Nieuwsbrief Sensomotorische integratie
 
mei  2012
 
In deze nieuwsbrief:
 
 
 
Cursussen sensomotorische integratie voor paramedici:
 
 
De verschillende cursussen sensomotorische integratie worden vanaf september 2012 door Facet trainingen georganiseerd. Deze cursussen zullen in Ermelo plaats vinden.

Cursussen sensomotorische integratie die in september 2012 beginnen:
  
Voor  ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten werkzaam met kinderen:
  • 13, 14 september, 11, 12 oktober, 1 ,2 november,13, 14 december 2012, 24 en 25 januari 2013.
Deze cursus wordt gegeven door Esther Fleurbaay.
 
Voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten werkzaam met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Deze cursus is ook geschikt voor paramedici werkzaam in de psychogeriatrie. 
  • 6, 7 september, 4, 5 oktober, 8, 9 november, 6, 7 december 2012,10 en 11 januari 2013. 
Deze cursus wordt gegeven door Cor Reusen.
 
Zie voor verdere informatie cursussen
 
 
 
Cursus sensomotorische integratie voor andere professionals:
 
 
Zesdaagse cursus voor leerkrachten,remedial teachers, sociaal pedagogische hulpverleners, groepsleiders, verpleegkundigen en andere hulpverleners of professionals met een HBO opleiding.
 
Deze cursussen sensomotorische integratie worden vanaf september 2012 door Facet trainingen georganiseerd. Deze cursussen zullen in Ermelo plaats vinden
 
Cursussen sensomotorische integratie voor 'anderen' die in september 2012 beginnen:
  
Voor leerkrachten, remedial teacher,sociaal pedagogische medewerkers, groepsleiders, verpleegkundigen en andere professionals werkzaam met kinderen, niet specifiek met een verstandelijke beperking:
  • 27,28 september, 22, 23 november 2012, 17 en 18 januari 2013.
Deze cursus wordt gegeven door Els Rengenhart en Esther Fleurbaay.
 
Voor leerkrachten, remedial teacher,sociaal pedagogische medewerkers, groepsleiders, verpleegkundigen en andere professionals werkzaam met volwassenen of kinderen met een verstandelijke beperking:
  • 25, 26 september, 30, 31 oktober, 18 en 19 december 2012. 
Deze cursus wordt gegeven door Cor Reusen.
 
Zie voor verdere informatie cursus voor anderen
 
 
 

Speelgoed- en materiaaltips:
 
Dit keer een aantal websites waar speelgoed verkrijgbaar is dat mogelijk ook geschikt is voor kinderen met sensomotorische integratie problemenen.
 
  • Bij de webwinkel van Eelke Verschuur is leuk materiaal te bestellen, dat eventueel ook toegepast zou kunnen worden bij de sensomotorische integratie behandeling. Deze webwinkel is vooral gespecialiseerd in communicatie(hulp)middelen. Deze tip is afkomstig van Jelle Wagenaar logopedist.
  • Earth games verkoopt spelmateriaal voor het evenwicht. Dit materiaal heeft een positieve invloed op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen met sensomotorische integratie problemen, aldus Bianca de Graaf, verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in sensomotorische integratie.
  • Nieuwsbrief Vinkennest Aangepast Speelgoed. Deze nieuwsbrief wordt op aanvraag aan iedereen toegestuurd. De nieuwsbrief en de bijbehorende website bevat informatie van een moeder van een meervoudig complex gehandicapt kind over aangepast speelgoed en spelmateriaal en is zeker het doorlezen waard. Deze tip is afkomstig van Hanne Patist, logopediste.
 
  
 

Wetenschappelijk onderzoek:
 
Nederlands artikel over relatie spraak/taal problemen en sensomotorische integratie.

Het artikel ‘Children with specific language impairment show difficulties in sensory modulation’  van Marion Taal en anderen is op 21 mei 2012 ‘early online’ gepubliceerd bij Logopedics Phoniatrics Vocology.
 
Een onderzoek bij 116 Nederlandse kinderen met specifieke taal- en spraakproblemen en de relatie met de verwerking van zintuiginformatie (sensory processing of sensomotorische integratie). Het verschil tussen het wel of niet aanwezig zijn van problemen met de verwerking van zintuiginformatie tussen deze groep kinderen en een controle groep was groot. Problemen met de verwerking van zintuiginformatie (sensory processing of sensomotorische integratie) kunnen gekenmerkt worden als veelvuldig voorkomend bij kinderen met specifieke spraak- en taalproblemen.
 
  
 
 

 Last Chance to Influence the DSM Decision:

Overgenomen van de nieuwsbrief van 11 mei 2012 van Sensory Processing disorder Foundation.
  
  
The  last chance for inclusion of Sensory Processing Disorder (SPD) in the DSM-5 has arrived.
 
The American Psychiatric Association (APA) has announced the third and final opportunity for public feedback.
 
The Sensory Processing Disorder Foundation is coordinating a final comment campaign to show the APA there is widespread, informed support for the               inclusion of SPD in the revised Diagnostic and Statistical Manual (DSM-5), to be published in 2013.
 
The deadline for commenting is JUNE 15, so please help us promote recognition of SPD by submitting a comment on the APA website even if you have done          so in the past.
 
The SPD Foundation was advised by DSM staff members to submit only one subtype this time around. Therefore we selected Sensory Over-Responsivity to submit for inclusion. That is the subtype that has the most empirical support since the Scientific Work Group is focusing on that one SPD subtype.
 
Just to clarify as rumors are swirling! There are three possibilities for inclusion in the DSM. We likely will not be included as a separate new diagnostic category. The second way is to be included as a characteristic under another category. We likely will be included as one of several criteria for  Autism Spectrum Disorder.
 
Having hyper and hypo sensory responsivity included as associated features in Autistic Spectrum Disorders is a big step indeed and one we have been working  toward for a decade! However, it does not satisfy the urgent need to have SPD recognized as a disorder in its own right.
 
The third way to be included is as a novel diagnosis in need of research, and this last option is what we have been working toward since this initiative                began in 1995.
 
To make commenting as simple as possible, we have created a web                       page that includes instructions for reaching  the comment area of the APA site. You’ll also find topic suggestions/sample language for different                               groups of supporters (parents, OTs, physicians, diagnosticians, etc.) based on what we know the APA is considering in their final deliberations.
 
Use our ideas or use your own - it doesn't matter. What matters is commenting. The most persuasive comments will be the ones that provide concrete,         evidence-based information and/or observation  based on your own personal or clinical experience.
 
And please help us pass the word! Forward  this message and/or the link to our comment page to colleagues, physicians (especially important!), family, teachers, clients, friends - anyone in a position to make an informed comment on the value of recognizing Sensory Processing Disorder in the DSM-5. If you have a website,  blog, or social networking page, those are great places to get the word out, too. The more people who comment supportively, the better.
 
Support  the movement to get Sensory Processing Disorder included in the DSM-5. Post your comments today. This is our last chance to be included in the DSM    until 2025!
 
With thanks and warmest personal regards,
 
Lucy ane Miller, PhD, OTR
Founder and Executive Director
Sensory Processing Disorder Foundation
 
 
 
Dit bericht zoveel mogelijk doorsturen en allemaal reageren natuurlijk!!!!!
 
 
Nieuwsbrief:
 
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u in mijn adressenbestand voorkomt.
 
Iedereen die belangsteling heeft voor sensomotorische integratie, sensorische integratie, sensorische informatie verwerking of sensory processing kan zich voor de nieuwsbrief aanmelden via de website sensomotorische integratie.  Aanmelden.
 
Heeft u geen behoefte aan deze informatie dan kunt u zich voor deze nieuwsbrief afmelden. Uitschrijven / Gegevens wijzigen
 
U kunt de nieuwsbrief ook naar andere belangstellende doorsturen.  Stuur deze email door naar een vriend
 
Deze nieuwsbrief zal afhankelijk van de beschikbare wetenswaardigheden verschijnen. U kunt ook informatie voor deze nieuwsbrief insturen.  
 
 
Met vriendelijke groet
 
Els Rengenhart