Filmavond, 1F1, 1F3, 1F4
Beste leerling en ouder
 
Op dinsdagavond 12 november organiseren de klasleerkrachten van 1F1, 1F3 en 1F4 een overschrijdende gezellige avondactiviteit, namelijk: een filmavond in de klas.
 
De leerlingen blijven na de les in de klas waar ze worden opgevangen door de klasleerkrachten. Er zullen 2 à 3 verschillende films aangeboden worden. Aangezien de maagjes al zullen rommelen, zullen de klasleerkrachten zorgen voor enkele versnaperingen tijdens de film. Het is geen avondmaal dus voorzie best nog een maaltijd voor als uw zoon of dochter thuiskomt. Het einde van de filmavond wordt voorzien rond 18u30.
 
Wat brengen de leerlingen best mee?
  • een beker
  • een kommetje
  • een kussen
 
Gelieve uw zoon of dochter in te schrijven via DEZE LINK voor 10 november.
 
Wij kijken er alvast naar uit!
 
Ann van ’t Hof, Ankatrien Torfs en Joris Vangroenderbeek,
Namens de klasleerkrachten van 1F1, 1F3 en 1F4.
 
Frank Baeyens
Namens de directie.
 
 
 
 
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be