Driemaandelijkse nieuwsbrief Oostrem vzw | juli- aug- sept|www.oostrem.be
 
Een woordje van de directeur ...

Op het ogenblik dat dit Oostremnieuws in jullie digitale bus valt, loopt de lange en hete zomer stilaan op zijn einde. Vooral het home in de Bijlokstraat kreunde onder de hitte. Vandaar dat wij zo snel mogelijk werk willen maken van een goede dakisolatie op het bewonersgedeelte, super geïsoleerde dakkoepels en hoog rendementsglas. Dat moet het leef comfort van de bewoners en de werkomstandigheden van de begeleiders gevoelig verbeteren. Daarnaast krijgen de plannen om zonnepanelen op het dak van De Wilg te plaatsen stilaan vorm. We bekijken de voordelen om hiervoor een beroep te doen op een recent opgerichte CVBA SO ECOOB dan wel om deze investering zelf te betalen. Intussen liggen de daken van de twee woonhuizen in Wilsele al volledig vol met panelen. Deze investering moet zich op relatief korte termijn volledig terug verdienen, de energiefactuur fors terugdringen en een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van Vlaanderen. Onze minister beloofde dat er hiervoor subsidies zouden komen via VIPA, maar deze belofte werd (nog) niet ingelost.

Wij hebben genoten van de sponsoractie in Mannheim. Alle programmaonderdelen werden tot in de puntjes voorbereid. Een dikke merci voor de toffe groep die zich hiervoor engageerde en voor de enthousiaste deelnemers. Deze buitenlandse actie trok toch weer 125 deelnemers aan.
 
Mag ik jullie allen uitnodigen op de kaas- en wijnavonden op vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober in de parochiezaal van Winksele-Delle? Jullie zijn ook uitgenodigd op de boekvoorstelling ‘Onder mijn voeten en handen’ van Johan De Smedt op donderdag 18 oktober om 19u00 in de feestzaal SKLO Wijgmaal. De opbrengst van dit boek gaat volledig naar Oostrem. Op deze avond verwachten wij ook de deelnemers van Mannheim. Wij tonen de foto’s en blikken terug op deze geslaagde actie. Hapjes, drankjes en optredens horen er ook bij.
 
Tot binnenkort
Mario Vanhaeren
 
Het HERENTS’ middenveld ondervraagt onze politici

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen gaan een 15-tal middenveldorganisaties met onze lokale politici in debat over hun zienswijze inzake lokaal bestuur. Oostrem is één van deze organisaties.  Deze bevraging gaat door in het GEMEENSCHAPSCENTRUM DE  WILDEMAN  op dinsdag 2 oktober 2018 om 20u00.Gezien het belang van deze verkiezingen rekenen de organisatoren op een talrijke opkomst.
 
U was weer geweldig!
 
Het Old Timer treffen dat in Lovenjoel plaats vond op zondag 17 juni leverde een bedrag op van  € 2000. Dit initiatief werd georganiseerd door de ouders van Jana, dagcentrumgebruiker van Oostrem.  Daarnaast kwam er nog een late storting van € 375 binnen van Music for Life. Dat brengt de totale opbrengst op € 6505. Dank U wel!
 
De zomer van 2018
Uitstap Duvel
Als we ginds toe kwamen hebben we eerst onze picknick gegeten. Dan omstreeks 12uoo begon de rondleiding tot 14u30.
Na de rondleiding hebben we genoten van een lekkere duvel van t' vat, dat is een heel lekker bier! Die uitstap was heel leuk maar we hadden stralend weer, ‘t zonneke was ook van de partij. Deze uitstap moeten ze volgend jaar terug doen !
 
Uitstap Leuven
We hebben eerst een beetje gewinkeld iedereen heeft iets kunnen kopen !
Dan zijn we naar de Werf lekker gaan eten & een terrasje gedaan. Dat was ook genieten van deze mooie zonnige dag & rond 15u35 zijn we terug huiswaarts gereden !

van uw verslaggever Claude Vanneste
 
 
In memoriam

Op 17 juni overleed Vicky De Dedecker, (61 jaar) zij heeft nog eena antal jaren met de Trimi bus gereden.

Ook overleed op 19 juni Maria Veugelen (89 jaar), moeder van onze ex- collega Christiane Vandendries

Wij wensen de nabestaanden onze oprechte deelneming.
 

 
 

 

Iedereen van harte welkom tijdens onze kaas-en wijnavonden op vrijdag 12 oktober en zaterdag 13 oktober in de Parochiezaal van Winksele Delle.
 
Inschrijven kan via https://goo.gl/forms/15MAIa3AHSdHwNag1 
 
Kroniek van Oostrem
We naderen stilaan het einde van deze kroniek. We berichtten over de oprichting van het dagcentrum in de Schapenstraat, de realisatie van het dagcentrum en nursinghome in de Bijlokstraat, de opening van het dagcentrum in Wijgmaal, de opstart van het eerste woonhuis in Wilsele, de semi-industriële werkplaats in de Benedictushoeve, de uitbouw van de dienst Begeleid Werken, de bewogen geschiedenis van De Wilg en Be-Home in Wespelaar. Nadien volgde nog de opening van dagcentrum Dé Hoeve waarbij wij invulling gaven aan de bovenverdieping van de Benedictushoeve en de bouw van een nieuwe thuis in Wilsele, door ons Wilsele 2 genoemd.
 
Jarenlang wachtten wij tevergeefs op subsidies van VIPA, Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, om dit woonhuis te bouwen. Het wachten beu gingen wij met eigen middelen aan de slag. We daagden onze architect, Marc Doucet, uit om een bestaande kleine woning grondig te renoveren binnen een gesloten budget van € 450 000. Marc Doucet ging de uitdaging aan en tekende de plannen uit voor een grote woning die acht volwassen kon huisvesten.
 
Om de nodige middelen te verwerven, startten wij met de actie ‘Een Hart voor Oostrem’. We motiveerden heel wat mensen om, via een doorlopende opdracht, maandelijks een gift te storten van € 5 of een veelvoud hiervan. Dat lukte wonderwel. De maandelijkse leninglast bedraagt € 1 450 en de opgezette actie zorgt voor ongeveer € 1 350 per maand. De verbouwing bleek een haalbare kaart.
 
 
De realisatie van Wilsele 2, het nieuwe woonhuis op de Aarschotsesteenweg 532, werd het hoogtepunt van 2017. Deze woning werd volledig binnen de voorziene tijd en budget gebouwd en opende de deuren op 28 mei. Acht volwassen met diep verstandelijke beperkingen, met nood aan een veilige en gestructureerde omgeving, vonden er snel hun thuis. Er was zelfs nog wat geld over om zonnepanelen te plaatsen, waardoor Oostrem mee bijdraagt aan een duurzamere samenleving. Deze zonnepanelen kwamen er op het aanpalende huis van Oostrem.
Tot daar de geschiedenis van meer dan 50 jaar Oostrem. Daarmee stopt het verhaal niet. In de volgende nummers zullen wij een inkijk geven in de toekomstplannen die wij de volgende periode zullen ontwikkelen. Blijf ons volgen en blijf ons steunen. De actie ‘Een Hart voor Oostrem’ met rekeningnummer BE18 7430 2825 1565 loopt nog steeds verder.
 
 
 
 
Alle info en weetjes over Oostrem kunnen gevolgd worden via www.facebook.com/oostrem of via de website (www.oostrem.be).
 
Giften blijven absoluut noodzakelijk. Elke gift, maandelijks of éénmalig, is welkom: Oostrem vzw, Oostremstraat 26, 3020 Herent op rekeningnummer BE18 7430 2825 1565 – BIC KREDBEBB met vermelding ‘Een Hart voor Oostrem’.