NIEUWSBRIEF
stimuleringsfonds creatieve industrie


bekijk in browser

NIEUWSBRIEFstimuleringsfonds creatieve industrie


lvtvierkant_th.jpg

Binnen het ontwikkeltraject Leeromgeving van de toekomst koppelt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontwerpers aan onderwijsinstellingen om samen te werken aan toekomstgericht beroepsonderwijs.

Door middel van twee Open Oproepen die vandaag worden gelanceerd, stelt het fonds ontwerpers in staat aan de slag te gaan met de concrete huisvestingsvraagstukken van acht mbo-instellingen.

Indienen voor beide oproepen kan tot uiterlijk dinsdag 20 februari 2018.

openoproepflexibiliteitvandeleeromgeving_th.jpg

Open Oproep Flexibiliteit van de leeromgeving

Het Stimuleringsfonds en de MBO Raad nodigen stedenbouwkundigen, architecten, ontwerpers en (digitale) makers uit om te werken aan voorstellen voor flexibele onderwijshuisvesting. Klik hier voor de Open Oproep, die het fonds uitzet i.s.m. het Friesland College, Summa College, Horizon College en CITAVERDE College. Architect Marco Broekman licht in het artikel ‘Verbindingen tussen onderwijs, praktijk en maatschappij’ toe hoe een flexibele huisvestingsstrategie kan bijdragen aan een sterkere verbinding tussen het onderwijs en de stad of regio.

openoproepdeinterdisciplinaireleeromgevi_th.jpg

Open Oproep De interdisciplinaire leeromgeving

Het Stimuleringsfonds nodigt (interieur)architecten, (interaction) designers en (digitale) makers uit deel te nemen aan een ontwerpend onderzoek gericht op een geschikte leeromgeving voor beroepsonderwijs dat óver de grenzen van een vakgebied kijkt. Klik hier voor de Open Oproep, die het fonds uitzet i.s.m. Albeda, Drenthe College, ROC Midden Nederland en Scalda. In het artikel ‘Gebruikers als goede raadgever’ benadrukt interactie-ontwerper Kristina Andersen het belang van het betrekken van studenten en docenten in het duurzaam realiseren van een interdisciplinaire leeromgeving.

De thematische nieuwsbrief Onderwijs verschijnt een aantal keer per jaar. Kreeg u deze nieuwsbrief doorgestuurd en blijft u graag op de hoogte? Stuur een e-mail aan info@stimuleringsfonds.nl o.v.v. 'aanmelden nieuwsbrief Onderwijs'.

uitgelicht

Summa College

Summa College

‘Onze opleiding Fashion moet een soort broeinest worden, waar de kennis van de praktijk en de verschillende opleidingen bij elkaar komt in een gebouw dat nieuwe vormen van samenwerking kan faciliteren’, vertelt Frank van den Ende. Bekijk hier de huisvestingsopgave van het Summa College.

meer...

Scalda

Scalda

Het Scalda college wil hun studenten kennis laten maken met de diverse contexten waarin ze na hun ICT opleiding terecht komen. Teamleider René Mondriaan vertelt over de leeromgeving ICT die zij samen met ontwerpers en studenten willen ontwikkelen, die helpt om de externe vragen vanuit bijvoorbeeld de zorg of techniek, te beantwoorden.

meer...

Horizon College

Horizon College

‘We zoeken ontwerpers met een brede visie, die midden in de maatschappij staan en binding hebben met het onderwijs.’ Bekijk hier de locatie van het Horizon College en de vraag van facilitair directeur Anco van der Veen: hoe kunnen gebouwen meebewegen met de nieuwe ontwikkelingen in het praktijkonderwijs?

meer...

 
twitter facebook linkedin instagram
Groothandelsgebouw, Unit C 5.071, Weena 723, NL 3013 AM Rotterdam
+31 (0)10 436 16 00, info@stimuleringsfonds.nl