ze zullen ongeveer 12 dagen afwezig zijn.
Met hen reizen mee zr. Joan Hofwijks en zr. Isidra Edwards. 
Daarna hoopt onze voorganger op zaterdag 14 juli samen met pastor John Uyleman naar Spanje, Vejer de la Frontera,  af te reizen om een huwelijk in te zegenen. Ze zullen dan op zondag 15 juli terug zijn in Amsterdam. 
Op maandag 16 juli zullen, zo de Heer wil, onze voorganger en pastor John Uyleman voor een week afreizen naar Jakarta, Indonesië. Ze zullen daar een grote conferentie bezoeken. Daarnaast zal onze voorganger op zondag in twee gemeenten te Jakarta spreken.
De voorganger zal 3 zondagen afwezig zijn.  

NextGen
De volgende belangrijke jongerensamenkomst, de NEXTGEN, vindt plaats op vrijdag 29 juni aanvang 19.30 uur. De spreker van deze laatste NEXTGEN van voor de vakantie, is pastor John Hofwijks.
De jongerenleider, Natascha Reeder, geeft aan dat er in juli en augustus geen jongerensamenkomsten zijn. 

Kinderkamp
Dit jaar organiseert de leiding van de kindersamenkomst een geweldig kinderkamp, met als thema "Let your light shine". Van woensdag 1 tot en met vrijdag 3 augustus gaan de kinderen van groep 1 tot en met 8 naar de groepsaccomodatie "De Katteveld” te Werkhove. Het avondeten wordt dit jaar verzorgd door Patrick’s catering. De all-inclusive kosten voor het kamp zijn 67,50 euro, zowel voor een kind als een volwassene. Er bestaat een mogelijkheid gebruik te maken van een gezinsprijs.  Deze geldt vanaf het 2de gezinslid en bedraagt 57,50 euro per persoon. Houdt u er rekening mee dat er nog maar een beperkt aantal plekken beschikbaar zijn.
Vindt u het fijn om een kind dat anders niet mee zou kunnen, te sponsoren, dan kunt u het te sponsoren bedrag overmaken naar een rekeningnummer van Maranatha Ministries onder vermelding van "sponsoring kinderkamp 2018". Indien u hierbij een specifiek kind in gedachten heeft, graag ook de naam en leeftijd van het kind bij de betaling vermelden.
Meer informatie is te vinden op het inschrijfformulier. Voor verdere informatie over het kinderkamp, kunt u terecht bij de leiding van de kindersamenkomst of u kunt een mail sturen naar mmkinderkamp@outlook.com. Schrijf vandaag nog in om zeker te zijn van een plek!

Vakantie
Br. Tsoen Liem Chang en zr. Soemie vertrekken zondag 24 juni voor drie maanden vakantie naar Suriname.
Zr. Letitia Hassel is samen met haar dochter op donderdag 21 juni voor drie weken vakantie naar Curacao vertrokken.

Zuidoost
Pastor Roberto Sweeb spreekt op zondag 24 juni in onze gemeente te Zuidoost. De dienst begint om 09.30 uur.

Miami
De zusters Olivia Wouter en Lyanda Leeuwin zijn op 20 juni voor twee weken naar Miami, USA, vertrokken. Ze zullen een conferentie bezoeken. Zr. Wouter is één van de sprekers.

Bevrijdingsdiensten
De volgende bevrijdingsdiensten zijn, zo de Heer wil, op zondag 29 juli en 19 augustus, aanvang 19.00 uur. Deze bijeenkomsten staan onder leiding van pastor Charles Lepelblad. 

Overleden
Op 18 juni is zr. Leontien Bottse op de leeftijd van 65 jaar overleden. Zr. Leontien die sinds 1999 lid van onze gemeente was, wordt op zaterdag 23 juni om 11.00 uur op de Nieuwe Oosterbegraafplaats begraven. 

Programma juli op zondag
01 juli – 10.00 uur – S.L. Hofwijks 
01 juli – 13.00 uur – S.L. Hofwijks
08 juli – 10.00 uur – Philip Habes
08 juli – 13.00 uur – John Uyleman
15 juli – 10.00 uur – John Hofwijks
15 juli – 13.00 uur – Miquel van Duivenvoorde
22 juli – 10.00 uur – Roberto Sweeb
22 juli – 13.00 uur – Astrando Castillion
29 juli – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
29 juli – 13.00 uur – S.L. Hofwijks

Programma juli op woensdag
04 juli – 19.30 uur – Hans Brunings
11 juli – 19.30 uur – Gustaaf Soekimo
18 juli – 19.30 uur – Martin Touwnaar
25 juli – 19.30 uur – Roberto Sweeb
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl