nieuwsbrief #13, mei 2016  


Case closed? De speurtocht naar de inspiratie voor Agatha Christie's Hercule Poirot

Martine Vermandere | in Brood & Rozen

Wat heeft Hercule Poirot te maken met de Belgische vluchtelingen in Engeland tijdens WO I? Joseph Hamoir, een oud-gendarme, die na het uitbreken van de oorlog met zijn zoon vanuit Herstal naar Engeland vluchtte, stond mogelijk model voor het belangrijkste personage uit Agatha Christie’s romans.
 
 

 
My Scientology Movie
 

Brecht Capiau | in Filmmagie

De release van My Scientology Movie, de eerste bioscoopdocumentaire met Louis Theroux, kan voor België op geen beter moment komen. In maart werd de Scientology Church in ons land na klachten over oplichting, illegale geneeskunde en afpersing immers vrijgesproken door de Brusselse correctionele rechtbank. Het onderzoek was volgens de rechter slecht gevoerd.
 
 


Een ziel voor Europa


Peter de Caluwe | in Kunsttijdschrift Vlaanderen

Umberto Eco heeft zijn hele leven lang gevochten voor het Europese ideaal. De eigenlijke taal van Europa is volgens de onlangs overleden schrijver, historicus en filosoof de ‘vertaling’ en die moeten we onder de knie krijgen. Het actief beleven van het Europese erfgoed helpt ons daarbij. In de kennismaking met andere talen en andere perspectieven vinden we de sleutel tot tolerantie. Enkel door de kennis van onze gemeenschappelijke cultuur kunnen we de ander (h)erkennen.
 
 


Maximum jazz: interview 19-koppig Fire! Orchestra


Stijn Buyst | in Gonzo (circus)
Op vrijdag 3 juni strijkt het collectief Fire! Orchestra neer in De Studio in Antwerpen voor een Oorstof-avond. Wat ooit begon als een trio bestaande uit Mats Gustafsson (tenor sax), Johan Berthling (bas) en Andreas Werliin (drums), is intussen geëvolueerd naar een ensemble met maar liefst 19 muzikanten. Gonzo (circus) vond een minuscule backstage voor een interview met de drie bezielers.

Lees meer - Bestel
 


Menselijkheid en Tinder. Een pleidooi voor digitale ascese
 

Cees Zweistra | in Streven

De lusten van Tinder moeten worden gecombineerd met de lasten van het sociale. In dat verband voer ik een pleidooi voor digitale ascese. Een pleidooi voor de moed om het ongemak van het sociale domein onder ogen te blijven zien. We zijn het stadium van de mens niet voorbij, integendeel: we moeten nog altijd beter leren wat het wil zeggen, mens te zijn.

 


Poëzie om tegen te komen

Joke van Leeuwen | in DW B | Literatuurdragers

Dichtregels op een rijdende tram, op een spandoek tijdens de restauratie van Park Spoor Noord, in de lift van HetPaleis, in de voetgangerstunnel onder de Schelde enzovoorts. 
“Zo kan poëzie die op verschillende manieren in de openbare ruimte wordt gebracht, gebruikmakend van vormen die niet voor de eeuwigheid hoeven te zijn, mensen de kans geven om er onverwacht mee in aanraking te komen, ook wie nooit enige aandrang voelt tot het kopen van een bundel.”
 


Welke rol speelt filosofie in jouw artistieke praktijk?


Noé Soulier en Pieter De Buysser | in Etcetera

Filosofie is de laatste tijd bijzonder populair op onze podia. Staat na alle oproepen tot ‘doen’, nu het ‘denken’ voorop? We vroegen ons ook af of de wijsbegeerte in plaats van als eenmalig onderwerp ook als methode kan worden ingezet? Impliceert dit een specifieke blik op de wereld, een andere manier van vragen stellen, met kennis en kunst omgaan? Etcetera polste bij twee podiumkunstenaars, beiden opgeleid als filosoof, naar welke rol filosofie speelt in hun artistieke praktijk. Choreograaf Noé Soulier geeft een inkijk in zijn onderzoek naar hoe het denken onze ervaringen kan beïnvloeden; theatermaker Pieter De Buysser greep onze uitnodiging aan om te speculeren over de spanning tussen een kunstwerk en zijn filosofische gehalte.

Foto: Mouvement Sur Mouvement © Chiara Valle Vallomini
 
 


Een boom in Gierik & NVT
 

Lucienne Stassaert | in Gierik & NVT

Het hek van de rubriek Proeftuin van Gierik & NVT staat al meer dan dertig jaar wagenwijd open voor jong aanstormend talent, maar even wijd voor de wijze, ervaren auteur die zich rustig aanvaard weet door zijn of haar gelijken.
In het lentenummer van Gierik, waarvan het themagedeelte gewijd (!) is aan “H2O”, staat in de Proeftuin een boom van een verhaal van de onvermoeibare dichter Lucienne Stassart. Dit keer schreef ze een verhaal: een weduwe praat tegen de boom waartegen haar man zich te pletter reed
 
 
(c) Régine Ganzevoort
 


Esthetische opvoeding

Arnold Heumakers | in De Witte Raaf

Kan kunst de mens opvoeden? Arnold Heumakers haalt denkstof uit de 'brieven over de esthetische opvoeding van de mens' uit 1795 van Friedrich Schiller. Schiller ruimt het populaire misverstand uit de weg dat 'autonomie' en 'engagement' elkaars tegengestelden zijn; alleen autonome kunst kan in zijn ogen haar opvoedende taak vervullen. Schiller meent daarnaast dat kunst ons als een 'gebroken spiegel' met onze innerlijke verdeeldheid confronteert en zo aan onze zelfkennis bijdraagt.
(c) bas jan ader Fall
 


'Flanders, State of the Art': handel ernaar

Tom Kestens | in
rekto:verso

En als we in de grote cultuursubsidieslag nu eens gewoon puur strategisch zouden denken, in plaats van te redetwisten over de kunstenorganisaties die op de wip zitten? Vlaanderen is ‘State of the Art’. Omdat kunst & cultuur de eerste pijler van onze (internationale) reputatie zijn gebleken. Dan moeten Sven Gatz en de Vlaamse Regering toch niet lang nadenken over hun eindbeslissing? 

Sommigen van onze abonnees ontvangen deze e-mail omdat ze waren ingeschreven op de nieuwsbrief van CeLT, de voorganger van Folio. Als u onze nieuwsbrief liever niet ontvangt, kunt u zich via de link onderaan uitschrijven. 
Folio is een samenwerkingsverband tussen Vlaamse culturele, literaire en erfgoedtijdschriften.
A+ | Brood & Rozen | Deus ex Machina | De Witte Raaf | DW B | Etcetera | faro | Filmmagie | Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift | Gonzo (circus) | Jazzmozaïek | Kluger Hans | Kunsttijdschrift Vlaanderen | META | nY | Oikos | OKV | Ons Erfdeel | Passage | Poëziekrant | rekto:verso | Spiegel der Letteren | Staalkaart | Streven | Stripgids | Suiker | Tijd-Schrift | VERZIN | Zacht Lawijd | Zuurvrij
 

Folio vzw, p/a Poëziecentrum, Vrijdagmarkt 36, 9000 Gent